• Otvorenie nového šk. roka 2023/2024
     • Otvorenie nového šk. roka 2023/2024

     • ​​​​​​Sobota 2. septembra 2023

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka 2023/2024 Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

       

      Otvorenie školského roka 2023/2024 - organizácia a info

      • začiatok šk. roka dňa 4.9. 2023 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 4.9. 2023 nebude v prevádzke
      • Od 5.9. 2023 (utorok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)
    • Preventívny program Chuť žiť
     • Preventívny program Chuť žiť

     • Preventívny program Chuť žiť realizovali v školskom roku 2022/2023 odborní zamestnanci Centra poradenstva a prevencie v 7. a 8. ročníku. Program bol rozdelený na 5 stretnutí po dve vyučovacie hodiny. Cieľom programu bolo informovať žiakov o poruchách príjmu potravy, vyvrátiť mýty spojené s PPP, zvýšiť informovanosť o diagnózach na spektre PPP, edukovať mládež o racionálnom stravovaní, viesť ich ku kritickému mysleniu na internete a sociálnych sieťach, podporiť neutrálny až pozitívny vzťah k svojmu telu, otvoriť témy bodyshaming a podporiť predchádzanie tohto javu. Stretnutia boli vedené zážitkovou formou.

      Mgr. Habrunová, CPP Martin 

    • Didaktické hry na 1. stupni
     • Didaktické hry na 1. stupni

     • Ani žiaci prvého stupňa nezaháľali a svoje pohybové zručnosti predviedli na školskom dvore. Vyskúšali si rôzne športové disciplíny a svoje teoretické vedomosti z prvej pomoci predviedli v praxi. Pri ďalšom stanovišti sa dozvedeli niečo o živočíchoch a riešili slovné hlavolamy. Zároveň sa všetci dobre zabávali. 

    • Účelové cvičenie 2. stupeň
     • Účelové cvičenie 2. stupeň

     • „ Kráčať prírodou znamená byť svedkom tisícov zázrakov.“
      /Lao Tzu/


      V krásnej prírode medzi Slovenským Pravnom a Abramovou sa žiaci druhého stupňa a ich
      pani učiteľky venovali turistike ako súčasti praktickej časti Ochrany života a zdravia. Nikomu
      z účastníkov nechýbalo odhodlanie prejsť kusisko trasy. S batohom na chrbte a úsmevom na
      perách sme kráčali ďalej a ďalej sprevádzaní krásami prírody. Odmenou nám všetkým bol pobyt v prírode,
      zaslúžený relax po náročných dňoch strávených v škole, ale aj dúšok minerálnej vody či
      kytička poľných kvetov.

    • ÚVTOS pre mladistvých Sučany
     • ÚVTOS pre mladistvých Sučany

     • Dňa 21. 6. 2023 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Dozvedeli sa ako také zariadenie funguje, predstavila sa im prokuratúra a kriminálna polícia. Na záver mali besedu s odsúdeným, ktorý im vyrozprával svoj životný príbeh a priblížil život "za mrežami".

      Dúfajme, že si žiaci z tejto návštevy vzali ponaučenie. 

    • Školský výlet - 2. stupeň
     • Školský výlet - 2. stupeň

     • 6. júna 2023 si žiaci príjemne, ale aktívne oddýchli počas školského výletu . Spolu s pani
      učiteľkami navštívili a ľahkou turistikou zdolali jednu z najkrajších slovenských dolín,
      Kvačiansku dolinu. Odmenou im bolo občerstvenie, príjemný pocit zo zdolanej trasy,
      a nesklamalo dokonca ani počasie. Starší žiaci pomáhali pri prechode mladším, čo ešte viac
      umocnilo krásny zážitok. Cestou späť sa žiaci ešte na chvíľu zastavili a ochladili pri vodopáde
      Lúčky. Domov prišli všetci zdraví, zrelaxovaní a príjemne unavení.

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet - 2. stupeň.


       

    • Lesná pedagogika
     • Lesná pedagogika

     • Dnes, 23.5.2023, našu Základnú školu v Slovenskom Pravne navštívil lesný pedagóg, pán Erik Hirschner. Porozprával deťom veľa zaujímavých informácií o lesnom ekosystéme, aké zvieratá v ňom žijú, čím sa živia, aké vzťahy sú medzi nimi. Ukázal deťom trofeje lesnej zveri, herbár šišiek, rôzne výrobky z prírodných materiálov.  Nebola núdza ani o veselé aj napínavé zážitky  Žiaci sa dozvedeli mnoho nového o práci lesníka, ako aj o živote lesných zvierat.

      Mgr. Ďuricová

      Fotoalbum

    • Školské arborétum 3
     • Školské arborétum 3

     • Projekt "Školské arborétum" nám krásne pokračuje. Tentokrát veľká vďaka patrí žiakom 9. ročníka a pánovi Petrovi Čičmancovi. Spoločne zmontovali drevené lavičky. Aj ostatní žiaci pomáhajú, usilovne polievajú ovocné stromčeky a kríčky, aby nám dali dobrú úrodu ovocia. Hodiny techniky sú pre všetkých vďaka projektu zaujímavejšie.

      Fotoalbum

       

    • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023
     • Čitateľský maratón "Čítajme si..." 2023

     • Ani búrkové mraky nás neodradili od dnešného plánu – čítať. Čítať na netradičných miestach. Všetci žiaci od prvákov po štvrtákov sme sa vybrali hľadať vhodné miesta na takéto čítanie. Na hasičskej zbrojnici sme si čítali o požiarnikoch, ktorí zasahujú za zvukov sirény. Báseň sme našli v knižke Ondreja Nagaja. V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne nás potešilo Žabiatko a svadba Čima a Činky od Ľudmily Podjavorinskej. V kostole Všetkých svätých v Slovenskom Pravne sme si vyskúšali čítanie Modlitbičiek od Milana Rúfusa priamo do mikrofónu. Tak sa nám to páčilo, že sme čítali znovu a znovu. Nielen cukríky a záložka nás potešili. Dobrý pocit z dnešného dňa si odnášame v našich srdiečkach.

      Dnešné čítanie sme pripravili preto, aby sme zvýšili povedomie o dôležitosti čítania, aby sme budovali v deťoch pozitívny postoj k čítaniu a motivovali ich k návštevám knižníc a tráveniu voľného času s knihou v ruke. Stali sme sa súčasťou celoslovenského čitateľského maratónu „Čítajme si...“ 2023, ktorý v týždni od 22.mája do 28. mája 2023 odštartovala Linka detskej istoty.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám prepožičali priestory na akciu a umožnili nám v našej obci nielen čítať, ale ju aj lepšie spoznávať.

      Fotogaléria

    • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach
     • Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach

     • Počas pekného májového týždňa od 9.5. do 13.5.2023 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili pobytu v škole v prírode v nádhernej Rajeckej doline. Kúpeľné mesto Rajecké Teplice ich privítalo príjemným počasím. Ubytovaní boli v penzióne Altán, kde mali k dispozícii jedáleň, terasu, spoločenskú miestnosť a tiež v okolí zariadenia zatrávnenú plochu a ihrisko. Každý deň absolvovali krátku prechádzku a po nej plavecký kurz, kde si s pomocou trénerok Tatiany a Irenky odbúrali strach z vody a zvládli základy plávania. Hodiny matematiky, slovenského, anglického jazyka, prírodovedy či vlastivedy boli doplnené zábavnými úlohami v zariadení a tiež vychádzkami po Rajeckých Tepliciach. Pobyt žiakom osviežil poldenný výlet do Žiliny, po príjemnej ceste vlakom si užili filmové predstavenie Mia a ja. Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, kúpeľný hotel Aphrodite, či kúpeľný park žiakov nadchli a zaujali. Na spiatočnej ceste ešte navštívili betlehem v Rajeckej lesnej a múzeum v Čičmanoch. Po chutnom obede sa už tešili na cestu domov.
          Personál zariadenia bol milý a ochotný, vo všetkom radi vyšli v ústrety.
      Strava sa podávala 5x denne. Počas celého dňa bol pre žiakov pripravený pitný režim
      v jedálni zariadenia. Deti boli vedené k udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách, ale aj v okolí. Každý deň naša zdravotníčka obodovala poriadok a čistotu.

         V piatok bolo vyhodnotenie, na ktorom žiaci bývajúci v izbách s najlepším
      poriadkom, získali malú odmenu. Odmenení boli aj za usilovnosť a aktivitu pri riešení rôznych úloh a pri športových výkonoch.

         Cieľom pobytu bolo upevňovanie zdravia detí, získavanie nových a utvrdzovanie
      známych poznatkov z prírodovedy a vlastivedy, utužovanie kamarátskych vzťahov
      v kolektíve. Pobyt v škole v prírode bol prínosom pre zdravie a rozvoj fyzických
      a psychických síl všetkých zúčastnených.

      Ďakujeme rodičom a Združeniu rodičov pri ZŠ Slovenskom Pravne za príspevok na animačný program a dopravu do školy v prírode.
      Deti aj vyučujúci boli s pobytom v škole v prírode veľmi spokojní.

      Fotogaléria
       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Na Deň Zeme sme pokračovali s výsadbou ovocných kríčkov, polievaním a úpravou terénu v našom školskom arboréte. Zapojili sa hlavne žiaci 5.,6.,7. ročníka, ktorí si prácu aj počasie veľmi pochvaľovali a užívali. Veríme, že touto aktivitou sme prispeli k ozdraveniu a ochladeniu našej Zeme.  

      Fotogaléria

    • Ako tvoríme na technike
     • Ako tvoríme na technike

     • Veľmi pekne sa dievčatá 5. roč. pustili do vyšívania. Po týždni najšikovnejšia vyšila celý obrázok koňa krížikovou výšivkou. Šiestačky sú veľké pestovateľky, priesady paradajok sú ukážkové. Lobelkám sa darí pod opaterou žiakov siedmej triedy. Staršie žiačky sa odvážili vyskúšať šiť na šijacom stroji a deviatačky maľujú ľudové truhlice a skriňu.

      Fotogaléria

    • Školské arborétum 2
     • Školské arborétum 2

     • Pokračujeme v projekte Školské arborétum. Tento týždeň sme začali s realizáciou a výsadbou stromov. Chceme sa veľmi poďakovať za pomoc žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí za 2 dni vysadili 27 stromov. Na budúci týždeň pokračujeme s výsadbou ovocných kríčkov, ktoré sme prenechali žiakom 5., 6. a 7. ročníka. Triedy sa navzájom predbiehali, kto pôjde sadiť. Dúfam, že im to vydrží až dokonca. :)

      Fotogaléria

       

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Janko Hraško vítal deti z materskej školy a sprevádzal ich počas zápisu do 1. ročníka. Deti mu ukázali, že sú pripravení stať sa riadnymi žiakmi našej školy. Janko Hraško ich za ich snahu a usilovnosť odmenil malým darčekom a pamätným listom. Všetkým detičkám budeme držať palce, aby sa im od septembra v našej škole páčilo, a aby sa im medzi nami dobre darilo.

      Tešíme sa na budúcich prvákov!

      Fotogaléria

    • Školské arborétum
     • Školské arborétum

     • „Na tretíkrát to vyšlo!“ - Naša škola vybuduje Školské arborétum vďaka finančnej podpore
      Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.

      Miestom realizácie bude nevyužitý priestor vedľa telocvične, kde vysadíme pôvodné listnaté
      dreviny, ako sú dub, javor, hrab, brest, buk, jarabina a iné, ktoré budú svojím tieňom
      ochladzovať priestor, zadržiavať vlhkosť a zároveň žiakom poskytnú možnosť priamej
      vzdelávacej aktivity – poznávania listnatých drevín.

      Ovocné stromy - jablone, ringloty a moruše, drobné ovocné kríčky – ríbezle, maliny, zemolez
      a 3 vyvýšené záhony poslúžia na praktické činnosti vysádzania, starostlivosti, zberu
      a zužitkovania ovocia, zeleniny, liečivých bylín. Regionálnym dodávateľom zelene bude
      záhradníctvo Loskol s r.o. Horná Štubňa.

      Vodozádržné opatrenia budú zabezpečovať sudy na zrážkovú vodu.

      Súčasťou budú aj 2 drevené posedenia, ktoré spolu s vyvýšenými záhonmi pripraví p.
      Čičmanec na píle Kaľamenová.

      V rámci spolufinancovania nám obecný úrad pomôže vybudovať altánok, v ktorom budú
      prebiehať hodiny prírodovedy, biológie, techniky, bude to oddychové miesto pre družinárov,
      mamičky s deťmi, dôchodcov a obyvateľov obce.
      Tým, že sa žiaci zúčastnia na realizácii Školského arboréta, výsadby stromov, s následnou
      starostlivosťou o zeleň, veríme, že táto „Zelená oáza“ im prirastie k srdcu a budú si ju
      zodpovedne chrániť a vylepšovať: (hmyzí domček, vtáčie búdky, domček na knihy,....)

      Uvítame akúkoľvek pomoc pri budovaní Školského arboréta, po Veľkej noci budeme
      realizovať poobedné aj víkendové brigády, aby sa naše dielo do prázdnin podarilo.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločne strávený čas.

      Tel. 0903 188 643 – uč. Vagaská

      Fotogaléria