• Otvorenie nového šk. roka 2023/2024
     • Otvorenie nového šk. roka 2023/2024

     • ​​​​​​Sobota 2. septembra 2023

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka 2023/2024 Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

       

      Otvorenie školského roka 2023/2024 - organizácia a info

      • začiatok šk. roka dňa 4.9. 2023 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 4.9. 2023 nebude v prevádzke
      • Od 5.9. 2023 (utorok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)