• Noc s Andersenom - pre 1. - 4. ročník

     • Noc s Andersenom na Slovensku

       17. ročník medzinárodného podujatia na podporu čítania.

      Pozývame Ťa na stretnutie rozprávkových bytostí v našej škole.

      A čo Ťa čaká?

      Budeme si čítať rozprávky a kúzelné príbehy, plniť rôzne úlohy, ale hlavne zažijeme spolu kopec zábavy.

      Tak neváhaj a príď. Tešíme sa na Teba. 

       

       

     • HODINA ZEME 2022

     • Zapoj sa aj ty !  

      Symbolickým  zhasnutím vyjadríš solidaritu a volanie po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých.

      Podujatie každoročne spája mestá, firmy i jednotlivcov vo viac ako 190 krajinách sveta.

      Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí naša planéta.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Srdečne pozývame všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 13. apríla 2022 od 14:00 - 16:00 hodiny. 

      Je potrebné si priniesť:

      • rodný list dieťaťa, 
      • prihlášku na plnenie školskej dochádzky (prihláška je k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz  Prihláška alebo v materskej škole. Je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch  a prihlášku podpísať oboma zákonnými zástupcami),
      • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov,
      • 15 € na sadu pracovných a školských zošitov,
      • v prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti zákonných zástupcov doložiť písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.

       

      Tešíme sa na Vás. 

     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

     • #PonozkovaVyzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Aj naši žiaci si v tento deň obuli dve rôzne ponožky, aby vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom. 

       

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     •     „ Ó mojej matky reč je krásota, je milota...“, takto sa Pavol Országh Hviezdoslav vyznal zo svojho citu k materinskému jazyku v básni Mňa kedys´ zvádzal svet. 

           V duchu tohto silného odkazu sa od roku 1954 koná celoštátna postupová súťaž v prednese poézie a prózy. Splniť odkaz majstra Hviezdoslava sa 2. a 3. marca 2022  s ľahkosťou a radosťou z recitovania  snažili aj žiaci Základnej školy Slovenské Pravno.

           Hoci do okresného kola postúpili len víťazi školského kola, aj tak platia slová veľkého rímskeho rečníka Cicera: „ Omnia praeclara  rara“, čo v našej materčine znamená, že všetko krásne je vzácne. 

          A pre nás bol vzácnym a nezabudnuteľným estetickým zážitkom prednes každej žiačky či žiaka.

      Fotogaléria

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Aj v našej škole sa konal veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími - VŠETKOVEDKO. Úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, zaujímavé, všestranné, poučné  a doplnené o farebné obrázky. Žiakom sa veľmi páčili, pretože boli iné ako v učebniciach a bola to pre nich zábava. 

      Naši úspešní:

      Všetkovedko 2

      2. A: Anička Rakšániová sa umiestnila na 3. mieste a získala titul Všetkovedkov učeň

                Martinko Dírer sa umiestnil na 45. mieste a získal titul Všetkovedko

      Všetkovedko 3

      3. A: Oliverko Tomáš sa umiestnil na 89. mieste a získal titul Všetkovedko

      Všetkovedko 4

      4. A: Laurika Hromadová sa umiestnila na 96. mieste a získala titul Všetkovedko

               Nelka Erteľová sa umiestnila na 103. mieste a získala titul Všetkovedko

      Fotogaléria

    • Myslite s nami na Ukrajinu
     • Myslite s nami na Ukrajinu

     • O mieri spievam si

      s kvitnúcou jarou zas,

      o mieri spievam si,

      pokým mi stačí hlas.

      A vetvu zelenú,

      tak dobre známu vám,

      v zobáčkoch holubíc

      do sveta posielam.“

                                    (Pavol Štefánik – O mieri spievam si)

           Základná škola Slovenské Pravno si všíma  a reaguje na  situáciu v blízkosti našich hraníc v súvislosti s rusko – ukrajinským vojenským konfliktom. 

          Žiaci spolu s vedením školy a  pedagógmi v piatok 4.3. 2022 vyzdvihli dôležitosť potreby mieru na celom svete a vyjadrili súcit, ale aj ochotu akýmkoľvek vhodným spôsobom pomôcť ľuďom postihnutým vojnou. Ako symboly a poslov  mieru vypustili dve holubice (jednu so žiakmi prvého a jednu so žiakmi druhého stupňa). 

          Žiaci sa z holubičiek veľmi tešili a pred odletom si ich mohli pohladiť a zamávať im pomocou krásnych mávadiel- holubičiek, ktoré vyrobili spolu s pani učiteľkami počas hodín výtvarnej výchovy.

         Pred odletom holubíc zaznel aj detskému veku primeraný prejav pána riaditeľa Mgr. Petra Lukačoviča sprevádzaný recitáciou žiakov. Žiaci boli vyzvaní, aby v prípade  pocitu strachu, neistoty či obavy zo súčasnej situácie, neskrývali  tieto pocity v sebe, ale sa obracali na ľudí, ktorým najviac dôverujú, teda na rodičov alebo aj na pedagógov. 

         Zdôraznená bola aj skutočnosť, aby si žiaci vážili, že ich domovy a škola, v ktorých môžu tráviť  čas so svojou rodinou, blízkymi, spolužiakmi, pedagógmi , stoja pevne na zemi, aby sa vždy snažili konflikty riešiť dohodou, nikdy nie násilím. 

         Pevne veríme, že holubičky svoju úlohu splnia!

      Fotogaléria