• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola v Slovenskom Pravne na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola v Slovenskom Pravne
   • Email školy
   • skolasp@gmail.com
   • Telefón
   • +421 x 0434962138 riaditeľ školy
    +421 x 0434901200 zborovňa
    +421 x 0434962111 školská jedáleň
    +421 x 0911 295 750 vedúca ŠJ
    +421 x 0917 562 970 ŠKD
   • Adresa školy
   • Slovenské Pravno 366
    038 22 Slovenské Pravno
    Slovakia