• Novinky

    • Otvorenie nového šk. roka 2023/2024
     • Otvorenie nového šk. roka 2023/2024

      ​​​​​​Sobota 2. septembra 2023

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka 2023/2024 Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť.

    • Preventívny program Chuť žiť
     • Preventívny program Chuť žiť

      Preventívny program Chuť žiť realizovali v školskom roku 2022/2023 odborní zamestnanci Centra poradenstva a prevencie v 7. a 8. ročníku. Program bol rozdelený na 5 stretnutí po dve vyučovacie hodiny. Cieľom programu bolo informovať žiakov o poruchách príjmu potravy, vyvrátiť mýty spojené s PPP, zvýšiť informovanosť o diagnózach na spektre PPP, edukovať mládež o racionálnom stravovaní, viesť ich ku kritickému mysleniu na internete a sociálnych sieťach, podporiť neutrálny až pozitívny vzťah k svojmu telu, otvoriť témy bodyshaming a podporiť predchádzanie tohto javu. Stretnutia boli vedené zážitkovou formou.

    • Didaktické hry na 1. stupni
     • Didaktické hry na 1. stupni

      Ani žiaci prvého stupňa nezaháľali a svoje pohybové zručnosti predviedli na školskom dvore. Vyskúšali si rôzne športové disciplíny a svoje teoretické vedomosti z prvej pomoci predviedli v praxi. Pri ďalšom stanovišti sa dozvedeli niečo o živočíchoch a riešili slovné hlavolamy. Zároveň sa všetci dobre zabávali.

    • Účelové cvičenie 2. stupeň
     • Účelové cvičenie 2. stupeň

      „ Kráčať prírodou znamená byť svedkom tisícov zázrakov.“
      /Lao Tzu/


      V krásnej prírode medzi Slovenským Pravnom a Abramovou sa žiaci druhého stupňa a ich
      pani učiteľky venovali turistike ako súčasti praktickej časti Ochrany života a zdravia. Nikomu
      z účastníkov nechýbalo odhodlanie prejsť kusisko trasy. S batohom na chrbte a úsmevom na
      perách sme kráčali ďalej a ďalej sprevádzaní krásami prírody. Odmenou nám všetkým bol pobyt v prírode,
      zaslúžený relax po náročných dňoch strávených v škole, ale aj dúšok minerálnej vody či
      kytička poľných kvetov.

    • ÚVTOS pre mladistvých Sučany
     • ÚVTOS pre mladistvých Sučany

      Dňa 21. 6. 2023 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Dozvedeli sa ako také zariadenie funguje, predstavila sa im prokuratúra a kriminálna polícia. Na záver mali besedu s odsúdeným, ktorý im vyrozprával svoj životný príbeh a priblížil život "za mrežami".

    • Školský výlet - 2. stupeň
     • Školský výlet - 2. stupeň

      6. júna 2023 si žiaci príjemne, ale aktívne oddýchli počas školského výletu . Spolu s pani
      učiteľkami navštívili a ľahkou turistikou zdolali jednu z najkrajších slovenských dolín,
      Kvačiansku dolinu. Odmenou im bolo občerstvenie, príjemný pocit zo zdolanej trasy,
      a nesklamalo dokonca ani počasie. Starší žiaci pomáhali pri prechode mladším, čo ešte viac
      umocnilo krásny zážitok. Cestou späť sa žiaci ešte na chvíľu zastavili a ochladili pri vodopáde
      Lúčky. Domov prišli všetci zdraví, zrelaxovaní a príjemne unavení.

    • Lesná pedagogika
     • Lesná pedagogika

      Dnes, 23.5.2023, našu Základnú školu v Slovenskom Pravne navštívil lesný pedagóg, pán Erik Hirschner. Porozprával deťom veľa zaujímavých informácií o lesnom ekosystéme, aké zvieratá v ňom žijú, čím sa živia, aké vzťahy sú medzi nimi. Ukázal deťom trofeje lesnej zveri, herbár šišiek, rôzne výrobky z prírodných materiálov. Nebola núdza ani o veselé aj napínavé zážitky Žiaci sa dozvedeli mnoho nového o práci lesníka, ako aj o živote lesných zvierat.

    • Školské arborétum 3
     • Školské arborétum 3

      Projekt "Školské arborétum" nám krásne pokračuje. Tentokrát veľká vďaka patrí žiakom 9. ročníka a pánovi Petrovi Čičmancovi. Spoločne zmontovali drevené lavičky. Aj ostatní žiaci pomáhajú, usilovne polievajú ovocné stromčeky a kríčky, aby nám dali dobrú úrodu ovocia. Hodiny techniky sú pre všetkých vďaka projektu zaujímavejšie.

    • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023
     • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023

      Ani búrkové mraky nás neodradili od dnešného plánu – čítať. Čítať na netradičných miestach. Všetci žiaci od prvákov po štvrtákov sme sa vybrali hľadať vhodné miesta na takéto čítanie. Na hasičskej zbrojnici sme si čítali o požiarnikoch, ktorí zasahujú za zvukov sirény. Báseň sme našli v knižke Ondreja Nagaja. V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne nás potešilo Žabiatko a svadba Čima a Činky od Ľudmily Podjavorinskej. V kostole Všetkých svätých v Slovenskom Pravne sme si vyskúšali čítanie Modlitbičiek od Milana Rúfusa priamo do mikrofónu. Tak sa nám to páčilo, že sme čítali znovu a znovu. Nielen cukríky a záložka nás potešili. Dobrý pocit z dnešného dňa si odnášame v našich srdiečkach.

    • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach
     • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach

      Počas pekného májového týždňa od 9.5. do 13.5.2023 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili pobytu v škole v prírode v nádhernej Rajeckej doline. Kúpeľné mesto Rajecké Teplice ich privítalo príjemným počasím. Ubytovaní boli v penzióne Altán, kde mali k dispozícii jedáleň, terasu, spoločenskú miestnosť a tiež v okolí zariadenia zatrávnenú plochu a ihrisko. Každý deň absolvovali krátku prechádzku a po nej plavecký kurz, kde si s pomocou trénerok Tatiany a Irenky odbúrali strach z vody a zvládli základy plávania. Hodiny matematiky, slovenského, anglického jazyka, prírodovedy či vlastivedy boli doplnené zábavnými úlohami v zariadení a tiež vychádzkami po Rajeckých Tepliciach. Pobyt žiakom osviežil poldenný výlet do Žiliny, po príjemnej ceste vlakom si užili filmové predstavenie Mia a ja. Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, kúpeľný hotel Aphrodite, či kúpeľný park žiakov nadchli a

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      Na Deň Zeme sme pokračovali s výsadbou ovocných kríčkov, polievaním a úpravou terénu v našom školskom arboréte. Zapojili sa hlavne žiaci 5.,6.,7. ročníka, ktorí si prácu aj počasie veľmi pochvaľovali a užívali. Veríme, že touto aktivitou sme prispeli k ozdraveniu a ochladeniu našej Zeme.

      Fotogaléria

    • Ako tvoríme na technike
     • Ako tvoríme na technike

      Veľmi pekne sa dievčatá 5. roč. pustili do vyšívania. Po týždni najšikovnejšia vyšila celý obrázok koňa krížikovou výšivkou. Šiestačky sú veľké pestovateľky, priesady paradajok sú ukážkové. Lobelkám sa darí pod opaterou žiakov siedmej triedy. Staršie žiačky sa odvážili vyskúšať šiť na šijacom stroji a deviatačky maľujú ľudové truhlice a skriňu.

    • Školské arborétum 2
     • Školské arborétum 2

      Pokračujeme v projekte Školské arborétum. Tento týždeň sme začali s realizáciou a výsadbou stromov. Chceme sa veľmi poďakovať za pomoc žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí za 2 dni vysadili 27 stromov. Na budúci týždeň pokračujeme s výsadbou ovocných kríčkov, ktoré sme prenechali žiakom 5., 6. a 7. ročníka. Triedy sa navzájom predbiehali, kto pôjde sadiť. Dúfam, že im to vydrží až dokonca. :)

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

      Janko Hraško vítal deti z materskej školy a sprevádzal ich počas zápisu do 1. ročníka. Deti mu ukázali, že sú pripravení stať sa riadnymi žiakmi našej školy. Janko Hraško ich za ich snahu a usilovnosť odmenil malým darčekom a pamätným listom. Všetkým detičkám budeme držať palce, aby sa im od septembra v našej škole páčilo, a aby sa im medzi nami dobre darilo.

    • Školské arborétum
     • Školské arborétum

      „Na tretíkrát to vyšlo!“ - Naša škola vybuduje Školské arborétum vďaka finančnej podpore
      Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.

      Miestom realizácie bude nevyužitý priestor vedľa telocvične, kde vysadíme pôvodné listnaté
      dreviny, ako sú dub, javor, hrab, brest, buk, jarabina a iné, ktoré budú svojím tieňom
      ochladzovať priestor, zadržiavať vlhkosť a zároveň žiakom poskytnú možnosť priamej
      vzdelávacej aktivity – poznávania listnatých drevín.

      Ovocné stromy - jablone, ringloty a moruše, drobné ovocné kríčky – ríbezle, maliny, zemolez
      a 3 vyvýšené záhony poslúžia na praktické činnosti vysádzania, starostlivosti, zberu
      a zužitkovania ovocia, zeleniny, liečivých bylín. Regionálnym dodávateľom zelene bude
      záhradníctvo Loskol s r.o. Horná Štubňa.

      Vodozádržné opatrenia budú zabezpečovať sudy na zrážkovú vodu.

      Súčasťou budú aj 2 drevené posedenia, ktoré spolu s

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023