• Technická olympiáda 2016
     • Technická olympiáda 2016

     • Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Súťaž má postupový charakter až do celoštátneho kola. Je zložená z teoretickej a praktickej časti.

      Technická olympiáda OK

      Dňa 1.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 7.ročníka Technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Spojenej školy Martin.

      V kat. A (8.-9.roč.) reprezentovali našu školu v súťaži dvojíc Peter Hanko 9.A a Tomáš Zelienka 8.A, ktorí obsadili 11. miesto.

      V kat. B (5.-7.roč.) reprezentoval našu školu v súťaži jednotlivcov Martin Němec 7.A, ktorý obsadil 5. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Blahoželáme smiley

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Dňa 3. decembra 2016 sa v Slovenskom Pravne konali vianočné trhy. Žiaci našej školy vyrobili rôzne vianočné ozdôbky a iné výrobky, ktoré ponúkli na predaj. Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou podporili ďalšie tvorivé aktivity žiakov.

    • Beseda so spisovateľom
     • Beseda so spisovateľom

     • Rozprávka má blízko k duši,
      povie, aj čo iba tušíš,
      slovom myseľ pohladí,
      ako okovaná truhla
      skrýva v sebe poklady...

      Toto je úryvok z knihy spisovateľa Milana Igora Chovana, ktorý navštívil našu školu 24.11.2016. Pri príjemnom besedovaní nám povedal niečo o sebe a predstavil nám svoju literárnu tvorbu. Nebola nám celkom neznáma, prečítali sme si niekoľko jeho pekných knižiek. Vyskúšali sme si prácu ilustrátorov a rôznymi technikami sme vytvorili obrázky k jeho príbehom. Zablahoželali sme mu k narodeninám, ktoré práve oslavoval. Stretnutie s ujom spisovateľom bolo veľmi zaujímavé, v príjemnej atmosfére sa ho deti všeličo povypytovali. Za pripravenie tejto besedy ďakujeme aj pani knihovníčkam z detského oddelenia Turčianskej knižnice v Martine. Ujovi spisovateľovi Chovanovi ďakujeme za návštevu a prajeme veľa inšpirácie a dobrých nápadov.

    • EKOPLAGÁT
     • EKOPLAGÁT

     • Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže EKOPLAGÁT 2016. Súťaž pre žiakov pripravuje nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA v spolupráci s CENTRAL EUROPEAN GROUP FOR INTEGRATION - CEGI a OZ TRIANON SK. Žiaci si mohli vybrať jednu z tém:
      I. Bez včiel príroda neprežije
      II. Voda je život, chráňme si ju
      Porota zložená z členov ped. zboru vybrala 10 výtv. prác, ktoré postúpili do II. - regionálneho kola.Výtvarné práce si môžete pozrieť vo fotogalérii. Teší nás, že porota zložená z turčianskych výtvarných umelcov ocenila talent našej žiačky - Lucky Fuzákovej z II.A triedy a zaradila jej plagát na krásne 2. miesto. BLAHOŽELÁME!!!
      Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude 2. júla 2016 v Necpaloch na podujatí TURČIANSKE MEDOBRANIE A VODOSLÁVA. Víťazné práce postupujú do III. medzinárodného kola. Lucke budeme držať palce, aby sa jej plagát páčil aj medzinárodnej odbornej porote v Českom Těšíne.

    • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

     • 26. októbra sme pripravili pre rodičov a starých rodičov posedenie, aby sme im prejavili úctu a poďakovali za lásku a starostlivosť. Potešili sme ich pestrým programom. Tí, ktorí prijali pozvanie, si mohli posedieť pri voňavom koláčiku, kávičke alebo voňavom čaji. Tiež si vypočuli veselé piesne, básne, rozprávočky, uvideli deti tancovať i hrať divadlo. A nie len jedno! Pre rodičov a starých rodičov nacvičili štvrtáci rozprávočku O Jankovi Hraškovi  a starší žiaci  príbeh o láske Slnečnice a púpavy. K dobrej nálade prispel svojou hrou na harmonike Matúško Svinčák. Veríme, že sa v našej spoločnosti cítili príjemne.

    • PSÍČKOVO
     • PSÍČKOVO

     • 18. novembra 2016 dostali žiaci pozvánku do divadla. Nemuseli ďaleko cestovať, divadlo navštívilo našu školu. Herci Divadla J. Záborského z Prešova vystúpili v rozprávkovom predstavení PSÍČKOVO s prvkami detského muzikálu. Pripomenuli nám, že pes je najlepším priateľom človeka, ale naopak to niekedy neplatí.
       Tešíme sa ďalšie milé divadielko.smiley

     • Testovanie 5 - 2016

     • Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje, že celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda). Piataci budú testovaní na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra v čase od 8:00 hod. do 11:10 hod. Je potrebné, aby boli v škole najneskôr o 7:45 hod. a mali so sebou písacie potreby podľa pokynov.                               Prajeme veľa šťastia.

    • Školský výlet Mochovce - Atlantis Levice
     • Školský výlet Mochovce - Atlantis Levice

     • Na deň 15. júna 2016 sa naši žiaci II. stupňa veľmi tešili. Po celoročnej snahe a učení nastal deň školského výletu. Začiatok patril návšteve atómovej elektrárne v Mochovciach, kde sa pomocou rôznych hier, prezentácii, filmu zoznámili s fungovaním elektrárne, druhmi energie a inými zaujímavosťami. Po krátkom oddychu v Leviciach sa pobavili, zahrali aj experimentovali v Atlantise - zážitkovom centre. Vďaka originálnym exponátom, ktoré vznikli v spolupráci s inžiniermi a odborníkmi z odboru pedagogiky a andragogiky, deti  lepšie porozumeli svetu, v ktorom žijeme. Na vlastnej koži sa  presvedčili, ako fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony.V ATLANTIS TUTANCHAMÓN MUSEIONE zažili atmosféru starovekého Egypta. Ako funguje vesmír? Existujú mimozenské civilizácie? Čo skúmajú kozmonauti vo vesmíre ? Nad týmito otázkami deti premýšľali v programe TAJOMSTVÁ VESMÍRU. 

    • PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV
     • PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV

     • Koniec školského roka sa tradične nesie v znamení školských výletov  a exkurzií. Naši ôsmaci a deviataci sa 26. mája 2016 vybrali na západné Slovensko "po stopách štúrovcov". Pvá zastávka bola v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, kde si prezreli novú expozíciu venovanú životu, práci a významu tejto najvýznamnejšej osobnosti našich dejín.Minútou ticha sme si uctili pamiatku Ľ. Štúra pri jeho hrobe na modranskom cintoríne. Druhou zástavkou bola Národná rada SR v Bratislave. Pani sprievodkyňa nás previedla priestormi parlamentu, vysvetlila jeho fungovanie a úlohu v štáte. Z balkóna rokovacej sály si žiaci prezreli priestory, v ktorých sa rozhoduje o zákonoch a budúcnosti našej krajiny. Záver exkurzie patril návšteve zrúcaniny hradu Devín.

    • Múzeum slovenskej dediny v Martine
     • Múzeum slovenskej dediny v Martine

     • Žiaci 1.-4. ročníka našej školy sa 12. mája zúčastnili exkurzie v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Priamo "v teréne" si utvrdili učivo prvouky i vlastivedy a porovnali život ľudí na dedine v minulosti a dnes. Žiakom sa veľmi páčilo v škole z Petrovíc. Potešili sa, že si pekne zblízka mohli obzrieť stavby z našej obce a z blízkeho okolia - filagóriu zo Slovenského Pravna, kostol z Rudna, vozáreň z Moškovca... Samozrejme zaujímavého bolo oveľa viac. Na pamiatku si kúpili drobné suveníry. Veríme, že v Jahodníckych hájoch neboli naposledy.

    • Školský výlet
     • Školský výlet

     • Dňa 15. júna 2016 sa žiaci prvého stupňa ZŠ vybrali na školský výlet. Tento rok sa vybrali do Čieneho Balogu a Vydrovskej doliny. Pri putovaní sa trochu vrátili v čase. Občianske združenie Vydra pre deti pripravilo tvorivé dielničky. Takto si všetci mohli vyskúšať, ako sa kedysi zdobili medovníčky, tkali koberce na ozajstných krosnách alebo ako si ľudia pred mnohými rokmi zdobili kožu pri výrobe krpcov, tašiek, náramkov. Cesta vláčikom do lesníckeho skanzenu bola pre deti obrovským zážitkom. Počas jazdy vláčikom a neskôr pri prechádzke po Vydrovskej doline mohli obdivovať krásnu prírodu, pozorovať lesnú techniku i ďalšie zaujímavosti zo života v lese.

    • MATEMATICKÝ KLOKAN 2016
     • MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

     • Tešíme sa, že sa aj tento rok žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Zmerali si sily so žiakmi zo 60 krajín zo štyroch kontinentov. Každoročne klokan skúša logické myslenie, učí a aj zabáva viac ako 6 000 000 žiakov. Súťaž organizuje Talentída, n.o. Do súťaže sa z našej školy zapojilo 39 žiakov. Všetci získali diplom a peknú nálepku. Ešte viac nás teší, že v škole máme úspešného riešiteľa a školského šampióna Adriánka Paulinyho z 2. ročníka. Okrem diplomu získal aj malú odmenu.
      Blahoželáme!smiley
      Skúste si i vy zmerať svoje matematické schopnosti v budúcom kole.

    • Exkurzia do Múzea slovenskej dediny v Martine
     • Exkurzia do Múzea slovenskej dediny v Martine

     • 10. mája určite všetci žiaci prvého stupňa sledovali predpoveď počasia. Prečo? Pretože sa už tešili na exkurziu do Múzea slovenskej dediny v Martine. Našťastie počasie im prialo, a tak sa za pekného slnečného počasia mohli poprechádzať po areáli skanzenu. Zaujala ich stará škola a jej zariadenie. Medzi objektami nášho regiónu - teda Turca, sa nachádzajú aj stavby z našej obce a okolia. Žiaci mali  možnosť nazrieť dovnútra filagórie zo Slovenského Pravna, kostola z Rudna, starej vozárne z Moškovca... Na pamiatku si kúpili drobné suveníry. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • V piatok, 22. apríla 2016, sme si pripomenuli Deň Zeme trochu netradične. Žiaci zo všetkých tried si pre svojich spolužiakov pripravili zaujímavosti a básničky o vode, o stromoch, o rôznych živočíchoch... Upozornili, že ochrana prírody sa týka nás všetkých. Vieme o nej hovoriť, ale nielen to. Vieme tiež priložiť ruku k dielu. Spoločnými silami sme vyčistili areál našej školy a starší žiaci zbierali odpadky v obci.

     • Darčeky pre mamičky ku Dňu matiek

     • Pripraviť sa na Deň matiek je výzvou pre všetky deti. Naši žiaci chceli tiež potešiť svoje maminy. Vypestovali si pre ne rastlinky a zasadili ich do črepníčkov vyzdobených technikou decoupage. Vo fotogalérii sa môžete presvedčiť o tom, ako sa im to podarilo. Ale to nebolo všetko! Nacvičili si kultúrny program a vystúpili spolu s deťmi z MŠ v Sokolovni. 

      Milé maminky, mamky, mamičky! Ľúbime Vás!  heartheartheart

    • Planetárium
     • Planetárium

     • V piatok 13. veľa ľudí očakáva nejakú pohromu. My sme v piatok - 13. mája očakávali mobilné planetárium. Našťastie sa nám žiadna katastrofa neprihodila a planetárium dorazilo v poriadku. Ponúklo žiakom sférické premietanie vzdelávacích filmov a zábavných tzv. full-dome show o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole - a to priamo v našej telocvični. Takto hravou a zábavnou formou prinieslo mnoho informácií o astronómii a prírodných vedách. Tešíme sa ďalšie stretnutie!

    • Súťaž mladých záchranárov CO
     • Súťaž mladých záchranárov CO

     • Súťaže mladých záchranárov CO konanej v Slovenskom Pravne na tanečnom kole sa z našej školy zúčastnili dve družstvá, ktoré obsadili 5. a 6. miesto. Preteku sa zúčastnili súťažiaci z martinského a turčiansko-teplického okresu. Celkovo súťažilo 12 družstiev. Súťažiaci plnili úlohy v šiestich disciplínach: testy, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov a streľba zo vzduchovky.Naše družstvá boli v zložení:

       

      1. skupina: Diana Hanulová, Zdenka Bejdáková, Adam Belko, Erik Huba.

      2. skupina: Tereza Ličková, Angelika Ivaničová, Peter Gajdoš, Tomáš Zelienka.

      Vedúcou pre obidve skupiny bola p. uč. Dagmar Ďuricová.

      Do galérie Súťaž mladých záchranárov boli pridané fotografie.

    • Včelie kráľovstvo
     • Včelie kráľovstvo

     • 21. apríla 2016 sa jedna naša trieda zmenila na Včelie kráľovstvo. Nie preto, aby nás včielky postrašili. Včielky naopak pomáhali detičkám prekonať strach zo zápisu do prvej triedy. Celý čas ich sprevádzali a pomáhali im plniť rôzne úlohy. Šikovné deti odmenili sladkým medovníčkom s včielkou. Deti sa mohli potešiť aj s malými darčekmi ukrytými v zajačikovom košíčku. Vyrobili ich šikovné rúčky tretiakov a štvrtákov. Pamätný list bude deťom pripomínať tento výnimočný deň. Želáme im veľa úspechov v škole a v septembri sa všetci na nich tešíme.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • 22.marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Druháci sa rozhodli upozorniť na tento dôležitý deň svojich spolužiakov. Porozprávali im o vzácnej vode a o potrebe jej ochrany. Nezabudli ani na význam vody pre naše zdravie. Vysvetlili svojim kamarátom a kamarátkam, že piť čistú vodu je zdraviu prospešné. Vyzvali ich, aby vymenili sladené nápoje za čistú vodu. Vytvorili vodnú hliadku a deťom, ktoré sladené nápoje vymenili za vodičku prideľovali „kvapôčky vody“. Niektoré deti mali naozaj pevnú vôľu a dva týždne nosili na desiatu iba pohárik na čerstvú vodu. Všetci na záver získali medaily – kvapôčky. Žiaci počas trvania projektu spievali, kreslili, písali, strihali... a aj vďaka internetu vytvorili naozaj pekné obrázky a projekty o vode..