• RV pre žiakov 1. a 2. stupňa dňa 18.11. 2022
     • RV pre žiakov 1. a 2. stupňa dňa 18.11. 2022

     • Pondelok 14. novembra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 udeľuje dňa 18.11. 2022 riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ z prevádzkových dôvodov.

      • Dňa 18.11. 2022 (piatok) ŠJ a ŠKD nebude v prevádzke.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Bábkové divadlo Žilina
     • Bábkové divadlo Žilina

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo Žilina.

      Vo štvrtok 10. 11. 2022 sa žiaci 1. - 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov. Nielen že si z predstavenia vzali ponaučenie, že s výzvami prichádza aj zodpovednosť, o tom, že žena i muž sú si rovní, a že zlu sa treba vždy postaviť, inak sa nezastaví pred ničím, ale si aj pozreli krásy Mariánskeho námestia.  

    • Beseda so spisovateľkou Elenou Krásnohorskou
     • Beseda so spisovateľkou Elenou Krásnohorskou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda so spisovateľkou Elenou Krásnohorskou.

      Utorok 8. 11. 2022

      Dňa 8. 11. 2022 nás poctila svojou návštevou spisovateľka z Turca, naša pani učiteľka, ktorú poznáme aj pod pseudonymom Elena Krásnohorská. Predstavila nám proces a všetky úskalia, ktorými si kniha prejde, kým ju my, ako čitatelia, dostaneme do rúk. Žiaci sa naučili veľa nového a veľa vecí aj vedeli. V závere besedy si mohli pozrieť knižky, ktoré pani spisovateľka priniesla.

    • OK Olympiády v slovenskom jazyku
     • OK Olympiády v slovenskom jazyku

     •      Dňa 10. novembra 2022 našu školu reprezentovala Alexandra Brngalová,  žiačka 9. A triedy. Zúčastnila sa okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - kat. C. Na získanie krásneho 1. miesta  musela zvládnuť neľahké úlohy v písomnom teste, náročnú transformáciu textu, ale aj tvorbu a prednes rečníckeho prejavu.

          Víťazstvom Saška získala aj postup do krajského kola, v ktorom jej všetci želáme veľa úspechov.

          Srdečne blahoželáme!

    • Prednáška OZ Žena v tiesni
     • Prednáška OZ Žena v tiesni

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednáška OZ Žena v tiesni.

      Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali prednášku ŽENSKÉ PRÁVA – RODOVÁ ROVNOSŤ. Prednáška bola zameraná  na rodové stereotypy, teda príčiny násilia páchaného na ženách, priblížili žiakom tému násilia páchaného na ženách a možnosti, ako im pomôcť. 

    • RETRO DEŇ
     • RETRO DEŇ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album RETRO DEŇ .

      Posledný deň pred jesennými prázdninami sme sa všetci v našej škole, žiaci aj učitelia, obliekli do retro oblečenia. Symbolicky sme tak prejavili úctu k starším, snažili sme sa vrátiť do obdobia, keď naše staré mamy a starí otcovia boli mladí. Milú spomienku sme zakončili vyhodnotením súťaže o najlepšie retro oblečenú triedu i jednotlivcov.

    • Mimoriadne prerušenie vyučovania v 42. a 43. KT
     • Mimoriadne prerušenie vyučovania v 42. a 43. KT

     • Utorok 25. októbra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2022/19036:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa a tiež po konzultácií s RÚVZ Martin, riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a podozrenia na výskyt ochorenie COVID-19 nasledovne:

      • V termíne od 19.10. do 21.10. 2022 (42. KT) a od 24.10. do 27.10. 2022 (43.KT) pre 1. roč., 3. roč. a 4. roč. resp. triedy.
      • V triedach 1. roč., 3. roč. a 4. roč. je zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Návrat do časov minulých
     • Návrat do časov minulých

     •      18. októbra 2022 naši šiestaci a siedmaci spolu s triednymi pani učiteľkami navštívili Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou na Slovensku. Úvodom sa dozvedeli mnohé informácie o vzniku múzea,  pôvodných zámeroch vybudovať celoslovenskú expozíciu stavebnej kultúry a bývania na Slovensku,  spôsobe získavania jednotlivých exponátov.

           Po krátkej prestávke na občerstvenie si žiaci, sprevádzaní odborným výkladom lektora,  prezreli expozičné objekty z Oravy, Liptova, Kysúc – Javorníkov, ako aj Turca. Pýtali sa na všetko, čo ich zaujímalo.

           Jednoznačne najväčší záujem u žiakov vzbudila kópia elementárnej školy z Petrovíc (1870-1939), ako aj skutočnosť, že vtedajší žiaci nedostávali žiadne domáce úlohy. Vďaka získaným poznatkom mohli žiaci porovnať školský systém  a učebné pomôcky súčasnej doby s minulosťou.

          Žiaci cestovali späť  časom do obdobia druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia a postupne sa bližšie oboznamovali so staviteľstvom, bývaním a spôsobom života obyvateľov.

          Vďaka exkurzii sa mnohým podarilo aj spomenúť si na informácie, ktoré získali v škole na viacerých predmetoch. Naživo uvideli a spoznali priestory, kde sa natáčali niektoré zábery filmových spracovaní Perinbaby či Zuzanky Hraškovie.

         K peknému zážitku prispela aj výborná atmosféra,  slnečné počasie, prechádzka na čerstvom vzduchu, ale aj prítomnosť domácich zvierat,  ktoré si žiakov rýchlo získali svojou prítulnosťou.

          Pri odchode zo skanzenu vo všetkých účastníkoch exkurzie dozrelo presvedčenie vrátiť sa ešte niekedy na toto krásne miesto v lone prírody, kde akoby zastal čas.

      Fotogaléria

    • Divadelné predstavenie Cyber Cyrano
     • Divadelné predstavenie Cyber Cyrano

     • Nie si na internete?   Ty neexistuješ. 

       

      12. 10. 2022 naši žiaci 8. a 9. ročníka navštívili kino Moskva v Martine, kde nám Bábkové divadlo na Rázcestí zahralo v tejto dobe veľmi aktuálnu hru Cyber Cyrano.

      Hra je inšpirovaná skutočným príbehom, odvážne balansuje na hranici medzi divadlom a online chatom. Demonštruje, aká tenká je hranica medzi skutočnou a virtuálnou realitou.

      Z potlesku a emócií detí sme usúdili, že sa im to veľmi páčilo. Teraz len dúfať, že si z príbehu vzali ponaučenie. 

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

     • Október patrí už tradične našim seniorom. A nám sa dostalo milého pozvania od pána starostu potešiť naše babky a dedkov. Žiaci prišli pozdraviť a dopriať našim starkým nezabudnuteľné okamihy z predstavenia s vedomím potešiť ich. Kultúrny program bol plný piesní, básni, tancov a ďakovaní starkým za všetko čo pre nás všetkých urobili. 

      Našim seniorom želáme veľa zdravia, radosti a, aby boli obklopení láskou, úctou a pozornosťou nás všetkých.

       

      Milá babka, dedko, mám vás rád. 

      Čo všetko ste pre mňa urobili, 

      nemôžem ani spočítať. 

      Vaše vnúčatká 

    • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku
     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku

     • A je to tu....

      Týždeň našu školu zaplavovali vyzdobené tekvičky a tak nám skrášľovali našu chodbu. 

      Do súťaže sa zapojilo spolu 12 detí z 1. aj 2. stupňa. V jedálni sa na nás usmievalo 13 tekvičiek. Každá tekvica dostala svoje číslo - aby to bolo hlasovanie tajné . V piatok každý žiak dostal lístok, kde hlasoval za jednu tekvicu. Pani učiteľky hlasy spočítali a v pondelok sme vyhlásili víťazov. 

      1. miesto -  tekvica č.12 - Filipko Páleš 1. A

      2. miesto - tekvica č. 13 - Viktorka Kotvasová 4. A

      3. miesto - tekvica č. 1 - Sára Pálešová 7. A

      Všetci zapojení žiaci dostali sladkú odmenu a víťazom gratulujeme!

       

       

    • TEKVIČKOVO
     • TEKVIČKOVO

     • Jeseň prichádza pomaličky,

      v záhradke nám dozreli tekvičky. 

      Poteš kamarátom očká! 

      Tekvica sa teší, 

      tá veru nepočká. 

       

      V našej  škole sa uskutoční súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Tekvice môžete doniesť od pondelka 26. 9. 2022 do štvrtku 29. 9. 2022. Vyhodnotenie bude v piatok 30. 9. 2022. Každá tekvica dostane svoje číslo. Žiaci si potom vyberú tekvicu, ktorá sa im najviac páči a jej číslo vhodia do hlasovacej schránky. Na Vašu kreativitu sa veľmi tešíme. 

    • Šk. rok 2022/2023 - Zelená otvoreným školám
     • Šk. rok 2022/2023 - Zelená otvoreným školám

     • Streda 31. augusta 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. (Príloha)

      1. Otvorenie školského roka 2022/2023 - organizácia a info:
      • začiatok šk. roka dňa 5.9. 2022 o 8:00 hod
      • predpokladané ukončenie otvorenia a sláv. tr. hodiny o 9:30 hod
      • ŠJ a ŠKD dňa 5.9. 2022 nebude v prevádzke
      • Od 6.9. 2022 (utorok) ŠJ a ŠKD v prevádzke (Ranná ŠKD od 7:00 hod a popoludní do 16:00 hod)
      • Z dôvodu aktuálnej rekonštrukcie telocvične ZŠ (výmena okien a podlahy) prosíme o zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť v areáli školy!
      1. Povinnosti rodičov / zz:
      • Vyhlásenie a bezpríznakovosti - Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha).
      • Rodič/zz má možnosť vyhlásenie poslať: v printovej podobe - odoslať cez EduPage - poslať sken
    • Prihlásenie žiakov a cudzích stravníkov na stravovanie v ŠJ
     • Prihlásenie žiakov a cudzích stravníkov na stravovanie v ŠJ

     • Vedúca ŠJ, p. Monika Hanusová oznamuje rodičom žiakov a cudzím stravníkom, že prihlásenie na odber stravy v školskom roku 2022/2023 je potrebné urobiť telefonicky u vedúcej ŠJ na telefónnom čísle 0911 295 750. Dňa 5.9.2022 ŠJ nebude v prevádzke. Obedy sa budú vydávať od 6.9.2022 len prihláseným stravníkom.

    • OŽAZ - Účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia (5. - 9. roč.)
     • OŽAZ - Účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia (5. - 9. roč.)

     • Streda, 6. 7. 2022

      Posledný školský týždeň školského roka 2021/22 sa celý niesol v znamení slnečných lúčov a letných hodnôt na vonkajších teplomeroch. Práve preto bol tento týždeň ako stvorený na každoročnú školskú akciu OŽaZ. Vyhriate triedy sme nechali prázdne a vybrali sme sa čerpať energiu na čerstvý vzduch a vitamín D zo zdravého slniečka.

      Pekné a tiché prostredie pri lesíku na lúke na Tanečnom kole nám ponúklo miesto na plnenie úloh účelového cvičenia. Žiaci, rozdelení podľa tried, plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach a zbierali body.

      Bol to užitočne  strávený čas, plný smiechu, hier a zážitkov.

    • Úspech našej žiačky v súťaži S nosom v knihe
     • Úspech našej žiačky v súťaži S nosom v knihe

     • piatok, 1. 7. 2022

      Naša žiačka Aďka Ďanovská z 9. A sa zúčastnila literárnej súťaže s názvom S nosom v knihe, ktorú organizoval odbor Mladej Matice v Turčianskych Tepliciach. Aďka získala krásne 3. miesto vo svojej kategórii s úvahou na tému Čo je mier?

      Jej úvaha:
       

      Čo je mier?

      Pre každého znamená slovo mier niečo iné. Pre niektorých je to iba slovo. No povedali by to aj matky, otcovia a rodiny miliárd ľudí padnutých v boji za slobodu a mier?

      Prečo vo svete nevládne mier? Jednoduchá odpoveď. Pretože sme ochotní žiť svoj život v takzvanej bubline a nezaujímať sa o ľudí, ktorí umierajú hladom. Ľudí, ktorí sa strachujú o životy svojich blízkych, keď zažívajú vojnu. Ľudí, ktorí dokážu ublížiť človeku, pretože je inej rasy alebo vyznáva iné náboženstvo. Nevnímame nič, pokým sa nás to netýka. Predstavme si ľudí, ktorí sa obávajú vyjsť z domu, ísť si nakúpiť základné veci pre život, pretože im doslova pod nohami vybuchujú bomby a bombardujú im mesto, kde vyrastali a kde teraz vyrastajú aj ich deti.

      Akú cenu má mier? Asi každý by odpovedal že, má cenu zlata. Ja si to nemyslím. Pre mňa má mier nevyčísliteľnú hodnotu. Veď žiť v mieri a pokoji chce každý. Len tak sa pozerať na krásnu modrú oblohu, kde nie je ani mráčika, kde vtáky spievajú nádherné piesne. Život, kde sa môžeš vybrať do každého kúta sveta a každý si je tam rovný. Človek, ktorý má viac peňazí sa nepovyšuje nad chudobnými, deti so značkovým oblečením sa zase nesmejú deťom, ktoré na to nemajú financie, pretože majú troch bratov a ich otec ťažko pracuje na stavbe, aby uživil  svoje deti a manželku.

      Jednoducho život bez mieru by nemal existovať. Predstavte si to, kráčate po chodníku a ničoho sa nebojíte, pretože je na zemi mier a pokoj. Ľudia sa usmievajú a ničoho sa neboja. Každý by sme mali rešpektovať názory, rasu, náboženstvo druhých ľudí a presne takto vzniká mier a pokoj na zemi.

      Andrea Ďanovská, 9. A

       

    • Školský výlet v Banskej Štiavnici
     • Školský výlet v Banskej Štiavnici

     • Piatok 24. 6. 2022

      Ako nám ubúdalo školských povinností, mohli sme aj s našimi pani učiteľkami vyraziť po ťažkej corona dobe na dlhoočakávaný výlet. Do hlbín dejín sme sa vnorili návštevou Nového zámku v Banskej Štiavnici. Potom sa z nás na chvíľku stali baníci, keď sme fárali do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu  v prírode. Po náročnom dni sme si oddýchli, trocha sa schladili a občerstvili pri Počúvadle.