• Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023
     • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023

     • Ani búrkové mraky nás neodradili od dnešného plánu – čítať. Čítať na netradičných miestach. Všetci žiaci od prvákov po štvrtákov sme sa vybrali hľadať vhodné miesta na takéto čítanie. Na hasičskej zbrojnici sme si čítali o požiarnikoch, ktorí zasahujú za zvukov sirény. Báseň sme našli v knižke Ondreja Nagaja. V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne nás potešilo Žabiatko a svadba Čima a Činky od Ľudmily Podjavorinskej. V kostole Všetkých svätých v Slovenskom Pravne sme si vyskúšali čítanie Modlitbičiek od Milana Rúfusa priamo do mikrofónu. Tak sa nám to páčilo, že sme čítali znovu a znovu. Nielen cukríky a záložka nás potešili. Dobrý pocit z dnešného dňa si odnášame v našich srdiečkach.

      Dnešné čítanie sme pripravili preto, aby sme zvýšili povedomie o dôležitosti čítania, aby sme budovali v deťoch pozitívny postoj k čítaniu a motivovali ich k návštevám knižníc a tráveniu voľného času s knihou v ruke. Stali sme sa súčasťou celoslovenského čitateľského maratónu „Čítajme si...“ 2023, ktorý v týždni od 22.mája do 28. mája 2023 odštartovala Linka detskej istoty.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám prepožičali priestory na akciu a umožnili nám v našej obci nielen čítať, ale ju aj lepšie spoznávať.

      Fotogaléria

    • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach
     • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach

     • Počas pekného májového týždňa od 9.5. do 13.5.2023 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili pobytu v škole v prírode v nádhernej Rajeckej doline. Kúpeľné mesto Rajecké Teplice ich privítalo príjemným počasím. Ubytovaní boli v penzióne Altán, kde mali k dispozícii jedáleň, terasu, spoločenskú miestnosť a tiež v okolí zariadenia zatrávnenú plochu a ihrisko. Každý deň absolvovali krátku prechádzku a po nej plavecký kurz, kde si s pomocou trénerok Tatiany a Irenky odbúrali strach z vody a zvládli základy plávania. Hodiny matematiky, slovenského, anglického jazyka, prírodovedy či vlastivedy boli doplnené zábavnými úlohami v zariadení a tiež vychádzkami po Rajeckých Tepliciach. Pobyt žiakom osviežil poldenný výlet do Žiliny, po príjemnej ceste vlakom si užili filmové predstavenie Mia a ja. Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, kúpeľný hotel Aphrodite, či kúpeľný park žiakov nadchli a zaujali. Na spiatočnej ceste ešte navštívili betlehem v Rajeckej lesnej a múzeum v Čičmanoch. Po chutnom obede sa už tešili na cestu domov.
          Personál zariadenia bol milý a ochotný, vo všetkom radi vyšli v ústrety.
      Strava sa podávala 5x denne. Počas celého dňa bol pre žiakov pripravený pitný režim
      v jedálni zariadenia. Deti boli vedené k udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách, ale aj v okolí. Každý deň naša zdravotníčka obodovala poriadok a čistotu.

         V piatok bolo vyhodnotenie, na ktorom žiaci bývajúci v izbách s najlepším
      poriadkom, získali malú odmenu. Odmenení boli aj za usilovnosť a aktivitu pri riešení rôznych úloh a pri športových výkonoch.

         Cieľom pobytu bolo upevňovanie zdravia detí, získavanie nových a utvrdzovanie
      známych poznatkov z prírodovedy a vlastivedy, utužovanie kamarátskych vzťahov
      v kolektíve. Pobyt v škole v prírode bol prínosom pre zdravie a rozvoj fyzických
      a psychických síl všetkých zúčastnených.

      Ďakujeme rodičom a Združeniu rodičov pri ZŠ Slovenskom Pravne za príspevok na animačný program a dopravu do školy v prírode.
      Deti aj vyučujúci boli s pobytom v škole v prírode veľmi spokojní.

      Fotogaléria