• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Na Deň Zeme sme pokračovali s výsadbou ovocných kríčkov, polievaním a úpravou terénu v našom školskom arboréte. Zapojili sa hlavne žiaci 5.,6.,7. ročníka, ktorí si prácu aj počasie veľmi pochvaľovali a užívali. Veríme, že touto aktivitou sme prispeli k ozdraveniu a ochladeniu našej Zeme.  

      Fotogaléria

    • Ako tvoríme na technike
     • Ako tvoríme na technike

     • Veľmi pekne sa dievčatá 5. roč. pustili do vyšívania. Po týždni najšikovnejšia vyšila celý obrázok koňa krížikovou výšivkou. Šiestačky sú veľké pestovateľky, priesady paradajok sú ukážkové. Lobelkám sa darí pod opaterou žiakov siedmej triedy. Staršie žiačky sa odvážili vyskúšať šiť na šijacom stroji a deviatačky maľujú ľudové truhlice a skriňu.

      Fotogaléria

    • Školské arborétum 2
     • Školské arborétum 2

     • Pokračujeme v projekte Školské arborétum. Tento týždeň sme začali s realizáciou a výsadbou stromov. Chceme sa veľmi poďakovať za pomoc žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí za 2 dni vysadili 27 stromov. Na budúci týždeň pokračujeme s výsadbou ovocných kríčkov, ktoré sme prenechali žiakom 5., 6. a 7. ročníka. Triedy sa navzájom predbiehali, kto pôjde sadiť. Dúfam, že im to vydrží až dokonca. :)

      Fotogaléria

       

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Janko Hraško vítal deti z materskej školy a sprevádzal ich počas zápisu do 1. ročníka. Deti mu ukázali, že sú pripravení stať sa riadnymi žiakmi našej školy. Janko Hraško ich za ich snahu a usilovnosť odmenil malým darčekom a pamätným listom. Všetkým detičkám budeme držať palce, aby sa im od septembra v našej škole páčilo, a aby sa im medzi nami dobre darilo.

      Tešíme sa na budúcich prvákov!

      Fotogaléria

    • Školské arborétum
     • Školské arborétum

     • „Na tretíkrát to vyšlo!“ - Naša škola vybuduje Školské arborétum vďaka finančnej podpore
      Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.

      Miestom realizácie bude nevyužitý priestor vedľa telocvične, kde vysadíme pôvodné listnaté
      dreviny, ako sú dub, javor, hrab, brest, buk, jarabina a iné, ktoré budú svojím tieňom
      ochladzovať priestor, zadržiavať vlhkosť a zároveň žiakom poskytnú možnosť priamej
      vzdelávacej aktivity – poznávania listnatých drevín.

      Ovocné stromy - jablone, ringloty a moruše, drobné ovocné kríčky – ríbezle, maliny, zemolez
      a 3 vyvýšené záhony poslúžia na praktické činnosti vysádzania, starostlivosti, zberu
      a zužitkovania ovocia, zeleniny, liečivých bylín. Regionálnym dodávateľom zelene bude
      záhradníctvo Loskol s r.o. Horná Štubňa.

      Vodozádržné opatrenia budú zabezpečovať sudy na zrážkovú vodu.

      Súčasťou budú aj 2 drevené posedenia, ktoré spolu s vyvýšenými záhonmi pripraví p.
      Čičmanec na píle Kaľamenová.

      V rámci spolufinancovania nám obecný úrad pomôže vybudovať altánok, v ktorom budú
      prebiehať hodiny prírodovedy, biológie, techniky, bude to oddychové miesto pre družinárov,
      mamičky s deťmi, dôchodcov a obyvateľov obce.
      Tým, že sa žiaci zúčastnia na realizácii Školského arboréta, výsadby stromov, s následnou
      starostlivosťou o zeleň, veríme, že táto „Zelená oáza“ im prirastie k srdcu a budú si ju
      zodpovedne chrániť a vylepšovať: (hmyzí domček, vtáčie búdky, domček na knihy,....)

      Uvítame akúkoľvek pomoc pri budovaní Školského arboréta, po Veľkej noci budeme
      realizovať poobedné aj víkendové brigády, aby sa naše dielo do prázdnin podarilo.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločne strávený čas.

      Tel. 0903 188 643 – uč. Vagaská

      Fotogaléria