• Povinná karanténa - 6. týždeň
     • Povinná karanténa - 6. týždeň

     • Streda 9. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 6. a 7. ročníku od 10.2. 2022 do 11.2. 2022
      • V termíne od 10.2. 2022 do 11.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Žiaci 6. a 7. roč. idú do karantény. Karanténu je možné ukončiť 13.2. 2022 (vrátane), pokiaľ posledných 24 hodín karantény osoby neprejavujú klinické príznaky ochorenia.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku samotestu alebo bol úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19, dôrazne odporúčame pri návrate do školy po karanténe absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • TSV - "Príprava na ZOH v Pekingu 2022" :)
     • TSV - "Príprava na ZOH v Pekingu 2022" :)

     • Nedeľa 30. januára 2022

      Milí športoví priatelia,

      v súčasnej epidemickej situácii MŠVVŠ SR odporúča v prípade priaznivých klimatických podmienkach organizovať telesnú a športovú výchovu (TSV) v exteriéri. Aj s našimi žiakmi sme sa na hodinách TSV presunuli do krásnej zimnej prírody v okolí Základnej školy.

      Na hodinách sme preverili fyzickú kondíciu, posilnili imunitu organizmu a podporili kreativitu v stavaní "našich" maskotov na ZOH v Pekingu 2022... :)

      Podrobné informácie SOV k ZOH Peking 2022:

    • Povinná karantána - 5. týždeň
     • Povinná karantána - 5. týždeň

     • Nedeľa 30. januára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 3. a 4. ročníku od 31.1. 2022 do 3.2. 2022
      • V termíne od 31.1. 2022 do 3.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Vianočné počítanie
     • Vianočné počítanie

     • Padá sniežik poľahučky, pozakrýva polia, lúčky. Sadá deťom na líca, bude že to sanica. Celý kraj sťa striebro svieti...

      A s prvými snehovými vločkami sme privítali v škole Mikuláša. Sladkou odmenou potešil všetky deti, ktoré si to zaslúžia. Deti zasa urobili radosť Mikulášovi milými básničkami a pesničkami.

      December je aj čas adventu. V triedach sme sa spoločne s deťmi pripravovali na príchod Vianoc. Výzdoba triedy a chodieb či jedálne, to je pre nás samozrejmosťou. Sme nesmierne radi, že sa nám v škole zrodila aj iná tradícia. Tradícia v podobe obdarovania niekoho neznámeho. Žiaci s rodičmi a aj zamestnanci školy spojili svoje sily a pripravili pre seniorov „krabice plné lásky“. Tento rok ich bolo neúrekom. Dúfame, že sa nám podarilo vložiť do nich čo najviac lásky a ľudského tepla. Nás teší pri srdiečku, že sme mohli vyčariť úsmev a zahriať pri srdci.

      Popri učení sme počas celého decembra počítali dni do Vianoc. Rôznymi aktivitami sme prinášali medzi nás vianočnú náladu a vôňu rozprávkami, básničkami o láske, priateľstve, rozprávaním o Vianociach a zvykoch počas adventu, koledami, vianočnými pohľadnicami, výtvarnými prácami...

      Predtým, ako sa rozletíme do svojich domovov, Vám všetkým chceme úprimne poďakovať a zaželať prekrásne Vianoce plné radosti, lásky a spokojnosti.

      Vianoce sú tam, kde nikto neplače.
      Vianoce sú tam, kde voňajú sladké koláče.
      Vianoce sú s ľuďmi, ktorých ľúbime,
      ale aj s tými, na ktorých myslíme.

      Fotogaléria

    • Národná linka na pomoc deťom v ohrození
     • Národná linka na pomoc deťom v ohrození

     • Piatok 16.12. 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadaviek koordinátora ochrany detí pred násilím z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Vám posielame informačné materiály k novozriadenej Národnej linky na pomoc deťom v ohrození  VIAC AKO NI©K

      Jej hlavným cieľom je pomáhať deťom v ohrození nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke  alebo cez mobilnú aplikáciu (Android, Iphone).

      Odborným garantom Národnej linky je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

      Prosíme rodičov aby si našli čas a so svojimi deťmi v priateľskej atmosfére prekonzultovali informačné materiály.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných, dokáže urobiť šťastnými nás.
                                                                                                                                      Toni Sorenson

      Zastavme sa na chvíľu a prejavme vďaku, radosť či vzájomnú lásku. Potešme spoločne seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček. Vyčarujme  úsmev na tvári a zahrejme pri srdci nezištným činom. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc aj tento rok!

    • Povinná karanténa - 45. týždeň
     • Povinná karanténa - 45. týždeň

     • Piatok 12. novembra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22, zákaz prevádzky v zariadení "Základná škola - trieda 3.A a 4.A" od 8.11. 2021 do 15.11. 2021. (Príloha)
      • Do termínu do 15.11. 2021 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • Začiatok prezenčného vyučovania po karanténe je 16.11. 2021 (utorok).

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Čítajme viac...
     • Čítajme viac...

     • „Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.“                             
                                                                    Horace Mann

      Kniha je priateľ, radca, spoločník, ale aj zdroj nevyčerpateľnej fantázie, rozvoja slovnej zásoby a sociálneho učenia. S každou prečítanou knihou sa posúvame ďalej, roztvára sa pred nami nový, nepoznaný svet.

      Túto skutočnosť nezmenili ani  vynálezy dnešnej počítačovej doby. Potvrdilo sa, že neexistuje náhrada za kvalitnú knihu.

      Kniha je krásny dar, ktorý nás poteší a ktorým i my môžeme potešiť niekoho iného.

      Naša škola sa snaží zvýšiť záujem žiakov o čítanie kníh. Nadviazala preto  spoluprácu s Čitateľským klubom Slovart (ČKS), ktorý bude štyrikrát ročne bezplatne dodávať klubové katalógy. Z nich si žiaci (so súhlasom rodičov) môžu za zvýhodnené ceny vybrať  knihu/knihy, o ktorú/é majú záujem. Objednávka  sa bude realizovať prostredníctvom školy (kontaktná osoba Mgr. Lucia Ondrušová).

    • Povinná karanténa - 43. týždeň
     • Povinná karanténa - 43. týždeň

     • Štvrtok 28. októbra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22, zákaz prevádzky v zariadení "Základná škola - trieda 1.A a 9.A" od 25.10. 2021 do 4.11. 2021. (Príloha)
      • Do termínu do 4.11. 2021 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • V termíne od 28.10. - 29.10. 2021 majú žiaci jesenné prázdniny.
      • Začiatok prezenčného vyučovania po karanténe je 5.11. 2021 (piatok).

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Povinná karanténa - 42. týždeň
     • Povinná karanténa - 42. týždeň

     • Piatok 22. októbra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22, zákaz prevádzky v zariadení "Základná škola - trieda 2, 3, 4, 6" od 19.10. 2021 do 28.10. 2021. (Príloha)
      • 18.10. 2021 - Rozhodnutie RŠ č. 126/2021 o preventívnom prerušení vyučovania žiakov 3. a 4. roč. a nariadení DV z dôvodu vyskytnutia sa osoby pozitívnej na COVID-19 pred jej testovaním.
      • Do termínu do 28.10. 2021 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • V termíne od 28.10. - 29.10. 2021 majú žiaci jesenné prázdniny.
      • Začiatok prezenčného vyučovania po karanténe a jesenných prázdninách je 2.11. 2021 (utorok).

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

     • Európsky deň jazykov

     • Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike. Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t.j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. Znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia.

      Aj na našej škole sa vyučuje okrem materinského jazyka aj anglický a nemecký jazyk. V rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadal na 26.septembra 2021, sme si na škole v rámci hodín cudzieho jazyka pripomenuli jazykovú rozmanitosť Európy rôznymi aktivitami - v 9.A vytvorenie plagátu "Pamiatky Londýna", v 8.A plagát "Ahoj Európa" so symbolmi niektorých európskych štátov a v 5.A plagátiky s postavičkami s rôznymi jazykmi, ktoré sa používajú v Európe.

    • Eko Alarm
     • Eko Alarm

     • Vedeli ste, že priemerná slovenská štvorčlenná rodina vyprodukuje až 1,5 tony odpadu ročne, z ktorého viac ako dve tretiny končia na skládkach po celom Slovensku? Sme doslova zavalení odpadom.

       Nakoľko nám nie je situácia na našej planéte ľahostajná, zapojili sme sa do projektu Eko Alarm a boli sme úspešní. Získali sme koše na triedený odpad do každej jednej triedy. Koše sú vyrobené z použitých zubných kefiek. Zubné kefky sa nedajú správne vytriediť, keďže sú zložené z viacerých materiálov, a tak by skončili na skládke alebo v spaľovni.

      V rámci hodiny biológie naši deviataci odovzdali do každej triedy jednu sadu košov a poučili mladších spolužiakov, ako správne triediť odpad.

      Fotogaléria

    • Čítame radi
     • Čítame radi

     • Čítame radi. Sme štvrtáci a pre spolužiakov sme pripravili malý projekt, v ktorom sme im ukázali, ako vzniká kniha. Nie naozaj, veď sme len žiaci. Zdramatizovali sme „cestu knižky“ od prvého nápadu spisovateľa cez redaktorov, výtvarných redaktorov, ilustrátorov, technických redaktorov, grafikov, tlačiarov, knihárov, kníhkupcov do rúk čitateľa. Prečo sme to robili? Aby si spolužiaci uvedomili, aká dlhá je cesta knižky z hlavy spisovateľa na poličku do knižnice. Aby si uvedomili, aké sú knihy vzácne a koľko potešenia, ponaučenia aj zábavy sa v nich ukrýva.

      Čítame radi. A vy? V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy ministerstva školstva a získala 800 € na nákup detskej literatúry. Takto sme chceli podporiť záujem detí o čítanie a zaistiť žiakom prístup ku kvalitnej detskej literatúre. Za získané finančné prostriedky sme doplnili školskú knižnicu o niekoľko zaujímavých titulov.

      Hor sa do čítania, knihomoli!

      Fotogaléria

    • JESENNÝ ZBER PAPIERA
     • JESENNÝ ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia a žiaci!

      V dňoch 24.9., 27.9. a 28.9.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.

      Papier môžete odovzdať v čase od 7.00 do 8.00 hodiny pri bočnom vchode do školskej kuchyne. Prosíme Vás, aby bol papier zviazaný do balíkov. Môžete priniesť staré časopisy, noviny, zošity, starý kancelársky papier zbavený plastových a kovových častí a pod.

      Prosíme Vás o dodržiavanie hygienických a protipandemických opatrení.

      Jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov.

    • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR
     • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

     • Streda 1. septembra 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

       

      Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva SR bude organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v šk. roku 2021/2022 prebiehať podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorý zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v základnej škole.

      1. Otvorenie školského roka 2021/2022 - organizácia a info:
      • začiatok šk. roka dňa 2.9. 2021 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 2.9. 2021 nebude v prevádzke
      • Od 3.9. 2021 (piatok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)
      1. Povinnosti rodičov / zz:
      • Vyhlásenie a bezpríznakovosti (Príloha) - je potrebné predložiť pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle Covid Automatu je potrebné vyhlásenie predložiť vo všetkých farbách okresu okrem zelenej (tam je to odporúčané).
      • Rodič/zz má možnosť vyhlásenie poslať: v printovej podobe - odoslať cez EduPage - poslať sken
      • Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha) - predkladá sa za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v škole a ŠZ. (§3 ods. 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 239/2021) Vyplní ho za seba (zamestnanec školy) za dieťa/žiaka zákonný zástupca.
      1. Vstup do objektu školy a školského zariadenia:
      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (Príloha)
      • Návštevník školy a ŠZ môže vstúpiť do školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka" (Príloha)
      1. Testovanie:
      • MŠVVŠ SR umožní testovanie žiakov v školách (PCR kloktacie testy) a v domácom prostredí (Ag - testy)
      • PCR - kloktacie testy (zabezpečuje Klinická Biochémia s.r.o.) sa uskutočnia dňa 3.9. 2021 - testovanie len na začiatku šk. roka. Informačný materiál a pokyny (Príloha)
      • Ag samotesty - v prípade pozitívneho výsledku žiak nemôže ísť do školy a rodič bezodkladne oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu. Návod na použitie (Príloha)
    • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info
     • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info

     • Utorok 24. august 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR,  nadobudla účinnosť právna úprava tohto zákona od 01. 08. 2021, ktorá prináša zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od nového školského roka 2021/2022 :

      1. Ukončuje sa plošné poskytovanie dotácie  na stravu vo výške 1,20 eura v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.
      2. Od 01.09. 2021 bude poskytovaná dotácia na stravu vo výške 1,30 eur pre deti ktoré:
      • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na daňový   bonus / poberatelia dôchodkov alebo nezamestnaní členovia rodiny/  a navštevujú ZŠ alebo posledný ročník MŠ /deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku,  ale nedovŕšili 15 rokov veku,
      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku / napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky.../ a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus.

      Z tohto dôvodu žiadame rodičov, ktorí spadajú do vyššie uvedených skupín a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 01. 09. 2021  aby škole predložili do 26. 08. 2021 nasledovné doklady:

      • Potvrdenie z UPSVaR že  dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (Príloha)
      1. Upozorňuje zákonných zástupcov detí, že ak  si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnia  daňový bonus, sú povinní o tomto bezodkladne  informovať ZŠ alebo MŠ s tým, že sú si vedomí právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na dieťa ako dotácia na stravu. Bez doručenia potvrdenia a čestného prehlásenia v stanovenom termíne, dotácia na september nebude poskytnutá.

      S pozdravom

      Monika Hanusová, vedúca ŠJ

      Tel: 0911 295 750

       

    • Zahrajme si divadielko
     • Zahrajme si divadielko

     • Streda 16. jún 2021

        Po návrate z dištančného vyučovania sme na hodinách literatúry  v rámci témy Bábkové divadlo premenili našich piatakov na bábkohercov. Žiaci si počas niekoľkých hodín sami vyrábali bábky – maňušky, napísali dialógy a pripravili divadelnú scénu. Piataci sa tak už nemusia učiť, čo je to bábka, bábkové divadlo, ale prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti si dané pojmy osvojili :)

      Divadielko - foto

    • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021

     • Piatok 14. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 13.5. 2021 sa s účinnosťou od 17.5. 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

      1. Všetky školy a školské zariadenia sú otvorené, nezávisle od farby okresov.
      2. Školy sa riadia Manuálom COVID školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 17.5. 2021.
      3. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • 22. apríla sme si v škole pripomenuli DEŇ ZEME. Minulý rok sme si ho pripomínali „nadiaľku“. Teraz sme sa o ňom mohli porozprávať zoči-voči. Nechceli sme zostať len pri rečiach, preto sme začali konať aktivity, lepšie povedané  maličké aktivitky na záchranu našej planéty, veď sme iba deti. Zasadiť stromček, drobnú rastlinku, vyzbierať smeti zo svojho okolia, vyseparovať vzniknutý odpad, vyhrabať trávnik, vyrobiť užitočnú vec z odpadového materiálu... Toto už robíme pravidelne pri príležitosti Dňa Zeme. Ale prečo by naša Zem nemohla oslavovať častejšie?

      Rozhodli sme sa tieto malé aktivitky robiť každý deň. Inšpiráciu nám poskytli krátke videá o triedení odpadu, rozhovory o nakupovaní a znižovaní množstva odpadu. Veď netvoriť odpad je lepšie ako ho neskôr sparovať. Náš školský kartónový „strom“ sa vďaka týmto každodenným činnostiam stále viac zazelenieva.

      Keď prírodu chceme chrániť, treba ju spoznať a tak sme sa rozhodli vytvoriť „atlas stromov“ pre všetkých spolužiakov. V ňom môžu pozorovať, voňať, hladkať konáriky, chytať šušky, semienka stromov a skúsiť si vypestovať malý stromček. Tvoríme aj projekty o prírode, o živočíchoch...

      Veríme, že aj takéto drobné činnosti nás povedú k uvedomeniu si potreby zmeny správania sa voči prírode a tiež že budú inšpiráciou pre ostatných.

      Vo fotogalérii si môžete pozrieť niektoré aktivity, ktoré sme už uskutočnili, iné nás ešte len čakajú. Uverejníme ich pred koncom školského roku.

      Fotogalária