• Vitajte na stránkach našej školy

   Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Mobilná aplikácia

   Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   Čítať viac
  • Novinky

    • Ponožkový október
     • Ponožkový október

      Chcem sa poďakovať všetkým žiakom, rodičom a učiteľom ❤️, ktorí sa zapojili do tejto krásnej akcie a pomôžu tak ľuďom bez domova prežiť zimu v teple. Vyzbieralo sa 57 párov ponožiek.

    • Burza informácií SŠ a exkurzia v SNK
     • Burza informácií SŠ a exkurzia v SNK

      Dňa 17. 10. 2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Burzy informácií pre voľbu povolania. Svoje odbory im predstavili nielen školy z okresu Martin a Turčianske Teplice, ale aj z iných miest Slovenska. Každá škola mala svoj predvádzací stánok, kde im priblížili štúdium na ich škole. Tiež ich tam čakali stánky s firmami, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania napr. Kaufland, McDonald's, KraussMaffei, ZSSK, ŽSR ... Veríme, že im táto akcia pomôže pri výbere SŠ. Po burze sme sa premiestnili na exkurziu po SNK, kde im porozprávali o histórii knižnice, o ich práci a nakoniec nás previedli ich priestormi.

    • VÝZVA PRE AKTÍVNEJŠÍ MOZOG
     • VÝZVA PRE AKTÍVNEJŠÍ MOZOG

      Sárka sa ako jediná zapojila do výzvy a " precvičila si mozgové závity". Gratulujeme jej a želáme, aby sa jej takto darilo aj v ďalších súťažiach a výzvach.

    • Sokoliari z Muráňa
     • Sokoliari z Muráňa

      Tak ako sa spieva v pesničke "Prišla stuhou previazaná škatuľka. A v nej bola bola bola bola.. A v nej bola bola bola bola..Bambuľka, Bambuľka!" tak aj my sme od OZ CESTA dostali krásny darček. Navštívili nás dravce sokoliara Lukáša až z Muráňa. Svojim vystúpením nám ukázali, že ani ďaleká cesta im nerobila problémy a krásne sa nám svojim letom predviedli. Žiaci sa o dravcoch dozvedeli veľa zaujímavého. Odvážni si dravce pohladkali a niektorí aj vyskúšali ich pazúre :). Tí menej odvážni pozorovali dravce z diaľky.

    • 26. september – Európsky deň jazykov
     • 26. september – Európsky deň jazykov

      „Jazyk je kľúčom k spoznaniu sveta.“ (Ezop)

      Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov so zámerom podporiť záujem o rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Každoročne majú školy a vzdelávacie inštitúcie možnosť zapojiť sa do ponúkaných akcií a aktivít v online priestore ( napríklad na stránke Ministerstva školstva : http://edl.ecml.at/ KLIK ) či účasťou na ponúkaných podujatiach. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov, slovenského jazyka, informatiky či výtvarnej výchovy sa v týchto dňoch v našej škole venujeme tematike jazyka ako priameho spôsobu vyjadrenia nášho komunikačného cieľa a pripomíname si dôležitosť učenia sa cudzích jazykov.
      Neodmysliteľnou súčasťou pri učení sa jazykov v školskom

    • Otvorenie nového šk. roka 2023/2024
     • Otvorenie nového šk. roka 2023/2024

      ​​​​​​Sobota 2. septembra 2023

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka 2023/2024 Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť.

    • Preventívny program Chuť žiť
     • Preventívny program Chuť žiť

      Preventívny program Chuť žiť realizovali v školskom roku 2022/2023 odborní zamestnanci Centra poradenstva a prevencie v 7. a 8. ročníku. Program bol rozdelený na 5 stretnutí po dve vyučovacie hodiny. Cieľom programu bolo informovať žiakov o poruchách príjmu potravy, vyvrátiť mýty spojené s PPP, zvýšiť informovanosť o diagnózach na spektre PPP, edukovať mládež o racionálnom stravovaní, viesť ich ku kritickému mysleniu na internete a sociálnych sieťach, podporiť neutrálny až pozitívny vzťah k svojmu telu, otvoriť témy bodyshaming a podporiť predchádzanie tohto javu. Stretnutia boli vedené zážitkovou formou.

    • Didaktické hry na 1. stupni
     • Didaktické hry na 1. stupni

      Ani žiaci prvého stupňa nezaháľali a svoje pohybové zručnosti predviedli na školskom dvore. Vyskúšali si rôzne športové disciplíny a svoje teoretické vedomosti z prvej pomoci predviedli v praxi. Pri ďalšom stanovišti sa dozvedeli niečo o živočíchoch a riešili slovné hlavolamy. Zároveň sa všetci dobre zabávali.

    • Účelové cvičenie 2. stupeň
     • Účelové cvičenie 2. stupeň

      „ Kráčať prírodou znamená byť svedkom tisícov zázrakov.“
      /Lao Tzu/


      V krásnej prírode medzi Slovenským Pravnom a Abramovou sa žiaci druhého stupňa a ich
      pani učiteľky venovali turistike ako súčasti praktickej časti Ochrany života a zdravia. Nikomu
      z účastníkov nechýbalo odhodlanie prejsť kusisko trasy. S batohom na chrbte a úsmevom na
      perách sme kráčali ďalej a ďalej sprevádzaní krásami prírody. Odmenou nám všetkým bol pobyt v prírode,
      zaslúžený relax po náročných dňoch strávených v škole, ale aj dúšok minerálnej vody či
      kytička poľných kvetov.

    • ÚVTOS pre mladistvých Sučany
     • ÚVTOS pre mladistvých Sučany

      Dňa 21. 6. 2023 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Dozvedeli sa ako také zariadenie funguje, predstavila sa im prokuratúra a kriminálna polícia. Na záver mali besedu s odsúdeným, ktorý im vyrozprával svoj životný príbeh a priblížil život "za mrežami".

    • Školský výlet - 2. stupeň
     • Školský výlet - 2. stupeň

      6. júna 2023 si žiaci príjemne, ale aktívne oddýchli počas školského výletu . Spolu s pani
      učiteľkami navštívili a ľahkou turistikou zdolali jednu z najkrajších slovenských dolín,
      Kvačiansku dolinu. Odmenou im bolo občerstvenie, príjemný pocit zo zdolanej trasy,
      a nesklamalo dokonca ani počasie. Starší žiaci pomáhali pri prechode mladším, čo ešte viac
      umocnilo krásny zážitok. Cestou späť sa žiaci ešte na chvíľu zastavili a ochladili pri vodopáde
      Lúčky. Domov prišli všetci zdraví, zrelaxovaní a príjemne unavení.

    • Lesná pedagogika
     • Lesná pedagogika

      Dnes, 23.5.2023, našu Základnú školu v Slovenskom Pravne navštívil lesný pedagóg, pán Erik Hirschner. Porozprával deťom veľa zaujímavých informácií o lesnom ekosystéme, aké zvieratá v ňom žijú, čím sa živia, aké vzťahy sú medzi nimi. Ukázal deťom trofeje lesnej zveri, herbár šišiek, rôzne výrobky z prírodných materiálov. Nebola núdza ani o veselé aj napínavé zážitky Žiaci sa dozvedeli mnoho nového o práci lesníka, ako aj o živote lesných zvierat.

    • Školské arborétum 3
     • Školské arborétum 3

      Projekt "Školské arborétum" nám krásne pokračuje. Tentokrát veľká vďaka patrí žiakom 9. ročníka a pánovi Petrovi Čičmancovi. Spoločne zmontovali drevené lavičky. Aj ostatní žiaci pomáhajú, usilovne polievajú ovocné stromčeky a kríčky, aby nám dali dobrú úrodu ovocia. Hodiny techniky sú pre všetkých vďaka projektu zaujímavejšie.

    • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023
     • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023

      Ani búrkové mraky nás neodradili od dnešného plánu – čítať. Čítať na netradičných miestach. Všetci žiaci od prvákov po štvrtákov sme sa vybrali hľadať vhodné miesta na takéto čítanie. Na hasičskej zbrojnici sme si čítali o požiarnikoch, ktorí zasahujú za zvukov sirény. Báseň sme našli v knižke Ondreja Nagaja. V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne nás potešilo Žabiatko a svadba Čima a Činky od Ľudmily Podjavorinskej. V kostole Všetkých svätých v Slovenskom Pravne sme si vyskúšali čítanie Modlitbičiek od Milana Rúfusa priamo do mikrofónu. Tak sa nám to páčilo, že sme čítali znovu a znovu. Nielen cukríky a záložka nás potešili. Dobrý pocit z dnešného dňa si odnášame v našich srdiečkach.

    • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach
     • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach

      Počas pekného májového týždňa od 9.5. do 13.5.2023 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili pobytu v škole v prírode v nádhernej Rajeckej doline. Kúpeľné mesto Rajecké Teplice ich privítalo príjemným počasím. Ubytovaní boli v penzióne Altán, kde mali k dispozícii jedáleň, terasu, spoločenskú miestnosť a tiež v okolí zariadenia zatrávnenú plochu a ihrisko. Každý deň absolvovali krátku prechádzku a po nej plavecký kurz, kde si s pomocou trénerok Tatiany a Irenky odbúrali strach z vody a zvládli základy plávania. Hodiny matematiky, slovenského, anglického jazyka, prírodovedy či vlastivedy boli doplnené zábavnými úlohami v zariadení a tiež vychádzkami po Rajeckých Tepliciach. Pobyt žiakom osviežil poldenný výlet do Žiliny, po príjemnej ceste vlakom si užili filmové predstavenie Mia a ja. Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, kúpeľný hotel Aphrodite, či kúpeľný park žiakov nadchli a

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Pracovná ponuka - Školník

   • Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Zvonenia

   Utorok 5. 12. 2023