• Generácia XYZ
     • Generácia XYZ

     • Aj tento rok k nám zavítala agentúra LETart zo Žiliny s veľmi zaujímavým interaktívnym programom GENERÁCIA XYZ. Vďaka vizuálnym animáciám premietaným na zadnej projekcii si žiaci pripomenuli témy z histórie Slovenska - vznik ČSR, SNP, život v období socializmu, ale aj mnohé súčasmé problémy doby, napríklad extrémzmus, holokaust, nedostatok tolerancie medzi ľuďmi rôznej rasy či vyznania. Spoločne so spevákmi skupiny 4EVER si zaspievali refrény piesní, odpovedali na otázky kvízu  a aktívne sa stali spolutvorcami programu.

    • Krásy Gemera
     • Krásy Gemera

     • Dva krásne májové dni sme strávili s našimi šiestakmi, siedmakmi a deviatakmi objavovaním krás Gemera - pre nás vzdialenej rázovitej oblasti Slovenska. Prvé naše kroky viedli stredným Slovenskom popod Kráľovu Hoľu, kde sme sa osviežili čerstvou vodou z prameňa najslovenskejšej rieky Hron. Keďže bolo vonku už pomerne teplo, dobre nám všetkým padlo osviežujúce ochladenie v priestoroch Dobšinskej ľadovej jaskyne. Popoludní sme si prezreli interiéry kaštieľa Betliar, ktorý žiaci poznali zatiaľ len z televíznej obrazovky. Nemenej krásny bol aj obrovský priľahlý park, ktorý založili a po predchádzajúce storočia majitelia kaštieľa s veľkou láskou budovali. Druhý deň sme opäť začali v jaskyni, tentokrát v Ochtinskej aragonitovej. Odtiaľ sme sa presunuli do maličkej dedinky Slavošovce, kde nás už čakal p. Salajko. Svojím pútavým rozprávaním nás zaviedol do minulého storočia, kedy sa narodil a v maličkom slavošovskom domčeku vyrastal náš slávny zberateľ rozprávok Pavol Dobšinský. Poslednou zástavkou na našom putovaní Gemerom bola návšteva nových zrekonštruovaných priestorov pôvodnej budovy jedného z prvých slovenských gymnázii v Uhorsku v Revúcej. Z rozprávania sprievodcov i z rôznych dokumentov sa naši žiaci dozvedeli o výučbe, predmetoch, pomôckach aj o učiteľoch vtedajších študentov, chvíľku sme si mohli posedieť v ich školských laviciach. Zaujímavá bola aj expozícia ich školskej "čiernej" kuchyne. Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov plní nových dojmov a zážitkov. A už sa tešíme na ďalšie putovanie po našom Slovensku.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     •      "Môj sloh bude o tom, ako som išla s mojou triedou do školy v prírode. V nedeľu som sa doma balila a mamina mi s tým pomohla.

           V pondelok 8. 5. sme sa všetci zišli pred školskou bránou a vyzrazili sme na cestu. Cesta bola dlhá, trvala až dve hodiny. Keď sme prišli na miesto do Penziónu Majk v Heľpe, tak som rozmýšľaľa, že sa asi pomýlili. Lebo to malo byť asi Maják alebo Majka. Chvíľu sme pred budovou čakali, potom sme išli dnu. S babami sme sa furt rozprávali. Pani učiteľky nás rozdelili do izieb. Náš "štvorlístok" zostal spolu a to bolo super. O chvíľu sme išli na obed. Mali tam dobré jedlo. Potom sme sa vrátili do izieb a vybalili. Bola to drina. Poobede sme išli na plavecký výcvik. Viedla nás inštruktorka Lucia. Po dobrom jedle, ktoré bolo na večeru a aj po celom dni sa nám ťažko zaspávalo. Ale zaspali sme. Ostatné dni sme trávili skoro rovnako. Chodili sme na prechádzky, boli sme aj na salaši, videli sme stádo jeleňov, nakupovali sme v obchode. V piatok 12. 5. sme sa balili. Cestou domov sme sa zastavili v Banskej Bystrici. Navštívili sme Múzeum SNP, videli sme tanky, s ktorými sa bojovalo v 2. svetovej vojne. Boli sme na námestí s fontánou a v nákupnom centre Európa.  Keď sme prišli domov, bola som šťastná. Ale bolo mi tam fajn a rada na to spomínam.                              Svetlanka Chomisteková, 4. ročník

    • PUSS IN BOOTS
     • PUSS IN BOOTS

     • Dňa 28. 4. 2017 žiaci 3., 4., 5. a 6. ročníka navštívili Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach, kde sa odohrávalo detské divadelné predstavenie. Cieľom predstavenia bolo hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť svoje vedomosti z anglického jazyka, nadobudnúť schopnosti interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z činohernej rozprávky v anglickom jazyku.

    • OK Vybíjaná žiačok 2017
     • OK Vybíjaná žiačok 2017

     • Dňa 6. apríla sa naše žiačky 2. stupňa zúčastnili okresného kola Vybíjaná žiačok ZŠ v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a niekedy aj tvrdých striel od súpera sa naše dievčatá umiestnili ma skvelom 3. mieste – Blahoželáme!

    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     •      Dňa 23. marca 2017 navštívil našu školu záchranár p. Lichner. V rámci Európskeho dňa 112 žiakom II. stupňa porozprával o Integrovanom záchrannom sytéme, priblížil náročnú prácu záchranárov a podelil sa so žiakmi s vlastnými zážitkami a skúsenosťami. Žiaci si mohli prezrieť obsah a vybavenie záchranárskeho vaku a prakticky vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie na figuríne.

           Ďakujeme p. Lichnerovi za ochotu a trpezlivosť pri odpovedaní na množstvo otázok. Prajeme mu veľa síl a úspešných zásahov pri zachraňovaní životov.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • 5. apríla 2017 sa predškoláci prišli zapísať do prvého ročníka. Pretože vonku bolo upršané aprílové počasie, včielky s lúčkou a rybníček s rybkami a žabkami sme si urobili v jednej z tried. Takto pekne v suchu a teple mohli deti počítať žabky, chytať rybky, porovnávať včielky a kvietky, kresliť, recitovať aj spievať. Za ich snahu a šikovnosť dostali peknú knižku plnú omaľovániek a doplňovačiek od OZ Cesta a taktiež darčeky, ktoré pomohli pripraviť naši štvrtáci. Spolu s rodičmi a vyučujúcimi na 1. stupni si mohli posedieť pri čaji a občerstvení. Prežili sme s nimi príjemné popoludnie a tešíme sa na nich v septembri.

    • Marec mesiac knihy
     • Marec mesiac knihy

     • " Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla."
                                                 John Ruskin, anglický spisovateľ

      29. marca 2017 sa vybrali žiaci 1. - 4. ročníka do Miestnej ľudovej knižnice v Slovenskom Pravne. Privítala ich teta knihovníčka Božka Kubisová. Nových čitateľov oboznámila s knižničným poriadkom a tých "starých" s novými knižnými titulmi. Spoločne si pripomenuli cestu kníh z lesa až do našich knižníc. Uvedomili sme si, že knižnice šetria naše peniažky a aj vzácne stromy. Takýmto príjemným stretnutím sme zavŕšili aktivity spojené s mesiacom kníh a čítania, ako bolo ilustrovanie rozprávok, čítanie mimočítankovej literatúry, prednes poézie a prózy.

    • Vajanského Martin 2017 – regionálne kolo
     • Vajanského Martin 2017 – regionálne kolo

     •        Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 3. apríla 2017 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach  regionálne kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

             Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa  prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 156 recitátorov, medzi nimi aj 4 víťazi nášho školského kola - I. Junaska z 2. A, A. Pstierovič z 5. A, L. Erteľová zo 6. A a V. Bohačíková zo 7. A. Sme hrdí, že  v sa naši žiaci v konkurencii nestratili a a obsadili tieito miesta:

      II.kategória poézia - 3. miesto – Andrej Pastierovič

      II.kategória próza  - 2. miesto – Lucia Erteľová

      III.kategória próza - 3. miesto – Veronika Bohačíková

      Všetkým našim zučastneným žiakom ďakujeme a gratulujeme!

    • Študuj dopravu
     • Študuj dopravu

     •      Zvýšiť záujem žiakov ZŠ o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity v Žiline, mesta Vrútky, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom  Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

          V rámci dvojdňového programu  mali naši ôsmaci a deviataci možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), navštívili priestory rušňa či kamiónu a oboznámili sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Záchranári predstavili spôsoby poskytovania prvej pomoci, hasičský zbor  prezentoval historickú a súčasnú hasičskú techniku, automobilové spoločnosti predstavili novinky zo sveta motorizmu. Železniční modelári vystavili modely priamo v železničných vozňoch a Albatros klub poskytol na nahliadnutie legendárny „Husákov vozeň“.

           Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách vŽilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstavila možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytli kariérne poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

           Žiaci sa zapojili do kvízovej štafety, oboznámili sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“ a vyskúšali so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog.

    • Voda, vodička
     • Voda, vodička

     • 22. marca sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody. O vode sme spievali, kreslili sme ju, robili sme rôzne projekty o vode a samozrejme sme vodu aj pili! Nebola to len taká ochutnávka vody! Žiaci druhého a tretieho ročníka vyzvali spolužiakov i dospelých, aby sladené nápoje vymenili za čistú vodu aspoň na týždeň. Takto sme sa o vzácnej vodičke učili a zároveň robili niečo pre svoje zdravie. Skúste to aj vy! 

    • OK vo Florbale 2017
     • OK vo Florbale 2017

     • Dňa 21. marca sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili okresného kola Florbalu žiakov a žiačok ZŠ a OG v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a niekedy aj ťažkých osobných súbojoch sa naši chlapci umiestnili ma skvelom 1. mieste a získali tak miestenku na reprezentáciu okresu TR v regionálnom príp. krajskom kole. Dievčatám táto možnosť unikla len o 1 gól a tak skončili na krásnom 2. mieste – Blahoželáme!

    • Zápis do 1. ročníka v 2017/2018
     • Zápis do 1. ročníka v 2017/2018

     • Milí rodičia a budúci prváci,
      pozývame Vás na slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018
       5. apríla 2017 od 15:00 do 17:00 hodiny
      v budove  prvého stupňa ZŠ

      Prineste si so sebou:

      • rodný list dieťaťa
      • čiansky preukaz zákonného zástupcu
      • 15 na sadu pracovných a školských zošitov
      • v prípade požiadavky o odklad školskej dochádzky dieťaťa aj žiadosť o odklad s odporučením detského lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

       TEŠÍME SA NA VÁS!
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • "Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla." 

                                                                               John Ruskin

      Dňa 9. marca 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslvov Kubín. So svojimi ukážkami sa nám predviedlo spolu 25 žiakov. Odborná porota posudzovala umelecký prednes a vybrala najlepších recitátorov.

      I. kategória - poézia

      1. Ivan Junaska
      2. Alexandra Bngalová
      3. Lucia Fuzáková

      I. kategória - próza

      2. Matúš Karásek
      3. Tatiana Látková
      3. Dominik Ličko

      II. kategória - poézia

      1. Andrej Pastierovič
      2. Michaela Sedliačiková

      II. kategória - próza

      1. Lucia Erteľová
      2. Sofia  Licnerová
      2. Nina Lichnerová
      3. Svetlana Chomisteková

      III. kategória - poézia

      3. Michal Belko
      3. Lukáš Huba

      III. kategória - próza

      1. Veronika Bohačíková
      2. Zdenka Bejdáková

      Víťazi školského kola postupujú do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese Vajanského Martin, ktoré bude  3. apríla 2017 v Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach. Všetkým postupujúcim žiakom držíme palce.

    • Lyžiarsky výcvik 2017 - Snowland
     • Lyžiarsky výcvik 2017 - Snowland

     • V dňoch 6.2. – 10.2. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2017 pripravila bohatú nádielku snehu a rozprávkové zimné počasie ideálne pre zimné športy. Výcviku sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka pod vedením vyučujúceho TSV a lyžiarskeho inštruktora LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum :)


       

    • OŽZ v zimnej prírode
     • OŽZ v zimnej prírode

     • Dňa 2.2. 2017 sa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia OŽZ ( ochrana života a zdravia ) žiakov 2. stupňa. OŽZ integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách a tiež pri pobyte a pohybe v prírode. Počas turistickej vychádzky v krásnej zimnej prírode v okolí obce Brieštie sme si zopakovali dopravnú výchovu a preverili svoju fyzickú kondíciu. Tieto činnosti sme spojili s veselou guľovačkou a kreativitou pri stavaní snehuliakov... :)

    • Vianočná akadémia 2016
     • Vianočná akadémia 2016

     • Aj tento rok si žiaci základnej a materskej školy v Slovenskom Pravne pripravili bohatý kultúrny program VIANOČNEJ AKADÉMIE 2016 ako špeciálny darček, aby potešili srdcia svojich rodičov, starých rodičov či prastarých rodičov..

      Všetkým škôlkarom, žiakom, pedagógom a priateľom školy, ktorí sa pričinili o tento nádherný program a predvianočnú atmosféru v našej obci patrí srdečná vďaka...

     • Vianočný futbalový turnaj 2016

     • Vianočný futbalový turnaj 2016

      Pre žiakov 2. stupňa ZŠ Slovenské Pravno sme dňa 15.12. 2016 v rámci primárnej protidrogovej prevencie a podpory  Európskeho týždňa boja proti drogám pripravili športovú aktivitu – Vianočný futbalový turnaj 2016.

      Do turnaja sa kvalifikovali 3 dievčenské a 3 chlapčenské družstvá:

      Dievčenské

      Happy Smile: Vanesa Dittrichová ©, Lucia Erteľová, Veronika Boháčiková, Sima Girhardtová

      FC Krivá noha: Nikola Kleinová ©, Dominika Barošová, Zdenka Bejdáková, Michaela Žillová

      Smart Players: Terezka Ličková ©, Saška Čičmancová, Timea Zádielská, Lucia Císařová

      Chlapčenské:

      Baranice:       Peter Gajdoš ©, Erik Huba, Peter Hanko, Martin Lichner

      FC Citrón:     Marek Grusman ©, Stanislav Marko, Samuel Klein, Michal Belko

      Hlaváči:         Miško Tencer ©, Patrik Pakán, Kiko Páleš, Jakub Kubis

      Nakoľko sa do turnaja registrovali tri dievčenské a tri chlapčenské kluby mohli sme hrať systémom „každý s každým“ v jednotlivých kategóriách. Po ťažkých vzájomných zápasoch a s vypätím všetkých síl sa turnaj začal pomaly rozuzlovať. O výborný športový záźitok a kreatívne J herné kombinácie sa postarali hráči z jednotlivých európskych klubov s konečným poradím takto:

       

                  Chlapci                                                          Dievčatá

       

                  1. miesto: Baranice                                       1. miesto: Krivá noha

                  2. miesto: Hlaváči                                         2. miesto: Smart Players

                  3. miesto: FC Citrón                                    3. miesto: Happy Smile                                                                        

       

      Individuálna súťaž o najlepšieho strelca turnaja

      1. miesto – Patrik Pakán                       7.roč.
      2. miesto – Nikola Kleinová                   9.roč.
      3. miesto – Kristián Páleš                      8.roč.
    • Vianočná akadémia - pozvánka
     • Vianočná akadémia - pozvánka

     • Srdečne všetkých pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 21.12.2016 o 16:00 hodine v Sokolovni v Slovenskom Pravne. Žiaci z našej školy si pre Vás pripravili program plný piesní, pekných veršov, tancov i vinšov. Tešíme sa na príjemne strávené spoločné chvíle!