• Karneval
     • Karneval

     • Karneval patrí medzi najobľúbenejšie oslavy v škole. Azda preto, lebo aspoň na jeden deň sa všetky deti môžu premeniť nielen na rozprávkovú bytosť, ale aj na postavy či zvieratká, o ktorých snívajú. 

      Posledný deň pred prázdninami sme si aj my užili kopec zábavy, tanca, ale aj mlsania. Na chodbách ste mohli stretnúť množstvo rozprávkových bytostí, zvieratiek, bojovníkov... 

      Každá maska dostala za svoju kreativitu zaslúženú, nielen sladkú  odmenu. 

       

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • „Sú poeti – šťastné deti,

      bo im slnko priazne svieti,

      v ríši kľudu krásy žijú

      a vždy snijú, snijú, snijú...“

       

      /Pavol Országh Hviezdoslav – Kto chce žiť, musí sa kývať/

       

      V „Ríši Pána Hviezdoslava“

           Po 1. stupni  vstúpil do Ríše Pána Hviezdoslava aj druhý stupeň ZŠ Slovenské Pravno.

           Ríšou krásy kľudu, krásy poézie i prózy nás sprevádzali naši súťažiaci žiaci, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Kategóriu II tvorili žiaci 5.,6., a 7. ročníka a kategóriu III – žiaci 8. a 9. ročníka. Kategória II sa ďalej  členila na prednes poézie  a prednes prózy. V kategórii III sa súťažilo len v prednese poézie.

          Kvalitný  prednes všetkých, ktorí vstúpili do Ríše Hviezdoslava, v nás  vzbudil túžbu nikdy neopustiť túto ríšu a čo najdlhšie v nej zostať snívať.

          A aby odchod od „Pána Hviezdoslava“ bol predsa len trochu príjemnejší, tak po vyhodnotení súťaže porotou, čakali  na víťazov  krásne diplomy, zaujímavé ceny, najúspešnejší z účastníkov  postúpili aj  do vyššieho kola súťaže. Pre všetkých ostatných bola pripravená sladká cena útechy.

          Všetkým srdečne blahoželáme.

      Výsledky súťaže:

      Kategória I – poézia

      2. miesto: Viktorka Kuzmanová

      3. miesto: Sabínka Hromadová

      Kategória I – próza

      2. miesto: Anička Rakšániová

      3. miesto: Martinko Dírer

      Kategória II – poézia

      1. miesto: Dominika Judáková

      2. miesto: Eliška Kurinská

      3. miesto: Sára Pálešová

      Kategória II – próza

      1. miesto: Laura Hromadová

      2. miesto: Richard Brngal

      3. miesto: Ema Lichnerová

      Kategória III – poézia

      1. miesto: Nikoleta Alžbeta Vlčková

      2. miesto: Alexandra Brngalová

      Fotoalbum

    • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2023
     • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2023

     • Utorok 14. februára 2023

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v dňoch 6.2. – 10.2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2023 pripravila bohatú nádielku snehu a rozprávkové zimné počasie ideálne pre zimné športy. Výcviku sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka spolu s vyučujúcimi TSV a lyžiarskymi inštruktormi LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album LV Snowland - Valča 2023.

    • Valentín na 1. stupni
     • Valentín na 1. stupni

     • Lásky nikdy nie je dosť.

      Tento krásny deň sme si spestrili vyhodnotením súťaže o najkrajšie srdiečko. 

      Najviac hlasov získalo srdiečko Viktorky Kuzmanovej, Lauriky Zelienkovej a Paťka Hanulu.

      Ale ani ostatné zapojené deti neodišli naprázdno, každému sa ušlo sladkej odmeny. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám skrášlili chodbu. Srdiečka boli veľmi nápadité a originálne. 

       

      Tešíme sa na ďalšiu akciu, ktorá už klope na dvere.

      Viete čo to bude?

      No predsa KARNEVAL!