• 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu
     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Dátum 21.3. je symbolický, keďže ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch.

      Downov syndróm patrí k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí.

       

      Ďakujeme všetkým, krorí sa dnes zapojili a vyjadrili tak svoje sympatie a podporu ľuďom s DS. 

       

    • Týždeň mozgu 2023
     • Týždeň mozgu 2023

     • A víťazom sa stáva ...

      Do týždennej výzvy PRECVIČTE SI MOZGOVÉ ZÁVITY sa zapojili dievčatá Ninka a Sárka Zelienkové a stali sa víťazmi.

      Srdečne im gratulujeme. 

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ v Slovenskom Pravne pozýva rodičov a budúcich prvákov na

      zápis do 1. ročníka ZŠ,

      ktorý sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 v čase od 14:00 do 16:00 hod. 
      v priestoroch 1. stupňa ZŠ.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      • rodný list dieťaťa,
      • občianske preukazy rodičov,
      • prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky,
       (K dispozícií na webovej stránke v záložke Žiaci a rodičia  – potrebné je vypísať ju, vytlačiť a podpísať zákonnými zástupcami. Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, môže si ju vyplniť počas zápisu v priestoroch školy. V prípade problémov poskytneme v deň zápisu pomoc.)
      • v prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti zákonných zástupcov doložiť písomné vyjadrenie zariadenia
      • sumu 15 € na zakúpenie pracovných zošitov. 

      POSTUP ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA:

      1. Vyplňte elektronickú prihlášku, 
      2. je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch,
      3. vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne...),
      4. rodné číslo zadávajte v tvare 123456/7890 (s lomítkom),
      5. prihlášku vytlačte, 
      6. prihlášku podpisujú obaja rodičia. Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, tak na prezenčný zápis prinesú vyplnené a podpísané písomné vyhlásenie 
       Pisomne_vyhlasenie.docx
      7. ak dieťa dovŕši 6 rokov a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania  v MŠ, rodič vyplní elektronickú prihlášku, na zápis do ZŠ príde sám podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa a následne do 15. júna dostane rozhodnutie o neprijatí,
      8. ak zadováženie súhlasu druhého rodiča so zápisom a jeho podpis je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a ak podpísanie  prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať čestným vyhlásením, ktoré prinesiete na zápis.
       Cestne_vyhlasenie.docx

      Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie  


    • Európsky deň 112
     • Európsky deň 112

     • Volania na telefónne číslo 112 sú bezplatné vo všetkých štátoch Európskej únie a dá sa naň dovolať z pevnej linky aj mobilných telefónov.Vytočením 112 je možné zavolať rýchlu zdravotnú záchrannú službu, požiarnikov, alebo políciu. Hovory preberajú školení pracovníci, ktorí posúdia situáciu a vyhodnotia na ktorú príslušnú linku telefonát prepoja. V niektorých štátoch sú operátori schopní komunikovať s volajúcim nielen v národnom jazyku ale aj v angličtine, alebo francúzštine. V prípade, že volajúci nepozná svoju polohu, operátor ju vie identifikovať a môže tento údaj poskytnúť  záchranárom, alebo polícii. 

      Aj tieto a mnoho ďalších informácií sa dozvedeli žiaci našej školy na besede s p. Lichnerom a jeho kolegyňou. Nielenže sa naučili ako podať prvú pomoc, ale si to aj vyskúšali na figuríne. Žiakov z druhého stupňa upozornil na negatívne účinky a vplyv alkoholu, drog a energetických nápojov. 

    • Literárno - dejepisná exkurzia
     • Literárno - dejepisná exkurzia

     • „ Je dôležité neodcudzovať ľudí na základe viery, náboženstva, rasy, orientácie...“


      Snažiť sa šíriť tento odkaz ďalej a vložiť jeho šírenie do úst mladej, formovateľnej generácie bolo cieľom literárno- dejepisnej exkurzie v Žiline.
      7. 3. 2023 žiaci 8. A  a  9. A triedy navštívili Pamätnú izbu Vrbu – Wetzlera na Hollého ulici v Žiline. Zopakovali a rozšírili si mnohé vedomosti z hodín dejepisu o druhej svetovej vojne,  holocauste a  ocenili obrovský čin a odvahu Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorých podrobná správa, zabezpečením ktorej riskovali vlastné životy, odhalila svetu vyvražďovací mechanizmus tábora Auschwitz- Birkenau.
      Po návrate do jednej z najsmutnejších a najtragickejších etáp v dejinách ľudstva nasledovala veselšia, literárna časť exkurzie, v priestoroch Rosenfeldovho paláca. Žiaci si vykročením po náučnom chodníku pripomenuli históriu a osobnosti bábkového divadla na Slovensku, tiež históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku – Bábkového divadla v Žiline. Vzhľadom na interaktívne zameranie výstavy si aj vyskúšali vedenie jednotlivých základných typov bábok, ocitli sa za oponou či v tieňovom divadle, odfotili sa s Pipi či premenili sa na bábkarov.


      Veríme, že vytýčený cieľ exkurzia splnila.