• Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • „Staroba je čas, kedy by si ľudia mali oddýchnuť a užívať si okamihy pokoja.“

      Obecný úrad v Slovenskom Pravne spolu s pedagogickými zamestnancami a deťmi zo ZŠ pripravili pre svojich starších občanov posedenie s kultúrnym programom. Po príhovore pani starostky a vystúpení, deti obdarovali všetkých malým darčekom. Na lícach starých rodičov sa zablyšťala i slzička a vtedy sme si všetci uvedomili, že by sme úctu k starším mali prejavovať po celý rok a nie len v októbri.

    • Malá finančná akadémia s Kozmixom
     • Malá finančná akadémia s Kozmixom

     • Moje mesto

      Kozmix je mimozemšťan, ktorý núdzovo pristál na našej planéte, lebo sa mu pokazila raketa. Snaží sa tu zapadnúť a nájsť si priateľov. Spoznali sme ho minulý rok pomocou internetu a rôznych úloh.

      Ponúkol nám projekt Naše mesto, do ktorého nás prihlásila naša pani učiteľka. Kuriér nám priniesol veľký balík, v ktorom bolo všetko potrebné. Rozdelili sme sa do štyroch tímov, v ktorých bol bankár, novinár a architekti. Každý tím mal svoj názov a vymyslel aj názov mestskej časti.

       Museli sme sa rozhodnúť, aj o tom, ako sa budú volať peniaze v hre. Padlo veľa návrhov. Vybrali sme TURKY. Pomocou rôznych úloh sme zarábali namiesto známok turky. Keď sme mali dosť turkov, mohli sme si kúpiť modely kociek na stavbu budov. Názov mesta je TURČEKOVO. Tiež sme zaň hlasovali. Robili sme zaujímavé aj smiešne úlohy, ako napríklad skladanie slov z písmen. Vyšlo nám veľa smiešnych slov.

      Projekt sme ukončili prezentáciou pre spolužiakov, učiteľov a pre pána riaditeľa. Ku prezentácii sme urobili aj zákusky s menom TURANKY. Boli vynikajúce. Všetkým veľmi chutili. Aj projekt s prezentáciou sa im veľmi páčil. Žiaci, učitelia aj pán riaditeľ nám tlieskali.

                                                                                                         Saška Brngalová, 4. A trieda

    • Školský výlet do Banskej Bystrice
     • Školský výlet do Banskej Bystrice

     • Dňa 8. Júna 2018 sa žiaci prvého stupňa našej školy vybrali na výlet. Cieľom bola Banská Bystrica. V Bábkovom divadle na Rázcestí bolo pripravené divadelné predstavenie Gulliverove cesty. Deti zažili chvíle smiechu a zábavy ale i napätia. V divadelnej záhrade bola po predstavení pripravená tvorivá dielnička. Každý žiačik si vyskúšal výrobu zajačika z ponožky. Na minikurze animácie spoznali život bábok. Zahrali sa na bábkohercov a vyskúšali si, ako môžu maňušky, marionety či javajky oživiť. Po prechádzke mestom ešte navštívili vonkajšiu expozíciu Múzea SNP. Vojenská technika zaujala nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Dúfame, že na spoločný výlet budú mať pekné spomienky.

    • Múzeum oravskej dediny v Zuberci - školský výlet
     • Múzeum oravskej dediny v Zuberci - školský výlet

     • Do galérie Múzeum oravskej dediny v Zuberci - školský výlet boli pridané fotografie.

      V stredu 6. júna 2018 deti druhého stupňa veľmi rady kráčali ku škole, pretože bol pred nimi deň, na ktorý netrpezlivo čakali počas celého školského roka. Odmenou za 10 mesiacov plnej práce a učenia bol školský výlet. Tentokrát sme sa vybrali na Oravu do Zuberca, kde sa nachádza Múzeum oravskej dediny. Expozícia bola obohatená  a spestrená tvorivými dieľňami, kde si deti mohli odskúšať výrobu predmetov z drôtika, vytočiť nádobu z hliny na hrnčiarskom kruhu,upliesť kľúčenky zo špagátu, ozdobiť medovník a iné tradičné slovenské remeslá. Na lúke sa zahrali tak, ako sa hrávali slovenské deti v minulosti, vyskúšali si aj strieľanie z luku. Všetkým sa nám veľmi páčilo a bohatší o zážitky a darčeky z tvorivých aktivít sme sa v podvečer vrátili domov. A už sa tešíme na výlet o rok!

    • Opäť v knižnici...
     • Opäť v knižnici...

     • 9. mája 2018 žiaci tretieho a štvrtého ročníka navštívili Turčiansku knižnicu v Martine. Tentoraz si tety knihovníčky pre nich pripravili vzdelávací program Tri brány. Návštevami knižníc chceme podporiť záujem detí o knižky a čítanie.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Vo východnej časti Horehronského podolia leží obec Heľpa. V nádhernom prírodnom prostredí tejto obce sa penzión Majk stal na týždeň domovom pre tretiakov a štvrtákov. V dňoch od 23. do 27. apríla tu strávili s pani učiteľkami M. Očkajovou a E. Brngalovu príjemný týždeň plný rôznych aktivít. Popri učení mohli spoznávať Heľpu a jej okolie, a samozrejme lepšie spoznať svojich spolužiakov. Celý týždeň sa niesol v znamení športu – futbal, frisbee, švihadlá, prechádzky boli doplnené zážitkovým programom Čľup do vody na zlepšenie plaveckej gramotnosti. O deti sa okrem personálu penziónu staral odborný lektor plávania Edo a teta zdravotníčka Katka. Všetkým sa touto cestou chceme poďakovať za ich starostlivosť. Na spiatočnej ceste žiaci ešte navštívili Ľupčiansky hrad. Deti sa na škole v prírode cítili veľmi príjemne a odniesli si množstvo zážitkov.

    • Po stopách realistov
     • Po stopách realistov

     • Do galérie Po stopách realistov boli pridané fotografie.

      16. mája 2018 absolvovali žiaci 7. a 8. ročníka literárno-dejepisnú exkurziu po Orave. Navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a pamiatku tohto nášho velikána si uctili minútou ticha pri jeho hrobe na dolnokubínskom Historickom cintoríne. Viac o životných osudoch a literárnej tvorbe Martina Kukučína sa viac dozvedeli v jeho rodnom dome v Jasenovej. Zážitkom pre mnohých žiakov bola plavba po Oravskej priehrade a návšteva Slanického ostrova. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.

    • Matematický klokan 2018
     • Matematický klokan 2018

     • "Matematik dosiahol najvyššiu priečku na rebríku ľudského myslenia".

      Havelock Henry Ellis

       

           Škola má rozpoznať a rozvíjať schopnosti detí. Mnohokrát sú dobre skryté. Za určitých okolností ich však v sebe dokážu objaviť, použiť a ukázať. Na to nám slúžia rôzne súťaže. Matematické nadanie nám pomáha u detí objavovať napríklad medzinárodná matematická súťaž, ktorá u detí patrí medzi najpopulárnejšie je atematický klokan. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku a na Slovensku prebehol v tomto roku 21 ročník. Zúčastnilo sa jej 67 000 žiakov z 1453 škôl.

           Na našej škole sa do súťaže zapojilo 39 žiakov. Úspešným riešiteľom súťaže sa stávajú žiaci, ktorý za vyriešené úlohy získajú 5 klokanov. Medzi našimi riešiteľmi to boli

      jedna žiačka 1. roč., ktorá bola zároveň šampiónom školy a jedna žiačka 5. roč.

      Zúčastnení žiaci získali ako odmenu malý darček.

      Všetkým našim klokanom prajeme do ďalších ročníkov veľa šťastia a úspechov!

    • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2018
     • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2018

     • Dňa 11. mája 2018 sa naši žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na netradičnom športovom podujatí – školské majstrovstvá Horného Turca v halovom veslovaní. Športovú akciu organizovala a výborne pripravila ZŠ Jána Kollára Mošovce. Aj keď voda v ich telocvični bola len vo forme pitného režimu - atmosféra na profesionálnych veslárskych trenažéroch s výstupom na videoprojekciu v ničom nezaostávala za tou ozajstnou na vodných tratiach... Našu školu reprezentovali dva 4 členné tímy chlapcov a dievčat. Po fyzicky a technicky náročných „veslárskych“ pretekoch sme si z tohto skvelého športového podujatia priniesli 4 zlaté medaily1. miesto vo veslovaní 4x 500 m kat. dievčat a 1 striebornú medailu2. miesto v individuálnej súťaži dievčat na 500 m. Chlapcom aj dievčatám srdečne BLAHOŽELÁME!

    • Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ
     • Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ

     • Do galérie Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ boli pridané fotografie.

      Dňa 11. mája 2018 navštívil našu školu Dr. ZEMBOLÍ, ktorého k nám vyslala agentúra Letart zo Žiliny. Doktor deťom porozprával o chorobách našej planéty, zaspieval mnohé recepty, ako jej bolesti vyliečiť. Prezradil, že účinné lieky sa nazývajú SEPAROVANIE, RECYKLOVANIE, ŠETRENIE VODOU, ELEKTRINOU, OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY a mnohé ďalšie. Agentúre ďakujeme za krásny program plný piesní, zábavného a poučného rozprávania. 

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné a krajské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné a krajské kolo

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné a krajské kolo boli pridané fotografie.

      Turčianske kultúrne stredisko v Martine  zorganizovalo 9. marca 2018 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach  regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

      Regionálneho kola sa zúčastnili aj naši žiaci - víťazi školského kola vo svojich kategóriách - Ivan Junaska, 3. A,   Sofia Lichnerová 5. A a Veronika Bohačíková z 8. A triedy. Veľmi nás potešilo krásne 2. miesto Veroniky Bohačíkovej, ktorej porota odporučila postup do krajského kola. To sa uskutočnilo 3. mája 2018 v Turčianskej galérii v Martine. Hoci sa Veronika neumiestnila na "pódiu", vzorne reprezentovala nielen našu školu, ale i náš okres. Za to jej patrí naše uznanie a vďaka!

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy,

      od 9. do 16. mája 2018 organizujeme zber papiera. Triedený a zviazaný papier môžete nosiť od 7.00 do 7.40 hod. ku vchodu do školskej jedálne.

      Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s deľmi pomôžu chrániť naše životné prostredie!

    • Krajské kolo vo florbale - Dolný Kubín 2018
     • Krajské kolo vo florbale - Dolný Kubín 2018

     • Dňa 26. a 27.3 2018 sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili OK vo florbale žiakov a žiačiek ZŠ a OG v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a ťažkých osobných súbojov sa naším chlapcom podarilo obhájiť 1. miesto z roku 2017 a získať tak pozvánku do krajského kola v Dolnom Kubíne! Dievčatám aj tento rok možnosť postúpiť unikla o malý kúsok a tak skončili na krásnom 2. mieste v okrese TR.

      Dňa 27. 4. 2018 v krajskom kole florbalu naši chlapci predviedli bojovnosť a húževnatosť s víťaznými tímami z regionálnych kôl. Po ťažkých zápasoch im len o kúsok uniklo pódiové umiestnenie a skončili na krásnom 4. mieste v Žilinskom kraji - Blahoželáme!

    • Exkurzia do Matice slovenskej
     • Exkurzia do Matice slovenskej

     • Mesto Martin ako jedno z najkrajších a slovenskými dejinami najprešpikovanejších miest sa rozhodli preskúmať žiaci 7. a 8. ročníka 12.4.2018. Spoznávanie ich najprv zaviedlo do Literárneho múzea, ktorého budova bola prvou budovou Matice Slovenskej. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jej históriou aj s vývinom slovenského jazyka od čias Veľkej Moravy. Prehliadka expozície literatúry na Slovensku od jej počiatkov až po 20.storočie bola pútavá, zaujímavá a poučná, pretože obsahovala nielen literárne diela, rukopisy, korešpondenciu, mapy, zbierky, novinové výtlačky, ale i sochy, obrazy, pisárske potreby či kníhtlačiarenský lis.

      Ďalšou zastávkou bolo memorandové námestie a obďaleč prvá budova jedného z prvých troch slovenských gymnázií, založenými v 19.storočí.

      Poslednou bola druhá budova Matice Slovenskej, kde je dnes jej oficiálne sídlo, a pán lektor nám umožnil  stráviť jeho výklad v jednej z konferenčných miestností. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku o histórii Matice Slovenskej a jej  vedeckej, vydavateľskej i osvetovej činnosti v minulosti a dnes.

    • Deň Zeme 2017/2018
     • Deň Zeme 2017/2018

     • Do galérie Deň Zeme 2017/2018 boli pridané fotografie.

      V dnešný deň sme si pripomenuli Deň Zeme. Všetci žiaci našej školy sa stretli počas tretej vyučovacej hodiny na chodbe v budove pre žiakov 2. stupňa. Oboznámili sme sa s výsledkami práce jednotlivých tried venovaných tejto príležitosti. Spevy, tance, prezentácie, kniha, plagáty, hovorené slovo, to všetko si pripravili žiaci so svojimi triednymi pri tejto príležitosti.

    • Zaplňme ulice folklórom
     • Zaplňme ulice folklórom

     •  

      Žiaci a zamestnanci Základnej školy v Slovenskom Pravne sa počas celého týždňa od 23.-27.4. zapájali do celoslovenskej akcie „Zaplňme ulice folklórom 2018“, ktorá bola propagovaná hlavne na internetovej stránke facebook. Celý týždeň tí, ktorí mali chuť, sedeli v laviciach alebo stáli pred katedrou, naberali vedomosti či ich odovzdávali zaodetí v krojoch alebo sa ozdobili ľudovými prvkami. Mnohí z nich sú súčasťou Detského ľudového súboru Sokolík zo Slovenského Pravna, ktorý v apríli oslávil svoj 1.rok a ktorý vznikol práve na podnet samotných detí zo Slovenského Pravna a blízkych obcí - Rudna, Kaľamenovej či Abramovej. Deti a mládež na výzvy vedúcej súboru a taktiež učiteľky Mgr. Miroslavy Froľovej  využívajú každú šancu, kedy sa môžu obliecť do tradičného kroja a takáto akcia nie je ničím výnimočným, pretože sami sa v krojoch cítia pohodlne a boli by najradšej, keby sa opäť vrátila doba, kedy sa Slováci zaodievali do našich krásnych klenotov.

    • Staraj sa o svoje zúbky
     • Staraj sa o svoje zúbky


     • 17. apríla 2018 navštívila žiakov prvého stupňa pani Ľudmila Lojková z Reginálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine. Prezentovala žiakom zásady dentálnej hygieny. Príbehom o chlapcovi Janíčkovi s boľavými zúbkami priblížila deťom, ako sa majú starať o svoje zúbky, ako sa majú správne stravovať, aby ich úsmev ostal dlho krásny. Príjemným vystupovaním a peknými obrázkami a pomôckami zaujala najskôr prváčikov a druháčikov. Po krátkej prestávke sa všetko potrebné dozvedeli aj tretiaci a štvrtáci. Ďakujeme.

    • Zápis do prvého ročníka
     • Zápis do prvého ročníka

     • 11. apríl 2018 bol v našej škole slávnostný deň. Možno nie pre všetky deti, ale isto to bol slávnostný deň pre budúcich prváčikov. V tento deň sme ich zapisovali do prvého ročníka. V príjemnom prostredí rozprávočky sme zisťovali, aké sú bystré a zručné. V rozprávkovej triede, pri medovníkovom domčeku ich čakala Ježibabka a pomáhala im prekonať trému a neistotu z neznámeho. A to, že to bola dobrá Ježibabka deti zistili hneď, veď pre dobré deti napiekla sladké medovníčky a stále ich chválila. Za ich šikovnosť boli odmenené vrecúškom plným rôznych potrebných školských vecí i sladkostí od OZ Cesta. Na pamiatku si domov odnášali i pamätný list. My všetci sa na nich tešíme v septembri!

    • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

     • Milí rodičia a budúci prváci,
      pozývame Vás na slávnostný
      zápis do 1. ročníka.
      Uskutoční sa 11. apríla 2018
      od 15.00 do 17.00 hodiny
      v priestoroch prvého stupňa ZŠ
      .
      Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, a 15€ na sadu zošitov a pracovných zošitov. V prípade, že žiadate o odklad školskej dochádzky, prineste aj žiadosť a potvrdenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      TEŠÍME SA NA VÁS!

    • Marec mesiac knihy
     • Marec mesiac knihy

     • Do galérie Marec mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta

      Tak ako každý rok, aj tento mesiac marec sa niesol v znamení rôznych aktivít spojených s knihou. Od roku 1955 je marec vyhlásený za mesiac knihy na počesť nášho národovca 19. storočia Mateja Hrebendu, ktorý sám nevidomý, šíril vzdelanie aj do najodľahlejších miest našej krajiny a požičiaval knihy každému bez rozdielu veku, majetku. Prečo práve marec? Matej Hrebenda sa v tomto mesiaci  narodil i zomrel. Práve jeho osobnosti bola venovaná jedna z mnohých aktivít tohtoročného marca. K ďalším patrili besedy o knihách, zakúpenie nových kníh z vydavateľstva Albatros, príprava násteniek s ilustráciami obľúbených knižných hrdinov, výroba záložiek a iné.

      Do dvoch aktivít -  BURZA KNÍH a súťaž O NAJ KNIHU -  sa zapojili všetci žiaci i pedagógovia. 

      Do súťaže o NAJ KNIHU poprinášali mnoho výnimočných kníh, ktoré si každý vlastník aj pomenoval. Tak sa na jednom stole stretli knihy NAJťažšia, NAJstaršia, NAJslovenskejšia, NAJtajomnejšia, NAJmenšia,......a mnoho ďalších. V hlasovaní, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci i učitelia, zvíťazila kniha NAJpôvodnejšia ( prozaický debut našej p. učiteľky M. Froľovej). Na druhom mieste zabodovala kniha NAJťažšia, ktorú priniesla D. Barošová z 4. A triedy, na treťom mieste skončila NAJmenšia, ktorú do súťaže priniesla p. uč. M. Očkajová.

      Do BURZY KNÍH sa mohol zapojiť každý, kto mal doma zachovalú peknú, ale už prečítanú knihu, ktorou chcel potešiť nejakého ďalšieho čitateľa a za symbolickú cenu ju v burze predal. Výťažok z predaja (25 eur) využijeme na zakúpenie nových kníh, ktorými rozšírime kižný fond školskej knižnice. Do knižnice poputujú i ostatné nepredané knihy.