• Marec mesiac knihy
     • Marec mesiac knihy

     • " Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla."
                                                 John Ruskin, anglický spisovateľ

      29. marca 2017 sa vybrali žiaci 1. - 4. ročníka do Miestnej ľudovej knižnice v Slovenskom Pravne. Privítala ich teta knihovníčka Božka Kubisová. Nových čitateľov oboznámila s knižničným poriadkom a tých "starých" s novými knižnými titulmi. Spoločne si pripomenuli cestu kníh z lesa až do našich knižníc. Uvedomili sme si, že knižnice šetria naše peniažky a aj vzácne stromy. Takýmto príjemným stretnutím sme zavŕšili aktivity spojené s mesiacom kníh a čítania, ako bolo ilustrovanie rozprávok, čítanie mimočítankovej literatúry, prednes poézie a prózy.

    • Vajanského Martin 2017 – regionálne kolo
     • Vajanského Martin 2017 – regionálne kolo

     •        Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 3. apríla 2017 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach  regionálne kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

             Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa  prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 156 recitátorov, medzi nimi aj 4 víťazi nášho školského kola - I. Junaska z 2. A, A. Pstierovič z 5. A, L. Erteľová zo 6. A a V. Bohačíková zo 7. A. Sme hrdí, že  v sa naši žiaci v konkurencii nestratili a a obsadili tieito miesta:

      II.kategória poézia - 3. miesto – Andrej Pastierovič

      II.kategória próza  - 2. miesto – Lucia Erteľová

      III.kategória próza - 3. miesto – Veronika Bohačíková

      Všetkým našim zučastneným žiakom ďakujeme a gratulujeme!

    • Študuj dopravu
     • Študuj dopravu

     •      Zvýšiť záujem žiakov ZŠ o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity v Žiline, mesta Vrútky, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom  Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

          V rámci dvojdňového programu  mali naši ôsmaci a deviataci možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), navštívili priestory rušňa či kamiónu a oboznámili sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Záchranári predstavili spôsoby poskytovania prvej pomoci, hasičský zbor  prezentoval historickú a súčasnú hasičskú techniku, automobilové spoločnosti predstavili novinky zo sveta motorizmu. Železniční modelári vystavili modely priamo v železničných vozňoch a Albatros klub poskytol na nahliadnutie legendárny „Husákov vozeň“.

           Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách vŽilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstavila možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytli kariérne poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

           Žiaci sa zapojili do kvízovej štafety, oboznámili sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“ a vyskúšali so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog.

    • Voda, vodička
     • Voda, vodička

     • 22. marca sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody. O vode sme spievali, kreslili sme ju, robili sme rôzne projekty o vode a samozrejme sme vodu aj pili! Nebola to len taká ochutnávka vody! Žiaci druhého a tretieho ročníka vyzvali spolužiakov i dospelých, aby sladené nápoje vymenili za čistú vodu aspoň na týždeň. Takto sme sa o vzácnej vodičke učili a zároveň robili niečo pre svoje zdravie. Skúste to aj vy! 

    • OK vo Florbale 2017
     • OK vo Florbale 2017

     • Dňa 21. marca sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili okresného kola Florbalu žiakov a žiačok ZŠ a OG v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a niekedy aj ťažkých osobných súbojoch sa naši chlapci umiestnili ma skvelom 1. mieste a získali tak miestenku na reprezentáciu okresu TR v regionálnom príp. krajskom kole. Dievčatám táto možnosť unikla len o 1 gól a tak skončili na krásnom 2. mieste – Blahoželáme!

    • Zápis do 1. ročníka v 2017/2018
     • Zápis do 1. ročníka v 2017/2018

     • Milí rodičia a budúci prváci,
      pozývame Vás na slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018
       5. apríla 2017 od 15:00 do 17:00 hodiny
      v budove  prvého stupňa ZŠ

      Prineste si so sebou:

      • rodný list dieťaťa
      • čiansky preukaz zákonného zástupcu
      • 15 na sadu pracovných a školských zošitov
      • v prípade požiadavky o odklad školskej dochádzky dieťaťa aj žiadosť o odklad s odporučením detského lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

       TEŠÍME SA NA VÁS!
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • "Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla." 

                                                                               John Ruskin

      Dňa 9. marca 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslvov Kubín. So svojimi ukážkami sa nám predviedlo spolu 25 žiakov. Odborná porota posudzovala umelecký prednes a vybrala najlepších recitátorov.

      I. kategória - poézia

      1. Ivan Junaska
      2. Alexandra Bngalová
      3. Lucia Fuzáková

      I. kategória - próza

      2. Matúš Karásek
      3. Tatiana Látková
      3. Dominik Ličko

      II. kategória - poézia

      1. Andrej Pastierovič
      2. Michaela Sedliačiková

      II. kategória - próza

      1. Lucia Erteľová
      2. Sofia  Licnerová
      2. Nina Lichnerová
      3. Svetlana Chomisteková

      III. kategória - poézia

      3. Michal Belko
      3. Lukáš Huba

      III. kategória - próza

      1. Veronika Bohačíková
      2. Zdenka Bejdáková

      Víťazi školského kola postupujú do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese Vajanského Martin, ktoré bude  3. apríla 2017 v Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach. Všetkým postupujúcim žiakom držíme palce.

    • Lyžiarsky výcvik 2017 - Snowland
     • Lyžiarsky výcvik 2017 - Snowland

     • V dňoch 6.2. – 10.2. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2017 pripravila bohatú nádielku snehu a rozprávkové zimné počasie ideálne pre zimné športy. Výcviku sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka pod vedením vyučujúceho TSV a lyžiarskeho inštruktora LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum :)


       

    • OŽZ v zimnej prírode
     • OŽZ v zimnej prírode

     • Dňa 2.2. 2017 sa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia OŽZ ( ochrana života a zdravia ) žiakov 2. stupňa. OŽZ integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách a tiež pri pobyte a pohybe v prírode. Počas turistickej vychádzky v krásnej zimnej prírode v okolí obce Brieštie sme si zopakovali dopravnú výchovu a preverili svoju fyzickú kondíciu. Tieto činnosti sme spojili s veselou guľovačkou a kreativitou pri stavaní snehuliakov... :)

    • Vianočná akadémia 2016
     • Vianočná akadémia 2016

     • Aj tento rok si žiaci základnej a materskej školy v Slovenskom Pravne pripravili bohatý kultúrny program VIANOČNEJ AKADÉMIE 2016 ako špeciálny darček, aby potešili srdcia svojich rodičov, starých rodičov či prastarých rodičov..

      Všetkým škôlkarom, žiakom, pedagógom a priateľom školy, ktorí sa pričinili o tento nádherný program a predvianočnú atmosféru v našej obci patrí srdečná vďaka...

     • Vianočný futbalový turnaj 2016

     • Vianočný futbalový turnaj 2016

      Pre žiakov 2. stupňa ZŠ Slovenské Pravno sme dňa 15.12. 2016 v rámci primárnej protidrogovej prevencie a podpory  Európskeho týždňa boja proti drogám pripravili športovú aktivitu – Vianočný futbalový turnaj 2016.

      Do turnaja sa kvalifikovali 3 dievčenské a 3 chlapčenské družstvá:

      Dievčenské

      Happy Smile: Vanesa Dittrichová ©, Lucia Erteľová, Veronika Boháčiková, Sima Girhardtová

      FC Krivá noha: Nikola Kleinová ©, Dominika Barošová, Zdenka Bejdáková, Michaela Žillová

      Smart Players: Terezka Ličková ©, Saška Čičmancová, Timea Zádielská, Lucia Císařová

      Chlapčenské:

      Baranice:       Peter Gajdoš ©, Erik Huba, Peter Hanko, Martin Lichner

      FC Citrón:     Marek Grusman ©, Stanislav Marko, Samuel Klein, Michal Belko

      Hlaváči:         Miško Tencer ©, Patrik Pakán, Kiko Páleš, Jakub Kubis

      Nakoľko sa do turnaja registrovali tri dievčenské a tri chlapčenské kluby mohli sme hrať systémom „každý s každým“ v jednotlivých kategóriách. Po ťažkých vzájomných zápasoch a s vypätím všetkých síl sa turnaj začal pomaly rozuzlovať. O výborný športový záźitok a kreatívne J herné kombinácie sa postarali hráči z jednotlivých európskych klubov s konečným poradím takto:

       

                  Chlapci                                                          Dievčatá

       

                  1. miesto: Baranice                                       1. miesto: Krivá noha

                  2. miesto: Hlaváči                                         2. miesto: Smart Players

                  3. miesto: FC Citrón                                    3. miesto: Happy Smile                                                                        

       

      Individuálna súťaž o najlepšieho strelca turnaja

      1. miesto – Patrik Pakán                       7.roč.
      2. miesto – Nikola Kleinová                   9.roč.
      3. miesto – Kristián Páleš                      8.roč.
    • Vianočná akadémia - pozvánka
     • Vianočná akadémia - pozvánka

     • Srdečne všetkých pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 21.12.2016 o 16:00 hodine v Sokolovni v Slovenskom Pravne. Žiaci z našej školy si pre Vás pripravili program plný piesní, pekných veršov, tancov i vinšov. Tešíme sa na príjemne strávené spoločné chvíle!

    • Technická olympiáda 2016
     • Technická olympiáda 2016

     • Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Súťaž má postupový charakter až do celoštátneho kola. Je zložená z teoretickej a praktickej časti.

      Technická olympiáda OK

      Dňa 1.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 7.ročníka Technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Spojenej školy Martin.

      V kat. A (8.-9.roč.) reprezentovali našu školu v súťaži dvojíc Peter Hanko 9.A a Tomáš Zelienka 8.A, ktorí obsadili 11. miesto.

      V kat. B (5.-7.roč.) reprezentoval našu školu v súťaži jednotlivcov Martin Němec 7.A, ktorý obsadil 5. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Blahoželáme smiley

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Dňa 3. decembra 2016 sa v Slovenskom Pravne konali vianočné trhy. Žiaci našej školy vyrobili rôzne vianočné ozdôbky a iné výrobky, ktoré ponúkli na predaj. Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou podporili ďalšie tvorivé aktivity žiakov.

    • Beseda so spisovateľom
     • Beseda so spisovateľom

     • Rozprávka má blízko k duši,
      povie, aj čo iba tušíš,
      slovom myseľ pohladí,
      ako okovaná truhla
      skrýva v sebe poklady...

      Toto je úryvok z knihy spisovateľa Milana Igora Chovana, ktorý navštívil našu školu 24.11.2016. Pri príjemnom besedovaní nám povedal niečo o sebe a predstavil nám svoju literárnu tvorbu. Nebola nám celkom neznáma, prečítali sme si niekoľko jeho pekných knižiek. Vyskúšali sme si prácu ilustrátorov a rôznymi technikami sme vytvorili obrázky k jeho príbehom. Zablahoželali sme mu k narodeninám, ktoré práve oslavoval. Stretnutie s ujom spisovateľom bolo veľmi zaujímavé, v príjemnej atmosfére sa ho deti všeličo povypytovali. Za pripravenie tejto besedy ďakujeme aj pani knihovníčkam z detského oddelenia Turčianskej knižnice v Martine. Ujovi spisovateľovi Chovanovi ďakujeme za návštevu a prajeme veľa inšpirácie a dobrých nápadov.

    • EKOPLAGÁT
     • EKOPLAGÁT

     • Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže EKOPLAGÁT 2016. Súťaž pre žiakov pripravuje nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA v spolupráci s CENTRAL EUROPEAN GROUP FOR INTEGRATION - CEGI a OZ TRIANON SK. Žiaci si mohli vybrať jednu z tém:
      I. Bez včiel príroda neprežije
      II. Voda je život, chráňme si ju
      Porota zložená z členov ped. zboru vybrala 10 výtv. prác, ktoré postúpili do II. - regionálneho kola.Výtvarné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii. Teší nás, že porota zložená z turčianskych výtvarných umelcov ocenila talent našej žiačky - Lucky Fuzákovej z II.A triedy a zaradila jej plagát na krásne 2. miesto. BLAHOŽELÁME!!!
      Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude 2. júla 2016 v Necpaloch na podujatí TURČIANSKE MEDOBRANIE A VODOSLÁVA. Víťazné práce postupujú do III. medzinárodného kola. Lucke budeme držať palce, aby sa jej plagát páčil aj medzinárodnej odbornej porote v Českom Těšíne.

    • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

     • 26. októbra sme pripravili pre rodičov a starých rodičov posedenie, aby sme im prejavili úctu a poďakovali za lásku a starostlivosť. Potešili sme ich pestrým programom. Tí, ktorí prijali pozvanie, si mohli posedieť pri voňavom koláčiku, kávičke alebo voňavom čaji. Tiež si vypočuli veselé piesne, básne, rozprávočky, uvideli deti tancovať i hrať divadlo. A nie len jedno! Pre rodičov a starých rodičov nacvičili štvrtáci rozprávočku O Jankovi Hraškovi  a starší žiaci  príbeh o láske Slnečnice a púpavy. K dobrej nálade prispel svojou hrou na harmonike Matúško Svinčák. Veríme, že sa v našej spoločnosti cítili príjemne.

    • PSÍČKOVO
     • PSÍČKOVO

     • 18. novembra 2016 dostali žiaci pozvánku do divadla. Nemuseli ďaleko cestovať, divadlo navštívilo našu školu. Herci Divadla J. Záborského z Prešova vystúpili v rozprávkovom predstavení PSÍČKOVO s prvkami detského muzikálu. Pripomenuli nám, že pes je najlepším priateľom človeka, ale naopak to niekedy neplatí.
       Tešíme sa ďalšie milé divadielko.smiley

     • Testovanie 5 - 2016

     • Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje, že celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda). Piataci budú testovaní na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra v čase od 8:00 hod. do 11:10 hod. Je potrebné, aby boli v škole najneskôr o 7:45 hod. a mali so sebou písacie potreby podľa pokynov.                               Prajeme veľa šťastia.

    • Školský výlet Mochovce - Atlantis Levice
     • Školský výlet Mochovce - Atlantis Levice

     • Na deň 15. júna 2016 sa naši žiaci II. stupňa veľmi tešili. Po celoročnej snahe a učení nastal deň školského výletu. Začiatok patril návšteve atómovej elektrárne v Mochovciach, kde sa pomocou rôznych hier, prezentácii, filmu zoznámili s fungovaním elektrárne, druhmi energie a inými zaujímavosťami. Po krátkom oddychu v Leviciach sa pobavili, zahrali aj experimentovali v Atlantise - zážitkovom centre. Vďaka originálnym exponátom, ktoré vznikli v spolupráci s inžiniermi a odborníkmi z odboru pedagogiky a andragogiky, deti  lepšie porozumeli svetu, v ktorom žijeme. Na vlastnej koži sa  presvedčili, ako fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony.V ATLANTIS TUTANCHAMÓN MUSEIONE zažili atmosféru starovekého Egypta. Ako funguje vesmír? Existujú mimozenské civilizácie? Čo skúmajú kozmonauti vo vesmíre ? Nad týmito otázkami deti premýšľali v programe TAJOMSTVÁ VESMÍRU.