• 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu
     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Dátum 21.3. je symbolický, keďže ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch.

      Downov syndróm patrí k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí.

       

      Ďakujeme všetkým, krorí sa dnes zapojili a vyjadrili tak svoje sympatie a podporu ľuďom s DS. 

       

    • Týždeň mozgu 2023
     • Týždeň mozgu 2023

     • A víťazom sa stáva ...

      Do týždennej výzvy PRECVIČTE SI MOZGOVÉ ZÁVITY sa zapojili dievčatá Ninka a Sárka Zelienkové a stali sa víťazmi.

      Srdečne im gratulujeme. 

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ v Slovenskom Pravne pozýva rodičov a budúcich prvákov na

      zápis do 1. ročníka ZŠ,

      ktorý sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 v čase od 14:00 do 16:00 hod. 
      v priestoroch 1. stupňa ZŠ.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      • rodný list dieťaťa,
      • občianske preukazy rodičov,
      • prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky,
       (K dispozícií na webovej stránke v záložke Žiaci a rodičia  – potrebné je vypísať ju, vytlačiť a podpísať zákonnými zástupcami. Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, môže si ju vyplniť počas zápisu v priestoroch školy. V prípade problémov poskytneme v deň zápisu pomoc.)
      • v prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti zákonných zástupcov doložiť písomné vyjadrenie zariadenia
      • sumu 15 € na zakúpenie pracovných zošitov. 

      POSTUP ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA:

      1. Vyplňte elektronickú prihlášku, 
      2. je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch,
      3. vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne...),
      4. rodné číslo zadávajte v tvare 123456/7890 (s lomítkom),
      5. prihlášku vytlačte, 
      6. prihlášku podpisujú obaja rodičia. Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, tak na prezenčný zápis prinesú vyplnené a podpísané písomné vyhlásenie 
       Pisomne_vyhlasenie.docx
      7. ak dieťa dovŕši 6 rokov a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania  v MŠ, rodič vyplní elektronickú prihlášku, na zápis do ZŠ príde sám podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa a následne do 15. júna dostane rozhodnutie o neprijatí,
      8. ak zadováženie súhlasu druhého rodiča so zápisom a jeho podpis je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a ak podpísanie  prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať čestným vyhlásením, ktoré prinesiete na zápis.
       Cestne_vyhlasenie.docx

      Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie  


    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     • Volania na telefónne číslo 112 sú bezplatné vo všetkých štátoch Európskej únie a dá sa naň dovolať z pevnej linky aj mobilných telefónov.Vytočením 112 je možné zavolať rýchlu zdravotnú záchrannú službu, požiarnikov, alebo políciu. Hovory preberajú školení pracovníci, ktorí posúdia situáciu a vyhodnotia na ktorú príslušnú linku telefonát prepoja. V niektorých štátoch sú operátori schopní komunikovať s volajúcim nielen v národnom jazyku ale aj v angličtine, alebo francúzštine. V prípade, že volajúci nepozná svoju polohu, operátor ju vie identifikovať a môže tento údaj poskytnúť  záchranárom, alebo polícii. 

      Aj tieto a mnoho ďalších informácií sa dozvedeli žiaci našej školy na besede s p. Lichnerom a jeho kolegyňou. Nielenže sa naučili ako podať prvú pomoc, ale si to aj vyskúšali na figuríne. Žiakov z druhého stupňa upozornil na negatívne účinky a vplyv alkoholu, drog a energetických nápojov. 

    • Literárno - dejepisná exkurzia
     • Literárno - dejepisná exkurzia

     • „ Je dôležité neodcudzovať ľudí na základe viery, náboženstva, rasy, orientácie...“


      Snažiť sa šíriť tento odkaz ďalej a vložiť jeho šírenie do úst mladej, formovateľnej generácie bolo cieľom literárno- dejepisnej exkurzie v Žiline.
      7. 3. 2023 žiaci 8. A  a  9. A triedy navštívili Pamätnú izbu Vrbu – Wetzlera na Hollého ulici v Žiline. Zopakovali a rozšírili si mnohé vedomosti z hodín dejepisu o druhej svetovej vojne,  holocauste a  ocenili obrovský čin a odvahu Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorých podrobná správa, zabezpečením ktorej riskovali vlastné životy, odhalila svetu vyvražďovací mechanizmus tábora Auschwitz- Birkenau.
      Po návrate do jednej z najsmutnejších a najtragickejších etáp v dejinách ľudstva nasledovala veselšia, literárna časť exkurzie, v priestoroch Rosenfeldovho paláca. Žiaci si vykročením po náučnom chodníku pripomenuli históriu a osobnosti bábkového divadla na Slovensku, tiež históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku – Bábkového divadla v Žiline. Vzhľadom na interaktívne zameranie výstavy si aj vyskúšali vedenie jednotlivých základných typov bábok, ocitli sa za oponou či v tieňovom divadle, odfotili sa s Pipi či premenili sa na bábkarov.


      Veríme, že vytýčený cieľ exkurzia splnila.

    • Karneval
     • Karneval

     • Karneval patrí medzi najobľúbenejšie oslavy v škole. Azda preto, lebo aspoň na jeden deň sa všetky deti môžu premeniť nielen na rozprávkovú bytosť, ale aj na postavy či zvieratká, o ktorých snívajú. 

      Posledný deň pred prázdninami sme si aj my užili kopec zábavy, tanca, ale aj mlsania. Na chodbách ste mohli stretnúť množstvo rozprávkových bytostí, zvieratiek, bojovníkov... 

      Každá maska dostala za svoju kreativitu zaslúženú, nielen sladkú  odmenu. 

       

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • „Sú poeti – šťastné deti,

      bo im slnko priazne svieti,

      v ríši kľudu krásy žijú

      a vždy snijú, snijú, snijú...“

       

      /Pavol Országh Hviezdoslav – Kto chce žiť, musí sa kývať/

       

      V „Ríši Pána Hviezdoslava“

           Po 1. stupni  vstúpil do Ríše Pána Hviezdoslava aj druhý stupeň ZŠ Slovenské Pravno.

           Ríšou krásy kľudu, krásy poézie i prózy nás sprevádzali naši súťažiaci žiaci, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Kategóriu II tvorili žiaci 5.,6., a 7. ročníka a kategóriu III – žiaci 8. a 9. ročníka. Kategória II sa ďalej  členila na prednes poézie  a prednes prózy. V kategórii III sa súťažilo len v prednese poézie.

          Kvalitný  prednes všetkých, ktorí vstúpili do Ríše Hviezdoslava, v nás  vzbudil túžbu nikdy neopustiť túto ríšu a čo najdlhšie v nej zostať snívať.

          A aby odchod od „Pána Hviezdoslava“ bol predsa len trochu príjemnejší, tak po vyhodnotení súťaže porotou, čakali  na víťazov  krásne diplomy, zaujímavé ceny, najúspešnejší z účastníkov  postúpili aj  do vyššieho kola súťaže. Pre všetkých ostatných bola pripravená sladká cena útechy.

          Všetkým srdečne blahoželáme.

      Výsledky súťaže:

      Kategória I – poézia

      2. miesto: Viktorka Kuzmanová

      3. miesto: Sabínka Hromadová

      Kategória I – próza

      2. miesto: Anička Rakšániová

      3. miesto: Martinko Dírer

      Kategória II – poézia

      1. miesto: Dominika Judáková

      2. miesto: Eliška Kurinská

      3. miesto: Sára Pálešová

      Kategória II – próza

      1. miesto: Laura Hromadová

      2. miesto: Richard Brngal

      3. miesto: Ema Lichnerová

      Kategória III – poézia

      1. miesto: Nikoleta Alžbeta Vlčková

      2. miesto: Alexandra Brngalová

      Fotoalbum

    • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2023
     • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2023

     • Utorok 14. februára 2023

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v dňoch 6.2. – 10.2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2023 pripravila bohatú nádielku snehu a rozprávkové zimné počasie ideálne pre zimné športy. Výcviku sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka spolu s vyučujúcimi TSV a lyžiarskymi inštruktormi LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album LV Snowland - Valča 2023.

    • Valentín na 1. stupni
     • Valentín na 1. stupni

     • Lásky nikdy nie je dosť.

      Tento krásny deň sme si spestrili vyhodnotením súťaže o najkrajšie srdiečko. 

      Najviac hlasov získalo srdiečko Viktorky Kuzmanovej, Lauriky Zelienkovej a Paťka Hanulu.

      Ale ani ostatné zapojené deti neodišli naprázdno, každému sa ušlo sladkej odmeny. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám skrášlili chodbu. Srdiečka boli veľmi nápadité a originálne. 

       

      Tešíme sa na ďalšiu akciu, ktorá už klope na dvere.

      Viete čo to bude?

      No predsa KARNEVAL!

    • Mikuláš na našej škole
     • Mikuláš na našej škole

     • 6. 12. 2022, utorok

      Tak, ako každý rok, aj v tomto roku, 6. decembra 2022 si pripravili naši deviataci „Mikulášske prekvapenie“ pre žiakov našej školy. Mikuláš spolu s anjelom a čertami postupne navštívili každú triedu a nezabudli ani na pani kuchárky, upratovačky a učiteľov. Každého obdarovali mikulášskym balíčkom a Mikuláš za to na oplátku požadoval krátku básničku. Veľká radosť zavládla v detských dušiach, budú to pre mnohé z nich nezabudnuteľné zážitky. 

    • Prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu od 20.12. do 22.12. 2022
     • Prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu od 20.12. do 22.12. 2022

     • Pondelok 19. novembra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe dnešnej konzultácie s RÚVZ Martin vo veci vysokej chorobnosti žiakov a z dôvodu predchádzania epidémie chrípky na Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22 Vás informujem o opatreniach podľa Metodického usmernenia č.15/2005-R ministerstva školstva:

      • Riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22 v čase od 20.12. 2022 do 22.12. 2022

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      Prajeme Vám pevné zdravie a krásne a pokojné sviatky.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • 18. decembra 2022

       

      Dňa 20. 12. sa na našej škole uskutočnia školské vianočné trhy v čase 3. a 4. vyučovacej hodiny. Žiaci sa na ne počas hodín techniky celý mesiac pripravovali. Svedomito a usilovne vyrábali rôzne výrobky (anjelikov, srdiečka, domčeky a vtáčie kŕmitká z dreva... ). Prinášame vám malú ochutnávku prostredníctvom týchto fotiek... Na všetkých sa tešíme :-) 

    • Školské kolo Dejepisnej olympiády
     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     •   „HISTORIA MAGISTRA VITAE EST“ 

         (Cicero – De Oratore)

       9. decembra 2022  šesť žiakov z 9. A súťažilo v školskom kole Dejepisnej olympiády (kat. C).  Žiaci sa statočne pasovali s mnohými úlohami v monotematickej časti, tiež s úlohami z príslušného učiva ročníka a aj s úlohami z regionálnej histórie. Všetci šiesti žiaci sa napokon stali úspešnými riešiteľmi školského kola Dejepisnej olympiády. Na prvom mieste skončil Adrián Pauliny, druhé miesto obsadila Alexandra Brngalová a tretie miesto patrí Dominikovi Ličkovi.

         Aďko a Saška, prví dvaja úspešní riešitelia,  budú školu reprezentovať aj na okresnom kole, v ktorom im všetci budeme držať palce. Čaká ich náročná príprava, pretože si budú musieť naštudovať aj mnohé veci, ktoré sa v škole ešte neučili. Veríme, že neľahkú úlohu hravo zvládnu.

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     •      V nedávnom školskom kole Olympiády v anglickom jazyku si zmerali svoje jazykové zručnosti a schopnosti používať cudzí jazyk  žiaci 9. A (kat. 1B), z ktorých na krásnom 1. mieste skončila Alexandra Brngalová, druhé miesto patrí Denise Barošovej.

          Víťazka Alexandra  bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole.

      Všetci jej budeme držať palce, aby sa jej aj naďalej darilo.

    • Študentský Mix maratón
     • Študentský Mix maratón

     • 1. 12. 2022, štvrtok 

      Dňa 1. 12. 2022 sa tím piatich žiakov našej školy zúčastnil 1. kola sútaže Študentský Mix maratón, ktorej 8. ročník organizuje Gymnázium M. Galandu v Turčianskych Tepliciach. 1. kolo bolo vedomostné a skladalo sa z dvoch častí. V prvej časti - vedomostnom kvíze - náš tím ukázal, akí sú naši žiaci múdri a šikovní a aký záber vedomostí z rôznych oblastí majú. V tomto kole sa im veľmi darilo. Druhá časť bola skôr o šťastí a tipovaní, ich úlohou bolo trafiť sa čo najpresnejšie do odpovedí z ankety, na ktorú odpovedali študenti gymnázia. V tomto kole pri nich šťastena nestála. Zatiaľ ale nie je nič stratené. Našim žiakom budeme držať palce v ďalších kolách, zameraných na šport a kultúru, ktoré sa uskutočnia vo februári a apríli.

       

    • Dejepisná exkurzia 9. ročníka
     • Dejepisná exkurzia 9. ročníka

     • „Každý začiatok vzniká z konca iného začiatku“

                                                                         /Seneca/

           O takmer 30 rokov späť, do obdobia rozpadu Československa a prvých krokov  nových štátov, sa vrátili žiaci 9. A počas diskusie s prof. PhDr. J. Rychlíkom v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Podujatie bolo oživené  spomienkovými pesničkami na folk  90. rokov v podaní hudobníka Igora Cvacha.

         Cestou späť na autobus žiaci navštívili a spoznali  miesta posledného odpočinku mnohých významných osobností, s ktorých menami a činmi sa stretávajú na vyučovacích hodinách, na Národnom cintoríne v Martine.

       

    • Okresné kolo technickej olympiády
     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Štvrtok, 24. novembra 2022

       

      Dňa 24.11. sa naši žiaci Richard Brngal, Dominik Ličko, Adrián Pauliny zúčastnili okresného kola technickej olympiády v Spojenej škole Martin. Riešili teoretickú i praktickú časť, získali cenné skúsenosti a novú motiváciu do tvorivej činnosti.
      V oboch kategóriách naši žiaci získali 1. miesto. Chlapcom gratulujeme!

    • OK Florbalu ZŠ a OG 2022
     • OK Florbalu ZŠ a OG 2022

     • Štvrtok 24. novembra 2022

      Dňa 21.11. a 23.11. 202 sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili OK vo Florbale žiakov a žiačiek ZŠ a OG v Martine a Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a ťažkých osobných súbojov sa naším chlapcom podarilo získať krásne 2. miesto a dievčatá tiež získali 2. miesto - BLAHOŽELÁME!