• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola
   • Telefón
   • +421 x 0434962138 riaditeľ školy
    +421 x 0434901200 zborovňa
    +421 x 0434962111 školská jedáleň
    +421 x 0911 295 750 vedúca ŠJ
    +421 x 0917 562 970 ŠKD
   • Adresa školy
   • Slovenské Pravno 366, 038 22 Slovenské Pravno
    Slovakia