• Mikuláš na našej škole
     • Mikuláš na našej škole

     • 6. 12. 2022, utorok

      Tak, ako každý rok, aj v tomto roku, 6. decembra 2022 si pripravili naši deviataci „Mikulášske prekvapenie“ pre žiakov našej školy. Mikuláš spolu s anjelom a čertami postupne navštívili každú triedu a nezabudli ani na pani kuchárky, upratovačky a učiteľov. Každého obdarovali mikulášskym balíčkom a Mikuláš za to na oplátku požadoval krátku básničku. Veľká radosť zavládla v detských dušiach, budú to pre mnohé z nich nezabudnuteľné zážitky. 

    • Prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu od 20.12. do 22.12. 2022
     • Prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu od 20.12. do 22.12. 2022

     • Pondelok 19. novembra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe dnešnej konzultácie s RÚVZ Martin vo veci vysokej chorobnosti žiakov a z dôvodu predchádzania epidémie chrípky na Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22 Vás informujem o opatreniach podľa Metodického usmernenia č.15/2005-R ministerstva školstva:

      • Riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22 v čase od 20.12. 2022 do 22.12. 2022

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      Prajeme Vám pevné zdravie a krásne a pokojné sviatky.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • 18. decembra 2022

       

      Dňa 20. 12. sa na našej škole uskutočnia školské vianočné trhy v čase 3. a 4. vyučovacej hodiny. Žiaci sa na ne počas hodín techniky celý mesiac pripravovali. Svedomito a usilovne vyrábali rôzne výrobky (anjelikov, srdiečka, domčeky a vtáčie kŕmitká z dreva... ). Prinášame vám malú ochutnávku prostredníctvom týchto fotiek... Na všetkých sa tešíme :-) 

    • Školské kolo Dejepisnej olympiády
     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     •   „HISTORIA MAGISTRA VITAE EST“ 

         (Cicero – De Oratore)

       9. decembra 2022  šesť žiakov z 9. A súťažilo v školskom kole Dejepisnej olympiády (kat. C).  Žiaci sa statočne pasovali s mnohými úlohami v monotematickej časti, tiež s úlohami z príslušného učiva ročníka a aj s úlohami z regionálnej histórie. Všetci šiesti žiaci sa napokon stali úspešnými riešiteľmi školského kola Dejepisnej olympiády. Na prvom mieste skončil Adrián Pauliny, druhé miesto obsadila Alexandra Brngalová a tretie miesto patrí Dominikovi Ličkovi.

         Aďko a Saška, prví dvaja úspešní riešitelia,  budú školu reprezentovať aj na okresnom kole, v ktorom im všetci budeme držať palce. Čaká ich náročná príprava, pretože si budú musieť naštudovať aj mnohé veci, ktoré sa v škole ešte neučili. Veríme, že neľahkú úlohu hravo zvládnu.

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     •      V nedávnom školskom kole Olympiády v anglickom jazyku si zmerali svoje jazykové zručnosti a schopnosti používať cudzí jazyk  žiaci 9. A (kat. 1B), z ktorých na krásnom 1. mieste skončila Alexandra Brngalová, druhé miesto patrí Denise Barošovej.

          Víťazka Alexandra  bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole.

      Všetci jej budeme držať palce, aby sa jej aj naďalej darilo.

    • Študentský Mix maratón
     • Študentský Mix maratón

     • 1. 12. 2022, štvrtok 

      Dňa 1. 12. 2022 sa tím piatich žiakov našej školy zúčastnil 1. kola sútaže Študentský Mix maratón, ktorej 8. ročník organizuje Gymnázium M. Galandu v Turčianskych Tepliciach. 1. kolo bolo vedomostné a skladalo sa z dvoch častí. V prvej časti - vedomostnom kvíze - náš tím ukázal, akí sú naši žiaci múdri a šikovní a aký záber vedomostí z rôznych oblastí majú. V tomto kole sa im veľmi darilo. Druhá časť bola skôr o šťastí a tipovaní, ich úlohou bolo trafiť sa čo najpresnejšie do odpovedí z ankety, na ktorú odpovedali študenti gymnázia. V tomto kole pri nich šťastena nestála. Zatiaľ ale nie je nič stratené. Našim žiakom budeme držať palce v ďalších kolách, zameraných na šport a kultúru, ktoré sa uskutočnia vo februári a apríli.

       

    • Dejepisná exkurzia 9. ročníka
     • Dejepisná exkurzia 9. ročníka

     • „Každý začiatok vzniká z konca iného začiatku“

                                                                         /Seneca/

           O takmer 30 rokov späť, do obdobia rozpadu Československa a prvých krokov  nových štátov, sa vrátili žiaci 9. A počas diskusie s prof. PhDr. J. Rychlíkom v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Podujatie bolo oživené  spomienkovými pesničkami na folk  90. rokov v podaní hudobníka Igora Cvacha.

         Cestou späť na autobus žiaci navštívili a spoznali  miesta posledného odpočinku mnohých významných osobností, s ktorých menami a činmi sa stretávajú na vyučovacích hodinách, na Národnom cintoríne v Martine.

       

    • Okresné kolo technickej olympiády
     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Štvrtok, 24. novembra 2022

       

      Dňa 24.11. sa naši žiaci Richard Brngal, Dominik Ličko, Adrián Pauliny zúčastnili okresného kola technickej olympiády v Spojenej škole Martin. Riešili teoretickú i praktickú časť, získali cenné skúsenosti a novú motiváciu do tvorivej činnosti.
      V oboch kategóriách naši žiaci získali 1. miesto. Chlapcom gratulujeme!