• Lyžiarsky výcvik 2018 - Snowland
     • Lyžiarsky výcvik 2018 - Snowland

     • V dňoch 5.2. – 9.2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2018 pripravila síce skromnejšiu nádielku snehu ako v roku 2017, ale ani to nás neodradilo aby sme zrealizovali základný lyžiarsky výcvik bohatý na krásne zážitky. Výcviku sa zúčastnili žiaci 8. – 9. ročníka pod vedením vyučujúceho TSV a lyžiarskeho inštruktora LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum :)

     • Vianočný futbalový turnaj 2017

     • Pre žiakov 2. stupňa ZŠ Slovenské Pravno sme dňa 12.12.2017 v rámci primárnej protidrogovej prevencie a podpory  Európskeho týždňa boja proti drogám pripravili športovú aktivitu – Vianočný futbalový turnaj 2017.

      Do turnaja sa kvalifikovali 3 dievčenské a 3 chlapčenské družstvá:

      Dievčenské: 

      Queen: Lucia Erteľová, Timea Zádielská, Lenka Šedíková, Petra Zelienková

      Čaptavé kozlence: Kristína Karásková, Veronika Boháčiková, Vaneska Dittrichová, Simonka Girhardtová

      Barbys: Tereza Ličková, Kika Hrdinová, Alexandra Čičmancová, Lucia Císařová

       

      Chlapčenské:

      Sukničkári: Patrik Pakán, Michal Tencer,  Brngál Samuel, Grusman Marek

      Panteri: Pavel Císař, Filip Gríger, Tomáš Masný,  Aďko Vakrčka  

      Maturanti: Kristián Páleš,  Stanislav Marko,  Martin Gríger, Jakub Kubis

       

      Nakoľko sa do turnaja registrovali tri dievčenské a tri chlapčenské kluby mohli sme hrať systémom „každý s každým“ v jednotlivých kategóriách. Po ťažkých vzájomných zápasoch a s vypätím všetkých síl sa turnaj začal pomaly rozuzlovať. O výborný športový záźitok a kreatívne J herné kombinácie sa postarali hráči z jednotlivých európskych klubov s konečným poradím takto:

                  Chlapci                                                          Dievčatá

                  1. miesto: Sukničkári                                   1. miesto: Queen

                  2. miesto: Maturanti                                     2. miesto: Čaptavé kozlence

                  3. miesto: Panteri                                         3. miesto: Barbys

       

      Individuálna súťaž o najlepšieho strelca:

      1. miesto – Michal Tencer                  8.roč.
      2. miesto – Patrik Pakán                    8.roč.
      3. miesto – Tomáš Mastný                  6.roč.
     • Exkurzia na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne

     • 23. novembra 2017 boli žiaci 3. a 4. ročníka na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne. Čo je to matrika? Ako vyzerajú matričné knihy? Čo sa z nich dá dozvedieť? Prečo sa nedajú robiť záznamy do matričných kníh aj v okolitých obciach?Toto sú otázky, na ktoré žiaci hľadali odpovede. A teta Drahuška Blašková im na ne rada odpovedala. Po exkurzii sa žiaci prešli po obci a pripomenuli si historické a kultúrne pamiatky. Slohovanie o našej obci im potom v škole išlo jedna radosť. Pri prepisovaní slohových prác si vyskúšali ako sa píše dokumentačným atramentom. Hotové práce a projekty o obci už zdobia triedu i chodbu školy. 

    • Návšteva detí z materskej školy
     • Návšteva detí z materskej školy

     • 7. novembra 2017 navštívili prvákov bývalí spolužiaci z materskej školy. Škôlkari k nám zavítali, aby sa zoznámili s prostredím školy a pripravili sa na to, že na budúci rok z nich budú prváci. Tohtoroční prváci s pánom učiteľom pre nich pripravili krátky program a občerstvenie. Spoločne si zaspievali a zatancovali. Pre deti to bolo vzácne stretnutie.

    • Návšteva Turčianskej knižnice v Martine
     • Návšteva Turčianskej knižnice v Martine

     • V utorok 24.10.2017 sme boli v Turčianskej knižnici v Martine. Boli sme len my, žiaci 3.A a 4.A, ale bolo nás dosť veľa. Cestovali sme tam autobusom a niektorí ľudia museli aj stáť.

      Keď sme dorazili do knižnice, privítala nás pani knihovníčka. Sadli sme si na gauč a skoro sme sa nezmestili. Pani knihovníčka nám začala rozprávať zaujímavosti o knižnici, napríklad, že majú  viac ako 300 000 kníh. Potom sme sa išli popozerať na ostatné poschodia. Boli tam knihy o filmoch, športovcoch a tak ďalej. Keď sme sa vrátili, mohli sme si čítať. My s Dominikom sme si čítali z knihy Záhada lesa. Veľmi ma zaujala kniha pre nevidiacich.

      Bola to veľmi dobrá exkurzia.

                                                     Adrián Pauliny, 4.A trieda

     • Exkurzia - Po stopách Štúra, Dubčeka, Štefánika. Holokaust na Slovensku

     • Dňa 19. októbra sa siedmaci, ôsmaci a deviataci vybrali na potulky stredným a južným Slovenskom. Za celý deň sme prešli takmer 500 kilometrov a navštívili mnohé významné miesta našich dejín. Začali sme v rodnom dome Ľ. Štúra a A. Dubčeka. Ďalšie navštívené miesto na nás zapôsobilo veľmi smutne - bolo to Múzeum kolakaustu v Seredi. Silne na nás zapôsobila osobnosť M. R. Štefánika, s ktorou sme sa bližšie zoznámili v jeho rodnom dome v Košariskách. Posledné navštívené miesto bolo miesto Štefánikovho odpočinku Mohyla na Bradle.Plní dojmov a nových poznatkov sme sa vo večerných hodinách v poriadku vrátili z nášho putovania. A tešíme sa na ďalšie cesty po slovenských pamiatkach.

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Niet krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,
      keď vietor hrá sa s krásne sfarbenými listami.
      Niet krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
      ako pohladenie od starého otca či starej mamy.
      Niet šťastnejších chvíľ,
      ako keď sú obaja s nami.

      Dňa 27. októbra 2017 sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili v spolupráci s Obecným úradom v Slovenskom Pravne posedenie pre seniorov. Prítomným občanom sa prihovorila starostka obce pani Eva Pálešová a deti vystúpili s kultúrnym programom. Dúfame, že sme pre nich vytvorili príjemné prostredie, v ktorom aspoň na pár chvíľ zabudli na zdravotné problémy a s radosťou si zaspomínali na svoje detstvo či mladosť.

    • Rozprávkové Bojnice
     • Rozprávkové Bojnice

     • 21. júna sa v skorých ranných hodinách naši piataci a šiestaci vybrali na školský výlet do neďalekých Bojníc, v tom čase rozprávkových. Krásny Bojnický zámok oživili rozprávkové postavy pani Boženy Němcovej  a vtiahli nás do rozprávok Ženský vtip, Soľ nad zlato, Popolvár najväčší na svete a Čert a Kača. Očarení kúzlom príbehov sme pokračovali do zvieracej ríše - do zoologickej záhrady. Tu nás pobavil kúpajúci sa medveď, slon, ktorý nám vyhrával na ústnej harmonike, veselé surikaty, nezbedné opičie mláďa a mnohí iní obyvatelia ZOO. Po krátkom oddychu  pod záhradným vodným osviežovačom sme pokračovali do svea pravekých ľudí - do Prepoštskej jaskyne, múzea pravekého života. Počas prechádzky pod hradbou so stromov a kríkov sme sa podozvedali mnohé nové zaujímavosti o živote v praveku. Na záver prechádzky sme sa zabavili pri šamanskom speve a tanci. Príjemne unavení sme sa v podvečerných hodinách vrátili v poriadku domov plní zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšie putovanie za krásami a zaujímavosťami Slovenska.

    • Odovzdávanie ocenení víťazom PO v šk. roku 2016/2017
     • Odovzdávanie ocenení víťazom PO v šk. roku 2016/2017

     • Stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2016/2017 bolo príležitosťou odovzdať ocenenia najúspešnejším žiakom a žiačkam v okrese Turčianske Teplice. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 9.6. 2017 od 10.00 hod CVČ Úsmev Turčianske Teplice. Blahoželáme aj naším dvom žiačkam – Kristíne Karáskovej (7.A) a Dominike Barošovej (9.A) za vynikajúce výsledky v olympiáde v anglickom jazyku a reprezentáciu našej školy.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • „Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“

      Učíme sa ekologicky myslieť a žiť. To bol hlavný dôvod prečo sme v máji v našej škole zbierali starý, použitý a nepotrebný papier. Do zberu sa zapojilo 19 žiakov a papier zbierali tiež vyučujúci. Spoločne sme nazbierali  2 720 kg papiera. Najviac papiera priniesla Sárika Pálešová z 1.A triedy –581 kg. Sárika spolu so žiakmi, ktorí priniesli viac ako 100 kg budú ocenení na záver školského roka. Tortu za najväčšie množstvo nazbieraného papiera – 873,5 kg - získali prváci. Blahoželáme všetkým oceneným žiakom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili. Veríme, že do budúceho zberu papiera sa zapojí ešte viac detí.
      Veď 1 tona starého papiera zachráni 17 stromov pred vyrúbaním!

    • Návšteva OK v Martine a Múzea A. Kmeťa
     • Návšteva OK v Martine a Múzea A. Kmeťa

     •  

      Koncom mája žiaci 4. ročníka navštívili už po tretí krát Okresnú knižnicu v Martine - detské oddelenie, kde vrátili prečítané knihy a "zásobili sa" veľkým počtom kníh na prázdniny - veď nudiť sa predsa nebudú! 

      V ten istý deň sme navštívili zrekonštruované a zmodernizované múzeum v centre Martina. Pracovníčka múzea zaujímavou formou porozprávala deťom o A. Kmeťovi a ukázala exponáty zvierat, ktoré žiakov veľmi zaujali.

      Na exkurzii samozrejme nemohla chýbať dobrá zmrzlina a chvíľka strávená v obchodoch. Unavení a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

    • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE
     • DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

     • Každoročne patrí 22. apríl Dňu Zeme. Celá spoločnosť si v tento deň viac ako po iné pripomína, ako chrániť a udržať si našu planétu zdravú nielen pre nás, ale i našich potomkov. Deti našej školy tak urobili krásnym programom. Každá trieda prekvapila iným spôsobom. Prváci sa ukryli za liečivé rastliny a o každej povedali zaujímavé informácie. Druháci a tretiaci zavítali do lesa a prišli k nám ako lesné zvieratká, ktoré povedali o ich živote. Štvrtáci nás ohúrili vlastnými originálnymi básňami s témou ochrany životného prostredia. Piataci vyrobili dva pútavé plagáty, ku ktorým krásne "zapasovali" dva projekty siedmakov, pomocou ktorých ukázali dopad negtívnej priemyselnej činnosti človeka na prírodu. Šiestaci porozprávali o separovaní odpadu, o možnostiach jeho spracovania. Sami vyrobili niekoľko takýchto výrobkov, ktoré spolužiakom predstavili. O našej planéte porozprávali ôsmaci a záver už patril deviatakom, ktroí si pripravili malý kvíz o triedení odpadu, do ktorého zapojili všetkých žiakov.Program ukončil p. riaditeľ slovami, ktorými zdôraznil dôležitosť šetrenia a ochrany prírody, nutnosť separovania odpadu. Planéta patrí nám všetkým a len od nás záleží, ako sa nám bude na nej žiť.

    • Generácia XYZ
     • Generácia XYZ

     • Aj tento rok k nám zavítala agentúra LETart zo Žiliny s veľmi zaujímavým interaktívnym programom GENERÁCIA XYZ. Vďaka vizuálnym animáciám premietaným na zadnej projekcii si žiaci pripomenuli témy z histórie Slovenska - vznik ČSR, SNP, život v období socializmu, ale aj mnohé súčasmé problémy doby, napríklad extrémzmus, holokaust, nedostatok tolerancie medzi ľuďmi rôznej rasy či vyznania. Spoločne so spevákmi skupiny 4EVER si zaspievali refrény piesní, odpovedali na otázky kvízu  a aktívne sa stali spolutvorcami programu.

    • Krásy Gemera
     • Krásy Gemera

     • Dva krásne májové dni sme strávili s našimi šiestakmi, siedmakmi a deviatakmi objavovaním krás Gemera - pre nás vzdialenej rázovitej oblasti Slovenska. Prvé naše kroky viedli stredným Slovenskom popod Kráľovu Hoľu, kde sme sa osviežili čerstvou vodou z prameňa najslovenskejšej rieky Hron. Keďže bolo vonku už pomerne teplo, dobre nám všetkým padlo osviežujúce ochladenie v priestoroch Dobšinskej ľadovej jaskyne. Popoludní sme si prezreli interiéry kaštieľa Betliar, ktorý žiaci poznali zatiaľ len z televíznej obrazovky. Nemenej krásny bol aj obrovský priľahlý park, ktorý založili a po predchádzajúce storočia majitelia kaštieľa s veľkou láskou budovali. Druhý deň sme opäť začali v jaskyni, tentokrát v Ochtinskej aragonitovej. Odtiaľ sme sa presunuli do maličkej dedinky Slavošovce, kde nás už čakal p. Salajko. Svojím pútavým rozprávaním nás zaviedol do minulého storočia, kedy sa narodil a v maličkom slavošovskom domčeku vyrastal náš slávny zberateľ rozprávok Pavol Dobšinský. Poslednou zástavkou na našom putovaní Gemerom bola návšteva nových zrekonštruovaných priestorov pôvodnej budovy jedného z prvých slovenských gymnázii v Uhorsku v Revúcej. Z rozprávania sprievodcov i z rôznych dokumentov sa naši žiaci dozvedeli o výučbe, predmetoch, pomôckach aj o učiteľoch vtedajších študentov, chvíľku sme si mohli posedieť v ich školských laviciach. Zaujímavá bola aj expozícia ich školskej "čiernej" kuchyne. Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov plní nových dojmov a zážitkov. A už sa tešíme na ďalšie putovanie po našom Slovensku.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     •      "Môj sloh bude o tom, ako som išla s mojou triedou do školy v prírode. V nedeľu som sa doma balila a mamina mi s tým pomohla.

           V pondelok 8. 5. sme sa všetci zišli pred školskou bránou a vyzrazili sme na cestu. Cesta bola dlhá, trvala až dve hodiny. Keď sme prišli na miesto do Penziónu Majk v Heľpe, tak som rozmýšľaľa, že sa asi pomýlili. Lebo to malo byť asi Maják alebo Majka. Chvíľu sme pred budovou čakali, potom sme išli dnu. S babami sme sa furt rozprávali. Pani učiteľky nás rozdelili do izieb. Náš "štvorlístok" zostal spolu a to bolo super. O chvíľu sme išli na obed. Mali tam dobré jedlo. Potom sme sa vrátili do izieb a vybalili. Bola to drina. Poobede sme išli na plavecký výcvik. Viedla nás inštruktorka Lucia. Po dobrom jedle, ktoré bolo na večeru a aj po celom dni sa nám ťažko zaspávalo. Ale zaspali sme. Ostatné dni sme trávili skoro rovnako. Chodili sme na prechádzky, boli sme aj na salaši, videli sme stádo jeleňov, nakupovali sme v obchode. V piatok 12. 5. sme sa balili. Cestou domov sme sa zastavili v Banskej Bystrici. Navštívili sme Múzeum SNP, videli sme tanky, s ktorými sa bojovalo v 2. svetovej vojne. Boli sme na námestí s fontánou a v nákupnom centre Európa.  Keď sme prišli domov, bola som šťastná. Ale bolo mi tam fajn a rada na to spomínam.                              Svetlanka Chomisteková, 4. ročník

    • PUSS IN BOOTS
     • PUSS IN BOOTS

     • Dňa 28. 4. 2017 žiaci 3., 4., 5. a 6. ročníka navštívili Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach, kde sa odohrávalo detské divadelné predstavenie. Cieľom predstavenia bolo hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť svoje vedomosti z anglického jazyka, nadobudnúť schopnosti interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z činohernej rozprávky v anglickom jazyku.

    • OK Vybíjaná žiačok 2017
     • OK Vybíjaná žiačok 2017

     • Dňa 6. apríla sa naše žiačky 2. stupňa zúčastnili okresného kola Vybíjaná žiačok ZŠ v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a niekedy aj tvrdých striel od súpera sa naše dievčatá umiestnili ma skvelom 3. mieste – Blahoželáme!

    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     •      Dňa 23. marca 2017 navštívil našu školu záchranár p. Lichner. V rámci Európskeho dňa 112 žiakom II. stupňa porozprával o Integrovanom záchrannom sytéme, priblížil náročnú prácu záchranárov a podelil sa so žiakmi s vlastnými zážitkami a skúsenosťami. Žiaci si mohli prezrieť obsah a vybavenie záchranárskeho vaku a prakticky vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie na figuríne.

           Ďakujeme p. Lichnerovi za ochotu a trpezlivosť pri odpovedaní na množstvo otázok. Prajeme mu veľa síl a úspešných zásahov pri zachraňovaní životov.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • 5. apríla 2017 sa predškoláci prišli zapísať do prvého ročníka. Pretože vonku bolo upršané aprílové počasie, včielky s lúčkou a rybníček s rybkami a žabkami sme si urobili v jednej z tried. Takto pekne v suchu a teple mohli deti počítať žabky, chytať rybky, porovnávať včielky a kvietky, kresliť, recitovať aj spievať. Za ich snahu a šikovnosť dostali peknú knižku plnú omaľovániek a doplňovačiek od OZ Cesta a taktiež darčeky, ktoré pomohli pripraviť naši štvrtáci. Spolu s rodičmi a vyučujúcimi na 1. stupni si mohli posedieť pri čaji a občerstvení. Prežili sme s nimi príjemné popoludnie a tešíme sa na nich v septembri.