• OŽAZ - Účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia (5. - 9. roč.)
     • OŽAZ - Účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia (5. - 9. roč.)

     • Streda, 6. 7. 2022

      Posledný školský týždeň školského roka 2021/22 sa celý niesol v znamení slnečných lúčov a letných hodnôt na vonkajších teplomeroch. Práve preto bol tento týždeň ako stvorený na každoročnú školskú akciu OŽaZ. Vyhriate triedy sme nechali prázdne a vybrali sme sa čerpať energiu na čerstvý vzduch a vitamín D zo zdravého slniečka.

      Pekné a tiché prostredie pri lesíku na lúke na Tanečnom kole nám ponúklo miesto na plnenie úloh účelového cvičenia. Žiaci, rozdelení podľa tried, plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach a zbierali body.

      Bol to užitočne  strávený čas, plný smiechu, hier a zážitkov.

    • Úspech našej žiačky v súťaži S nosom v knihe
     • Úspech našej žiačky v súťaži S nosom v knihe

     • piatok, 1. 7. 2022

      Naša žiačka Aďka Ďanovská z 9. A sa zúčastnila literárnej súťaže s názvom S nosom v knihe, ktorú organizoval odbor Mladej Matice v Turčianskych Tepliciach. Aďka získala krásne 3. miesto vo svojej kategórii s úvahou na tému Čo je mier?

      Jej úvaha:
       

      Čo je mier?

      Pre každého znamená slovo mier niečo iné. Pre niektorých je to iba slovo. No povedali by to aj matky, otcovia a rodiny miliárd ľudí padnutých v boji za slobodu a mier?

      Prečo vo svete nevládne mier? Jednoduchá odpoveď. Pretože sme ochotní žiť svoj život v takzvanej bubline a nezaujímať sa o ľudí, ktorí umierajú hladom. Ľudí, ktorí sa strachujú o životy svojich blízkych, keď zažívajú vojnu. Ľudí, ktorí dokážu ublížiť človeku, pretože je inej rasy alebo vyznáva iné náboženstvo. Nevnímame nič, pokým sa nás to netýka. Predstavme si ľudí, ktorí sa obávajú vyjsť z domu, ísť si nakúpiť základné veci pre život, pretože im doslova pod nohami vybuchujú bomby a bombardujú im mesto, kde vyrastali a kde teraz vyrastajú aj ich deti.

      Akú cenu má mier? Asi každý by odpovedal že, má cenu zlata. Ja si to nemyslím. Pre mňa má mier nevyčísliteľnú hodnotu. Veď žiť v mieri a pokoji chce každý. Len tak sa pozerať na krásnu modrú oblohu, kde nie je ani mráčika, kde vtáky spievajú nádherné piesne. Život, kde sa môžeš vybrať do každého kúta sveta a každý si je tam rovný. Človek, ktorý má viac peňazí sa nepovyšuje nad chudobnými, deti so značkovým oblečením sa zase nesmejú deťom, ktoré na to nemajú financie, pretože majú troch bratov a ich otec ťažko pracuje na stavbe, aby uživil  svoje deti a manželku.

      Jednoducho život bez mieru by nemal existovať. Predstavte si to, kráčate po chodníku a ničoho sa nebojíte, pretože je na zemi mier a pokoj. Ľudia sa usmievajú a ničoho sa neboja. Každý by sme mali rešpektovať názory, rasu, náboženstvo druhých ľudí a presne takto vzniká mier a pokoj na zemi.

      Andrea Ďanovská, 9. A