• Majstrovstvá v halovom veslovaní 2018
     • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2018

     • Dňa 11. mája 2018 sa naši žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na netradičnom športovom podujatí – školské majstrovstvá Horného Turca v halovom veslovaní. Športovú akciu organizovala a výborne pripravila ZŠ Jána Kollára Mošovce. Aj keď voda v ich telocvični bola len vo forme pitného režimu - atmosféra na profesionálnych veslárskych trenažéroch s výstupom na videoprojekciu v ničom nezaostávala za tou ozajstnou na vodných tratiach... Našu školu reprezentovali dva 4 členné tímy chlapcov a dievčat. Po fyzicky a technicky náročných „veslárskych“ pretekoch sme si z tohto skvelého športového podujatia priniesli 4 zlaté medaily1. miesto vo veslovaní 4x 500 m kat. dievčat a 1 striebornú medailu2. miesto v individuálnej súťaži dievčat na 500 m. Chlapcom aj dievčatám srdečne BLAHOŽELÁME!

    • Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ
     • Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ

     • Do galérie Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ boli pridané fotografie.

      Dňa 11. mája 2018 navštívil našu školu Dr. ZEMBOLÍ, ktorého k nám vyslala agentúra Letart zo Žiliny. Doktor deťom porozprával o chorobách našej planéty, zaspieval mnohé recepty, ako jej bolesti vyliečiť. Prezradil, že účinné lieky sa nazývajú SEPAROVANIE, RECYKLOVANIE, ŠETRENIE VODOU, ELEKTRINOU, OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY a mnohé ďalšie. Agentúre ďakujeme za krásny program plný piesní, zábavného a poučného rozprávania. 

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné a krajské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné a krajské kolo

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné a krajské kolo boli pridané fotografie.

      Turčianske kultúrne stredisko v Martine  zorganizovalo 9. marca 2018 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach  regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

      Regionálneho kola sa zúčastnili aj naši žiaci - víťazi školského kola vo svojich kategóriách - Ivan Junaska, 3. A,   Sofia Lichnerová 5. A a Veronika Bohačíková z 8. A triedy. Veľmi nás potešilo krásne 2. miesto Veroniky Bohačíkovej, ktorej porota odporučila postup do krajského kola. To sa uskutočnilo 3. mája 2018 v Turčianskej galérii v Martine. Hoci sa Veronika neumiestnila na "pódiu", vzorne reprezentovala nielen našu školu, ale i náš okres. Za to jej patrí naše uznanie a vďaka!

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy,

      od 9. do 16. mája 2018 organizujeme zber papiera. Triedený a zviazaný papier môžete nosiť od 7.00 do 7.40 hod. ku vchodu do školskej jedálne.

      Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s deľmi pomôžu chrániť naše životné prostredie!

    • Krajské kolo vo florbale - Dolný Kubín 2018
     • Krajské kolo vo florbale - Dolný Kubín 2018

     • Dňa 26. a 27.3 2018 sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili OK vo florbale žiakov a žiačiek ZŠ a OG v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a ťažkých osobných súbojov sa naším chlapcom podarilo obhájiť 1. miesto z roku 2017 a získať tak pozvánku do krajského kola v Dolnom Kubíne! Dievčatám aj tento rok možnosť postúpiť unikla o malý kúsok a tak skončili na krásnom 2. mieste v okrese TR.

      Dňa 27. 4. 2018 v krajskom kole florbalu naši chlapci predviedli bojovnosť a húževnatosť s víťaznými tímami z regionálnych kôl. Po ťažkých zápasoch im len o kúsok uniklo pódiové umiestnenie a skončili na krásnom 4. mieste v Žilinskom kraji - Blahoželáme!

    • Exkurzia do Matice slovenskej
     • Exkurzia do Matice slovenskej

     • Mesto Martin ako jedno z najkrajších a slovenskými dejinami najprešpikovanejších miest sa rozhodli preskúmať žiaci 7. a 8. ročníka 12.4.2018. Spoznávanie ich najprv zaviedlo do Literárneho múzea, ktorého budova bola prvou budovou Matice Slovenskej. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jej históriou aj s vývinom slovenského jazyka od čias Veľkej Moravy. Prehliadka expozície literatúry na Slovensku od jej počiatkov až po 20.storočie bola pútavá, zaujímavá a poučná, pretože obsahovala nielen literárne diela, rukopisy, korešpondenciu, mapy, zbierky, novinové výtlačky, ale i sochy, obrazy, pisárske potreby či kníhtlačiarenský lis.

      Ďalšou zastávkou bolo memorandové námestie a obďaleč prvá budova jedného z prvých troch slovenských gymnázií, založenými v 19.storočí.

      Poslednou bola druhá budova Matice Slovenskej, kde je dnes jej oficiálne sídlo, a pán lektor nám umožnil  stráviť jeho výklad v jednej z konferenčných miestností. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku o histórii Matice Slovenskej a jej  vedeckej, vydavateľskej i osvetovej činnosti v minulosti a dnes.

    • Deň Zeme 2017/2018
     • Deň Zeme 2017/2018

     • Do galérie Deň Zeme 2017/2018 boli pridané fotografie.

      V dnešný deň sme si pripomenuli Deň Zeme. Všetci žiaci našej školy sa stretli počas tretej vyučovacej hodiny na chodbe v budove pre žiakov 2. stupňa. Oboznámili sme sa s výsledkami práce jednotlivých tried venovaných tejto príležitosti. Spevy, tance, prezentácie, kniha, plagáty, hovorené slovo, to všetko si pripravili žiaci so svojimi triednymi pri tejto príležitosti.

    • Zaplňme ulice folklórom
     • Zaplňme ulice folklórom

     •  

      Žiaci a zamestnanci Základnej školy v Slovenskom Pravne sa počas celého týždňa od 23.-27.4. zapájali do celoslovenskej akcie „Zaplňme ulice folklórom 2018“, ktorá bola propagovaná hlavne na internetovej stránke facebook. Celý týždeň tí, ktorí mali chuť, sedeli v laviciach alebo stáli pred katedrou, naberali vedomosti či ich odovzdávali zaodetí v krojoch alebo sa ozdobili ľudovými prvkami. Mnohí z nich sú súčasťou Detského ľudového súboru Sokolík zo Slovenského Pravna, ktorý v apríli oslávil svoj 1.rok a ktorý vznikol práve na podnet samotných detí zo Slovenského Pravna a blízkych obcí - Rudna, Kaľamenovej či Abramovej. Deti a mládež na výzvy vedúcej súboru a taktiež učiteľky Mgr. Miroslavy Froľovej  využívajú každú šancu, kedy sa môžu obliecť do tradičného kroja a takáto akcia nie je ničím výnimočným, pretože sami sa v krojoch cítia pohodlne a boli by najradšej, keby sa opäť vrátila doba, kedy sa Slováci zaodievali do našich krásnych klenotov.

    • Staraj sa o svoje zúbky
     • Staraj sa o svoje zúbky


     • 17. apríla 2018 navštívila žiakov prvého stupňa pani Ľudmila Lojková z Reginálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine. Prezentovala žiakom zásady dentálnej hygieny. Príbehom o chlapcovi Janíčkovi s boľavými zúbkami priblížila deťom, ako sa majú starať o svoje zúbky, ako sa majú správne stravovať, aby ich úsmev ostal dlho krásny. Príjemným vystupovaním a peknými obrázkami a pomôckami zaujala najskôr prváčikov a druháčikov. Po krátkej prestávke sa všetko potrebné dozvedeli aj tretiaci a štvrtáci. Ďakujeme.

    • Zápis do prvého ročníka
     • Zápis do prvého ročníka

     • 11. apríl 2018 bol v našej škole slávnostný deň. Možno nie pre všetky deti, ale isto to bol slávnostný deň pre budúcich prváčikov. V tento deň sme ich zapisovali do prvého ročníka. V príjemnom prostredí rozprávočky sme zisťovali, aké sú bystré a zručné. V rozprávkovej triede, pri medovníkovom domčeku ich čakala Ježibabka a pomáhala im prekonať trému a neistotu z neznámeho. A to, že to bola dobrá Ježibabka deti zistili hneď, veď pre dobré deti napiekla sladké medovníčky a stále ich chválila. Za ich šikovnosť boli odmenené vrecúškom plným rôznych potrebných školských vecí i sladkostí od OZ Cesta. Na pamiatku si domov odnášali i pamätný list. My všetci sa na nich tešíme v septembri!

    • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

     • Milí rodičia a budúci prváci,
      pozývame Vás na slávnostný
      zápis do 1. ročníka.
      Uskutoční sa 11. apríla 2018
      od 15.00 do 17.00 hodiny
      v priestoroch prvého stupňa ZŠ
      .
      Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, a 15€ na sadu zošitov a pracovných zošitov. V prípade, že žiadate o odklad školskej dochádzky, prineste aj žiadosť a potvrdenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      TEŠÍME SA NA VÁS!

    • Marec mesiac knihy
     • Marec mesiac knihy

     • Do galérie Marec mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta

      Tak ako každý rok, aj tento mesiac marec sa niesol v znamení rôznych aktivít spojených s knihou. Od roku 1955 je marec vyhlásený za mesiac knihy na počesť nášho národovca 19. storočia Mateja Hrebendu, ktorý sám nevidomý, šíril vzdelanie aj do najodľahlejších miest našej krajiny a požičiaval knihy každému bez rozdielu veku, majetku. Prečo práve marec? Matej Hrebenda sa v tomto mesiaci  narodil i zomrel. Práve jeho osobnosti bola venovaná jedna z mnohých aktivít tohtoročného marca. K ďalším patrili besedy o knihách, zakúpenie nových kníh z vydavateľstva Albatros, príprava násteniek s ilustráciami obľúbených knižných hrdinov, výroba záložiek a iné.

      Do dvoch aktivít -  BURZA KNÍH a súťaž O NAJ KNIHU -  sa zapojili všetci žiaci i pedagógovia. 

      Do súťaže o NAJ KNIHU poprinášali mnoho výnimočných kníh, ktoré si každý vlastník aj pomenoval. Tak sa na jednom stole stretli knihy NAJťažšia, NAJstaršia, NAJslovenskejšia, NAJtajomnejšia, NAJmenšia,......a mnoho ďalších. V hlasovaní, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci i učitelia, zvíťazila kniha NAJpôvodnejšia ( prozaický debut našej p. učiteľky M. Froľovej). Na druhom mieste zabodovala kniha NAJťažšia, ktorú priniesla D. Barošová z 4. A triedy, na treťom mieste skončila NAJmenšia, ktorú do súťaže priniesla p. uč. M. Očkajová.

      Do BURZY KNÍH sa mohol zapojiť každý, kto mal doma zachovalú peknú, ale už prečítanú knihu, ktorou chcel potešiť nejakého ďalšieho čitateľa a za symbolickú cenu ju v burze predal. Výťažok z predaja (25 eur) využijeme na zakúpenie nových kníh, ktorými rozšírime kižný fond školskej knižnice. Do knižnice poputujú i ostatné nepredané knihy. 

       

    • DEŇ UČITEĽOV
     • DEŇ UČITEĽOV

     • 28. marca 1592 sa narodil učiteľ národov Ján Amos Komenský. 28. marec sa stal, na počesť tohto vzácneho človeka, Dňom učiteľov. Je to deň, kedy si pripomíname, aká zodpovedná, náročná a zároveň obohacujúca je práca každého učiteľa. Aj v našej škole sme tento rok Deň učiteľov oslávili. Pod vedením pani vychovávateľky Elenky Brngalovej žiaci pripravili pre svojich učiteľov malú slávnosť. Program otvorili svojim vystúpením mažoretky z našej školy. Nasledovali slová úcty a vďaky našim učiteľom i ostatným zamestnancom školy, scénka i spoločná pieseň a malý darček.  Svojim programom prispeli aj členovia folklórneho súboru Sokolík pod vedením pani učiteľky Mirky Froľovej. Prácu našich učiteľov si uctila i pani starostka Eva Pálešová. Prihovorila sa všetkým prítomným a učiteľom odovzdala kvietky a drobné darčeky. Program bol pre všetkých zamestnancov veľkým prekvapením . Dojatie neskrýval ani pán riaditeľ  Peter Lukačovič. Deťom vyjadril obrovské vďaku za krásny program a slová uznania venoval pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy a poďakoval sa im za svedomitú prácu.

    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     • Vo štvrtok, 22. marca 2018, navštívil našu školu záchranár pán Lichner. Starších aj mladších žiakov oboznámil so zásadami prvej pomoci, ktoré si mohli aj prakticky vyskúšať. Žiaci mali veľa zaujímavých otázok, na ktoré s radosťou pútavo odpovedal. Takto sme si pripomenuli Európsky deň 112

    • MIX MARATÓN
     • MIX MARATÓN

     • Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili Študentského Mix Maratónu, ktorý usporiadalo Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach už po piatykrát. Ȏsmaci si zmerali sily s deviatimi tímami ôsmakov a deviatakov z celého Turca v troch kolách – vedomostnom, športovom a kulturologickom. Každé kolo sa vyhodnocovalo zvlášť a po poslednom kole 22.3.2018 sme sa dozvedeli aj celkové umiestnenie v celej súťaži. Aj keď sa nám v prvom kole veľmi nedarilo, druhé kolo – športové – nás vrátilo späť do hry a v poslednom kole sme dokonca obsadili 3. miesto. Po sčítaní všetkých bodov sme sa umiestnili na krásnom  5.mieste. Využili sme všeobecné vedomosti z dejepisu, geografie, slovenského jazyka či biológie, zacvičili sme si, vymýšľali sme báseň, ale ukázali sme, že nám nie je cudzí ani film, umenie a šport.

    • Ako vzniká kniha
     • Ako vzniká kniha

     • Viete ako vznikne kniha? Komu prejde cez ruky, kým sa nápad spisovateľa dostane až do rúk čitateľa? Tretiaci a štvrtáci to zistili, zahrali sa na spisovateľov, redaktorov, výtvarníkov, tlačiarov... Potom to namaľovali a vysvetlili aj mladším spolužiakom. Zaujalo vás to? To nás teší.

    • Fashion show
     • Fashion show


     • Aké sú aktuálne módne trendy v obliekaní školákov na sezónu jar-leto 2018? Odpoveď nájdete v našej fotogalérii. Škoda, že ste naboli na našej módnej prehliadke. Štvrtáci sú úžasní nie len v predvádzaní modelov, ale aj v moderovaní.

    • WEATHER NEWS
     • WEATHER NEWS

     • What´s the weather like? Toto je ďalšia z otázok, na ktoré vám štvrtáci radi odpovedia. Ako? Predsa po anglicky. Chcete vedieť, či svieti slnko alebo mrzne, či vám treba slnečné okuliare alebo dáždnik a či radšej teplé rukavice? Neváhajte sa ich na to opýtať.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú,
      je to akoby som stretol dobrú priateľku...

      12. februára 2018 sa v našej škole konalo školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že aj medzi našimi žiakmi je stále dosť takých, ktorí radi čítajú a aj recitujú. Do školského kola postúpilo z triednych kôl 28 šikovných recitátorov. Zmerali si sily v troch kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:
      I. kategória - poézia
      2. miesto Emka Lichnerová
      3. miesto Saška Brngalová
      I. kategória - próza
      1. miesto Ivan Junaska
      2. miesto Lukáš Girhardt
      3. miesto Dominik Ličko

      II. kategória - poézia 
      2. miesto Miška Sedliačiková
      3. miesto Dianka Dittrichová
      II. kategória - próza
      1. miesto Sofia Lichnerová
      2. miesto Nina Lichnerová

      III. kategória - poézia
      3. miesto Kristínka Karásková
      III. kategória - próza
      1. miesto Veronika Bohačíková
      2. miesto Lucka Erteľová 
      3. miesto Saška Čičmancová
      Žiaci získali diplom i peknú knihu. 
      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole v Turčianskych Tepliciach. Držíme im palce.