• RETRO DEŇ
     • RETRO DEŇ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album RETRO DEŇ .

      Posledný deň pred jesennými prázdninami sme sa všetci v našej škole, žiaci aj učitelia, obliekli do retro oblečenia. Symbolicky sme tak prejavili úctu k starším, snažili sme sa vrátiť do obdobia, keď naše staré mamy a starí otcovia boli mladí. Milú spomienku sme zakončili vyhodnotením súťaže o najlepšie retro oblečenú triedu i jednotlivcov.

    • Mimoriadne prerušenie vyučovania v 42. a 43. KT
     • Mimoriadne prerušenie vyučovania v 42. a 43. KT

     • Utorok 25. októbra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2022/19036:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa a tiež po konzultácií s RÚVZ Martin, riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a podozrenia na výskyt ochorenie COVID-19 nasledovne:

      • V termíne od 19.10. do 21.10. 2022 (42. KT) a od 24.10. do 27.10. 2022 (43.KT) pre 1. roč., 3. roč. a 4. roč. resp. triedy.
      • V triedach 1. roč., 3. roč. a 4. roč. je zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Návrat do časov minulých
     • Návrat do časov minulých

     •      18. októbra 2022 naši šiestaci a siedmaci spolu s triednymi pani učiteľkami navštívili Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou na Slovensku. Úvodom sa dozvedeli mnohé informácie o vzniku múzea,  pôvodných zámeroch vybudovať celoslovenskú expozíciu stavebnej kultúry a bývania na Slovensku,  spôsobe získavania jednotlivých exponátov.

           Po krátkej prestávke na občerstvenie si žiaci, sprevádzaní odborným výkladom lektora,  prezreli expozičné objekty z Oravy, Liptova, Kysúc – Javorníkov, ako aj Turca. Pýtali sa na všetko, čo ich zaujímalo.

           Jednoznačne najväčší záujem u žiakov vzbudila kópia elementárnej školy z Petrovíc (1870-1939), ako aj skutočnosť, že vtedajší žiaci nedostávali žiadne domáce úlohy. Vďaka získaným poznatkom mohli žiaci porovnať školský systém  a učebné pomôcky súčasnej doby s minulosťou.

          Žiaci cestovali späť  časom do obdobia druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia a postupne sa bližšie oboznamovali so staviteľstvom, bývaním a spôsobom života obyvateľov.

          Vďaka exkurzii sa mnohým podarilo aj spomenúť si na informácie, ktoré získali v škole na viacerých predmetoch. Naživo uvideli a spoznali priestory, kde sa natáčali niektoré zábery filmových spracovaní Perinbaby či Zuzanky Hraškovie.

         K peknému zážitku prispela aj výborná atmosféra,  slnečné počasie, prechádzka na čerstvom vzduchu, ale aj prítomnosť domácich zvierat,  ktoré si žiakov rýchlo získali svojou prítulnosťou.

          Pri odchode zo skanzenu vo všetkých účastníkoch exkurzie dozrelo presvedčenie vrátiť sa ešte niekedy na toto krásne miesto v lone prírody, kde akoby zastal čas.

      Fotogaléria

    • Divadelné predstavenie Cyber Cyrano
     • Divadelné predstavenie Cyber Cyrano

     • Nie si na internete?   Ty neexistuješ. 

       

      12. 10. 2022 naši žiaci 8. a 9. ročníka navštívili kino Moskva v Martine, kde nám Bábkové divadlo na Rázcestí zahralo v tejto dobe veľmi aktuálnu hru Cyber Cyrano.

      Hra je inšpirovaná skutočným príbehom, odvážne balansuje na hranici medzi divadlom a online chatom. Demonštruje, aká tenká je hranica medzi skutočnou a virtuálnou realitou.

      Z potlesku a emócií detí sme usúdili, že sa im to veľmi páčilo. Teraz len dúfať, že si z príbehu vzali ponaučenie. 

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

     • Október patrí už tradične našim seniorom. A nám sa dostalo milého pozvania od pána starostu potešiť naše babky a dedkov. Žiaci prišli pozdraviť a dopriať našim starkým nezabudnuteľné okamihy z predstavenia s vedomím potešiť ich. Kultúrny program bol plný piesní, básni, tancov a ďakovaní starkým za všetko čo pre nás všetkých urobili. 

      Našim seniorom želáme veľa zdravia, radosti a, aby boli obklopení láskou, úctou a pozornosťou nás všetkých.

       

      Milá babka, dedko, mám vás rád. 

      Čo všetko ste pre mňa urobili, 

      nemôžem ani spočítať. 

      Vaše vnúčatká 

    • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku
     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku

     • A je to tu....

      Týždeň našu školu zaplavovali vyzdobené tekvičky a tak nám skrášľovali našu chodbu. 

      Do súťaže sa zapojilo spolu 12 detí z 1. aj 2. stupňa. V jedálni sa na nás usmievalo 13 tekvičiek. Každá tekvica dostala svoje číslo - aby to bolo hlasovanie tajné . V piatok každý žiak dostal lístok, kde hlasoval za jednu tekvicu. Pani učiteľky hlasy spočítali a v pondelok sme vyhlásili víťazov. 

      1. miesto -  tekvica č.12 - Filipko Páleš 1. A

      2. miesto - tekvica č. 13 - Viktorka Kotvasová 4. A

      3. miesto - tekvica č. 1 - Sára Pálešová 7. A

      Všetci zapojení žiaci dostali sladkú odmenu a víťazom gratulujeme!