• Jesenný zber papiera

     • Viete, čo nám dáva na jar potešenie,
      v lete ochladenie,
      na jeseň pochúťku
      a v zime teplo v kútku?

      To vedia aj malé deti, že je to strom. A to nie je všetko, čo nám stromy dávajú. Sú pľúcami našej planéty. Máme z nich celulózu, surovinu na výrobu papiera. Na výrobu 1 tony papiera potrebujeme vyrúbať 17 stromov. Papier môžeme recyklovať. Záznamy v školskej kronike prezradili, že žiaci tejto školy dodnes vyzbierali 98 920 kg starého papiera! Takmer 100 ton! Ak 1 tona starého papiera zachráni pred vyrúbaním 17 stromov, tak 98 920 kg starého papiera zachránilo už 1 681 640 stromov! A to je teda poriadny kus lesa!

      Školský rozhlas hlásil: ZBIERAJME STARÝ PAPIER A ZACHRÁŇME STROMY!
      To druháci takto vyzývali žiakov, aby sa zapojili do zberu odpadového papiera. A ich výzva neostala bez odozvy. Od 2. do 6. novembra sa strhli preteky v tom, kto prinesie najviac papiera. A kto vyhral? Tento rok bol najšikovnejší Peťo Gajdoš z 8. triedy. Priniesol 345 kg papiera. BLAHOŽELÁME! Súťažilo s ním ešte 46 ďalších žiakov, a vďaka všetkým sme vyzberali 3 706,5 kg starého papiera. ĎAKUJEME!

      Ak ste aj vy priniesli papier, ďakujeme vám, a ešte:

      • Pomohli ste škole (firma Brantner škole vyplatí za každé kilo papiera 0,06 €),
      • Súťažíte o ceny (tento rok sa hrá o tablet a ďalšie ceny),
      • Urobili ste poriadok na povalách a v pivniciach , smiley
      • Potešil ste rodičov svojou usilovnosťouyes
      • A ZACHRÁNILI SME  63 STROMOV!
    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     • 1. decembra sme si pripomenuli Európsky deň 112. Z tohto dôvodu sme sa zapojili do súťaže Ochranárik očami detí. Súťaž vyhlásil Okresný úrad v Turčianskych Tepliciach, odbor krízového riadenia. Detská porota hlasovaním vybrala tri výtvarné dielka, ktoré sme do Turč. Teplíc poslali.

      8. decembra sme pri tejto príležitosti privítali v našej škole zdravotnú sestru Veroniku Hromadovú a pracovníka  záchrannej zdravotnej služby Martina Lichnera. Teta Veronika ukázala deťom, ako si ošetria drobné poranenia a ujo Martin im porozprával o prvej pomoci pri ťažších úrazoch. Spoločne deťom vysvetlili, aké je dôležité poskytnúť pomoc ranenému. Deti sa dozvedeli niečo o histórii záchrannej služby, zistili, čo všetko patrí k výbave sanitky. Samozrejme sme sa rozprávali aj o telefónnom čísle 112. Žiaci si iste budú pamätať, kedy a ako volať 112. Na besede sme sa pohostili koláčikom a potom už otázkam nebolo konca. Deti kládli zvedavé otázky a teta Veronika a ujo Martin na všetky trpezlivo odpovedali. Obom ďakujeme za všetky zaujímavé informácie a cenné rady.

    • Mikuláš, anjelik a čerti
     • Mikuláš, anjelik a čerti

     • Mikulášku, dobrý strýčku..., Mik, Mik, Mikuláš... ozývalo sa v piatok 4. 12.2015 zo všetkých tried. To preto, že aj do našej školy chodia samé dobré deti. Tento rok Mikuláša do školy „pozvali“ členovia OZ Cesta a pripravili mu aj balíčky. Ešte šťastie, že Mikulášovi prišli na pomoc dvaja čerti a anjel, lebo balíčky pripravilo aj rodičovské združenie. Našťastie všetci pekne recitovali a spievali a tak sa všetky balíčky dostali do detských rúk.

    • Hádanky pani Jesene
     • Hádanky pani Jesene

     • Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata... A pre deti z ŠKD ešte stihla pripraviť aj zaujímavú aktivitu. Vymyslela pre deti hádanky.  O čom? Samozrejme o všeličom, čo súvisí s jeseňou. Zasúťažiť si mohli aj deti z 1. triedy. Aj keď ešte nepoznajú všetky písmenká a hádanky si nevedeli prečítať, mali dobrých kamarátov, ktorí im pomohli. Deti, ktoré sa rozhodli zahádať si hádanky sa neskôr tešili z malých darčekov. Bystrým hlavičkám blahoželáme.

    • Deň zemiakov
     • Deň zemiakov

     • Zemiačiky. Také obyčajné a presa vzácne. Patria medzi potraviny, ktorých výživové kvality si často ani neuvedomujeme. A určite si už mnohí ani nepamätáme, že práve Turiec bol v minulosti miestom, kde sa pestovali na poliach. V októbri si deti v ŠKD vyskúšali, že zemiačiky sú aj zaujímavým výtvarným materiálom a vyrobili niekoľko pekných panáčikov zo zemiakov. No a ako by to bolo, aby sa o zemiakoch len hovorilo. Jasné, že ich deti aj ochutnali. Vo fotogalérii sa môžete pozrieť, ako im chutili.wink

    • Trim Leader, a.s. - Projekt
     • Trim Leader, a.s. - Projekt

     • Súčasná doba priniesla pre školy nový moment v ich činnosti a fungovaní. Okrem primárnej povinnosti, ktorou je výchova a vzdelávanie jej zverencov, musí  sa dnes každá škola aktívne zaoberať spolufinancovaním  prevádzky školy, zabezpečiť prostriedky na opravu porúch a rekonštrukciu svojich priestorov.

      Sme potešení, že akciová spoločnosť Trim Leader  z Koštian nad Turcom sa rozhodla pomôcť našej škole, vypracovala projekt s názvom Renovácia priestorov školskej jedálne a nákup elektrospotrebičov pre kuchyňu školskej jedálne a poskytla finančný grant. Ďakujeme jej zamestnancom, ktorí boli ochotní, prišli do školskej jedálne a podieľali sa osobne na renovačných prácach.

      Za žiakov, zamestnancov školy, ale aj iných stravníkov vyjadrujeme firme Trim  Leader,a.s. veľkú vďaku za nezištnú pomoc.

    • Exkurzia Kremnica
     • Exkurzia Kremnica

     • V utorok 27.10. 2015 sa žiaci 5. , 6. a za dobré správanie aj traja žiaci 7. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do Kremnice. Naše spoznávanie tohto baníckeho mesta, ktoré sa preslávilo hlavne ťažbou zlata sme začali na námestí pri Morovom stĺpe, kde sme si spravili pár fotiek :) Hneď pár krokov nás už čakala pani sprievodkyňa v Múzeu mincí a medailí, ktorá nám dopodrobna vysvetlila všetko to, čo bolo sa týklalo ťažby zlata v Kremnici. V múzeu sme si mohli pozrieť s prilbami na hlavách aj časť bane, kde sme skúšali hľadať zlatú žilu, ale žiaľ nenašli sme...potom sme pokračovali v našom programe v múzeu s oboznámením sa s rôznymi platidlami na území dnešného Slovenska a skúsili sme si aj výmenný obchod. Ďalej naše cesta viedla do mincovne. Pred vstupom do nej sme si pozreli film, z ktorého sme sa dozvedeli, že je to najstaršia mincovňa na svete, ktorá funguje nepretržite okolo 700 rokov. Počas hodinovej prehliadky sme prešli starú aj novú mincovňu. Viac nás zaujala stará mincovňa so storočným zariadením. Cítili sme sa, ako by sme sa preniesli do nejakého starého filmu. Nakoniec sme nakúpili ešte suveníri a plní nových informácii sme sa vrátili v poriadku domov. 

    • Módna prehliadka halloweenských klobúkov
     • Módna prehliadka halloweenských klobúkov

     • Halloween sa priblížil, a tak sme si ho opäť pripomenuli. Tekvičky, netopiere, čierne mačky či ježibabky zdobili  triedu. Žltá, oranžová, čierna, fialová. Tieto farby sú typické pre všetko "halloweenské". Týmito farbami hýrili aj klobúky, ktoré vymysleli naše tvorivé deti. Módnu prehliadku doplnili aj celkom dobrou zábavou. Riekanku “Trick or Treat” striedali so spevom "Spooky song". Samozrejme si aj zatancovali. Od vyčerpania neodpadávali, pretože sa posilnili chutnými koláčikmi - múmiami. 

    • Pozerajte našimi očami
     • Pozerajte našimi očami

     • Ráno 22. októbra k nám do školy zavítala vzácna a milá návšteva - páni Marek Gernát, Juraj Práger s manželkou a vodiaci psík Arkus. Juraj Práger je  vynikajúci slovenský športovec a horolezec. Zdolal dve najvyššie hory Európy - Mont Blanc (4810 m) a Elbrus (5621 m). Títo  dvaja veselí páni - obaja nevidiaci - nám poodhalili svet zrakovo postihnutých. Symbolom a ich základnou pomôckou je biela palička, ktorú deti dostali do rúk a pohybovali sa pomocou nej po telocvični. Všetkých nás naučili, ako sa prihovoriť a pomôcť zrakovo postihnutým ľuďom. Ukázali nám svoj bežný život a problémy, o ktorých sa nám - vidiacim -  ani nesníva. Deti si mohli pozrieť rôzne pomôcky, ktoré im uľahčujú život - hovoriaca váha i teplomer, písací stroj na Braillovo písmo. Ukázali nám, že sa dokážu hrať a smiať celkom ako zdraví ľudia. Dokonca si vedia zahrať aj "futbal" s upravenou rolničkovou loptou. Najväčším zážitkom bol pre nás vodiaci psík Arkusko, ktorý nahrádza Jurajovi oči - dokáže nájsť priechod cez cestu, voľné miesto na sedenie, označiť dvere, východ z miestnosti, zdvihnúť spadnutý predmet a mnohé iné činnosti. Zanechali v nás veľa pozitívnej energie, aj pozitívny vzor, ktorý mnohým dnešným deťom chýba. Všetkým nám ukázali, že výrok ČLOVEK JE KRÁSNY TÝM, ČO MÁ VO VNÚTRI ešte stále platí.Ukázali nám cestu, ako sa stať lepšími, byť samými sebou, nehanbiť sa pomáhať. Teda správať sa ľudsky.

      ĎAKUJEME ZA TOTO VZÁCNE STRETNUTIE! 

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • Milá babka, milý dedko!

      Vy ste pre ma proste všetko.
      Úsmev, lásku viete dať,
      čo ešte Vám k sviatku dať?
      Nech Vám slúži zdravíčko,
      želá Vám moje srdiečko.

    • Darujme stromom život
     • Darujme stromom život

     • Viete, čo nám dáva na jar potešenie,
      v lete ochladenie,
      na jeseň pochúťku
      a v zime teplo v kútku?

      To vedia aj malé deti, že je to strom. A to nie je všetko, čo nám strom dáva. Dôležitý je kyslík, ktorý potrebujeme na dýchanie a život. Stromy sú pľúcami našej planéty.

      Zo stromov máme ďalší úžitok – celulózu, surovinu na výrobu papiera. Na výrobu 1 tony papiera potrebujeme vyrúbať 17 stromov! Čo keby sme im darovali život?

      Papier môžeme recyklovať. Výrobky z takéhoto papiera sú rovnako kvalitné, ako výrobky z celulózy. Pri výrobe papiera zo starého odpadového papiera sa použije menej vody, energie a šetrí sa aj ovzdušie. Starý papier je možné recyklovať 5-8 krát a následne kompostovať.

      Záznamy v školskej kronike prezradili, že žiaci tejto školy dodnes vyzbierali 98 920 kg starého papiera! Takmer 100 ton! Ak 1 tona starého papiera zachráni pred vyrúbaním 17 stromov, tak 98 920 kg starého papiera zachránilo už 1 681 640 stromov! A to je teda poriadny kus lesa! Pomôžte s nami ďalším stromom. Ako?

      Zapojte sa do zberu papiera! Od 2. do 6. novembra 2015 prineste do školy starý odpadový papier.

      Do zberu patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, kartón, knihy. Papier je potrebné zviazať, kartón treba zviazať osobitne. Naša škola sa zapája do súťaže s ďalšími školami v Turci, a tak pre školu alebo pre seba môžete získať odmenu. Tento rok hráme aj o tablet!

    • PO STOPÁCH REALISTOV
     • PO STOPÁCH REALISTOV

     • S obavami z dažďa sme sa skoro ráno 6. októbra vybrali na pripravovanú exkurziu na sever Slovenska - na Oravu. Neskorší odchod nám zabezpečili jeden spachtoš - deviatak, ktorého sme museli ísť zobudiť domov a opravy na ceste pri Martine. Našťastie sme všetko stihli a načas sme dorazili do každého naplánovaného múzea. V Jasenovej sme pobudli v rodnom dome Mateja Bencúra, ktorého poznáme pod umeleckým menom Martin Kukučín. Zaujímavosti zo života Pavla Országha Hviezdoslava sme zistili v dolnokubínskom Múzeu P. O. Hviezdoslava. Minútou ticha na cintoríne v D. Kubíne sme si uctili  významných dejateľov našej histórie a literatúry - Janka Matušku ( autor textu slovenskej hymny ) a P. O. Hviezdoslava. Záverečná zastávka nášho putovania bola na Oravskom hrade, ktorý je z roka na rok stále krajší a v tento deň sa celý kúpal v slnečných lúčoch jesenného slniečka.Veľmi nás zaujala nová expozícia venovaná filmom, ktoré sa natáčali v interiéri hradu, ale i tie staršie - mučiareň, citadela, zbrojná sála. Domov, sme sa vrátili v poriadku a plní nových dojmov.

    • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia Volkswagen Slovakia

     • S potešením môžeme konštatovať, že naša škola sa zapojila a úspešne zrealizovala projekt o finančný grant v rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia.

      Projekt s názvom "Finančná gramotnosť - základný kaneň zdravého hospodárenia" bol zameraný na cieľovú skupinu ISCED1 a ISCED2. Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom zdanlivo vzdialený finančný svet pomocou úloh, príkladov a skupinových prác s využitím moderných progranov a aplikácií na nových PC. Tieto poznatky a skúsenosti z finančnej gramotnosti by neskôr naši žiaci mali využívať na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov v troch hlavných oblastiach - rozpočtovej, cenovej a peňažnej.

      Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za spoluprácu a finančnú podporu vzdelávania na našej škole.  smiley

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september je Európskym dňom jazykov. Druháci so svojou pani učiteľkou upozornili na tento zaujímavý deň a na potrebu učenia sa cudzích jazykov všetkých v škole i mino nej. 25. septembra - teda presne v piatok pred Európskym dňom jazykov sme sa zdravili pozdravmi v cudzích jazykoch. Chodbami a triedami sa ozývalo Hello! Guten Tag! Здра́вствуй!
      Žiaci 1. a 2. stupňa sa mohli zapojiť do súťaže "Európa nám chutí". Kreslili a písali názvy ovocia, zeleniny a rôznych potravín. Zisťovali, aké jedlá sú typické pre rôzne európske krajiny. Žiaci, ktorí správne vyriešili súťažné úlohy a napísali v cudzom jazyku niečo o sebe, boli ocenení.
      12.októbra sme súťaž ukončili ocenením súťažiacich a malou ochutnávkou. Čo sme chutnali? Kanelbullar - škoricové koláčiky obľúbené v Švédsku. Mimochodom   4.októbra mali vo Švédsku národný deň venovaný práve týmto chutným koláčikom.

    • Deviataci a siedmaci na výlete
     • Deviataci a siedmaci na výlete

     • Začiatkom  júna sa naši siedmaci a deviataci vybrali na spoločný dvojdňový koncoročný výlet do krásneho kúta Slovenska - Banskej Bystrice a do Tajova. Začínali sme v Múzeu SNP v B. Bystrici, kde ich mladý sprievodca okamžite zamestnal vyhľadávaním informácií na paneloch, ich spracovaním a, čo bolo najťažšie, vysvetlením  zistených faktov spolužiakom. Taktiež si mohli zobrať do rúk dobové predmety - helmu, vysielačku, dokonca si ich vyskúšať.Nasledujúca hodinka bola adreenalínová, pretože sme sa všetci vyštverali do Hodinovej veže na hlavnom bystrickom námestí a mesto sme si pozreli z poriadnej výšky! Všetci prežili! Poobede sme sa presunuli do centra Európa a oddýchli sme si v kine  pri rozprávke Popoluška. No a konečne tu bol večer - trochu športu , zábavy, opekačka, spev, naháňačka a tradičné ponocovanie. Aj to sme všetci prežili, hoci ráno bolo pre niektorých nesmierne ťažké. Pomohlo usmiate slniečko a dobré raňajky. Pešo sme sa presunuli do Tajova - do Pamätného domu J. G. Tajovského a J. Murgaša. Aj tu sa museli deti činiť a  plniť rôzne zadania sprievodkyne. Pri chate ich už potom čakalo prekvapenie - vystúpenie cvičeného psa menom Deli ( pretože Snickers je dlhé), ktorý nás všetkých očaril. Po chutnom obede povinný oddych, spoločenské hry, futbal, vodová vojna...a balenie domov. Cestou krátka zastávka v Kremnických Baniach, kde sme sa pofotili a poobzerali si okolie geografického stredu Európy. A konečne v podvečer sme unavení, ale plní dojmov dorazili domov. Bodaj by všetky výlety a všetky deti boli vždy také super!  

    • Moje ja - ja som ja
     • Moje ja - ja som ja

     • Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vyhlásil tento rok 3. ročník výtvarno-literárnej súťaže ĽUDSKÉ PRÁVA OČAMI DETÍ  na tému: Moje ja - ja som ja. Naša škola sa do súťaže zapojila zaslaním troch najlepších výtvarných prác. Pánovi ministrovi Miroslavovi Lajčákovi ďakujeme za čestné uznanie. Veľmi nás potešil!

    • Výlet Tatry 5.A a 6.A
     • Výlet Tatry 5.A a 6.A

     • V piatok 5.6.2015 mali žiaci 5.A a 6.A koncoročný školský výlet, ktorým bol výlet do Tatier. Cestovali sme všetkými možnými dopravnými prostriedkami od autobusu po lanovku, na ktorú sme nastúpili v Starom Smokovci a vyviezli sa na Hrebienok. Tam sa deti povozili na veľkých kolesách - tubing. Potom nasledovalo trochu turistiky na Studenovodské vodopády. Po ceste sme obdivovali krásy tatranskej prírody a všetko fotili. Samozrejme neskôr sme nakúpili aj v stánkoch so suvenírmi. Počasie nám prialo a tešíme sa niekedy nabudúce.  

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • Deň otcov je hlavne pre Vás,
      oteckovia zlatí.
      Básničkou Vám prezradíme,
      že Vás máme radi.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • Občianske združenie Cesta pripravilo pre žiakov školy milé prekvapenie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovalo koncert skupiny Clakson. Nebol to len obyčajný koncert, žiaci mohli s pánom Čekovským diskutovať o detských právach. Za odvahu vystúpiť pred celou školou a podeliť sa o svoj názor s ostatnými si zaslúžili Disco. Nasledovala veselá zábava a do tanca nikoho nebolo treba nútiť.
      Touto cestou sa chceme poďakovať Občianskemu združeniu Cesta za pekne prežitý slávnostný deň.