• Čítame radi
     • Čítame radi

     • Čítame radi. Sme štvrtáci a pre spolužiakov sme pripravili malý projekt, v ktorom sme im ukázali, ako vzniká kniha. Nie naozaj, veď sme len žiaci. Zdramatizovali sme „cestu knižky“ od prvého nápadu spisovateľa cez redaktorov, výtvarných redaktorov, ilustrátorov, technických redaktorov, grafikov, tlačiarov, knihárov, kníhkupcov do rúk čitateľa. Prečo sme to robili? Aby si spolužiaci uvedomili, aká dlhá je cesta knižky z hlavy spisovateľa na poličku do knižnice. Aby si uvedomili, aké sú knihy vzácne a koľko potešenia, ponaučenia aj zábavy sa v nich ukrýva.

      Čítame radi. A vy? V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy ministerstva školstva a získala 800 € na nákup detskej literatúry. Takto sme chceli podporiť záujem detí o čítanie a zaistiť žiakom prístup ku kvalitnej detskej literatúre. Za získané finančné prostriedky sme doplnili školskú knižnicu o niekoľko zaujímavých titulov.

      Hor sa do čítania, knihomoli!

      Fotogaléria

    • JESENNÝ ZBER PAPIERA
     • JESENNÝ ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia a žiaci!

      V dňoch 24.9., 27.9. a 28.9.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.

      Papier môžete odovzdať v čase od 7.00 do 8.00 hodiny pri bočnom vchode do školskej kuchyne. Prosíme Vás, aby bol papier zviazaný do balíkov. Môžete priniesť staré časopisy, noviny, zošity, starý kancelársky papier zbavený plastových a kovových častí a pod.

      Prosíme Vás o dodržiavanie hygienických a protipandemických opatrení.

      Jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov.

    • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR
     • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

     • Streda 1. septembra 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

       

      Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva SR bude organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v šk. roku 2021/2022 prebiehať podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorý zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v základnej škole.

      1. Otvorenie školského roka 2021/2022 - organizácia a info:
      • začiatok šk. roka dňa 2.9. 2021 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 2.9. 2021 nebude v prevádzke
      • Od 3.9. 2021 (piatok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)
      1. Povinnosti rodičov / zz:
      • Vyhlásenie a bezpríznakovosti (Príloha) - je potrebné predložiť pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle Covid Automatu je potrebné vyhlásenie predložiť vo všetkých farbách okresu okrem zelenej (tam je to odporúčané).
      • Rodič/zz má možnosť vyhlásenie poslať: v printovej podobe - odoslať cez EduPage - poslať sken
      • Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha) - predkladá sa za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v škole a ŠZ. (§3 ods. 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 239/2021) Vyplní ho za seba (zamestnanec školy) za dieťa/žiaka zákonný zástupca.
      1. Vstup do objektu školy a školského zariadenia:
      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (Príloha)
      • Návštevník školy a ŠZ môže vstúpiť do školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka" (Príloha)
      1. Testovanie:
      • MŠVVŠ SR umožní testovanie žiakov v školách (PCR kloktacie testy) a v domácom prostredí (Ag - testy)
      • PCR - kloktacie testy (zabezpečuje Klinická Biochémia s.r.o.) sa uskutočnia dňa 3.9. 2021 - testovanie len na začiatku šk. roka. Informačný materiál a pokyny (Príloha)
      • Ag samotesty - v prípade pozitívneho výsledku žiak nemôže ísť do školy a rodič bezodkladne oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu. Návod na použitie (Príloha)