• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 10/2023 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 08.09.2023 Martina Chovancová /ako nájomca/ Základná škola, Slovenské Pravno Mhr. Peter Lukačovič /ako prenajímateľ/ riaditeľ 13.09.2023
  Zmluva 09/2023 Zmluva na "podporu pomáhajúcich profesií" s DPH 18.07.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 25.08.2023
  Faktúra 1102301192 Učebnice /dotácia/ 459,91 s DPH 06.07.2023 AITEC Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 27.07.2023
  Faktúra 1102301197 Učebnice /príspevok sociálne zenvýhodnení/ 68,64 s DPH 06.07.2023 AITEC Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 27.07.2023
  Faktúra 202335 Príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF 6/2023 50,83 s DPH 03.07.2023 Základndá škola , Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 25.07.2023 27.07.2023
  Faktúra 23031 Potraviny 221,24 s DPH 30.06.2023 R+M Slovenské Pravno Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 24.07.2023 02.08.2023
  Faktúra 2310074441 Potraviny 371,40 s DPH 30.06.2023 LUNYS Poprad Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 24.07.2023 02.08.2023
  Faktúra 10230168 Potraviny 126,57 s DPH 29.06.2023 Mäsiarstvo - Peter Maruna, Turčianske Teplice Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 24.07.2023 31.07.2023
  Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ - ŠJ - ŠKD 81,33 s DPH 26.06.2023 ORANGE a s. Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 29.06.2023 27.07.2023
  Faktúra 3000756 Tonery 5 ks 172,20 s DPH 22.06.2023 DAMEDIS Brno Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 04.07.2023 27.07.2023
  Faktúra 2231113544 Autorské práva 13,44 s DPH 21.06.2023 SOZA Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 29.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 202301309 Odvoz odpadu zo ŠJ 48,00 s DPH 20.06.2023 Eko- Oil Turčianske Teplice Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 29.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 10230161 Potraviny 267,29 s DPH 16.06.2023 Mäsiarstvo - Peter Maruna, Turčianske Teplice Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 20.06.2023 07.07.2023
  Faktúra 2306168 Servis výťahu v ŠJ 36.- s DPH 15.06.2023 EL Vila Ing. Peter Lacika, Martin Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 9123002755 aSc agenda 2024 289.- s DPH 15.06.2023 ASC Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 2300401575 Učebnice /príspevok sociálne zenvýhodnení/ 18,30 s DPH 15.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 9233756023 Nedoplatok Elektriky za 5/2023 532,62 s DPH 15.06.2023 SSE a.s. Žilina Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 6502300043 Xeroxový papier 99,80 s DPH 06.06.2023 FAX COPY Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 869323434 Plyn 6/2023 2472.- s DPH 06.06.2023 SPP a.s. Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 2303998 Potraviny 239,86 s DPH 05.06.2023 Qualited - Galanta Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 13.06.2023 30.06.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3091