• Národný projekt - PoP II v šk. r. 2021/2022
     • Národný projekt - PoP II v šk. r. 2021/2022

     • Utorok 22. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša škola v šk. roku 2021/2022 pokračuje v realizácii národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II). Škola splnila podmienky a bola zaradená do NP PoP II pre pracovnú pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Hlavné ciele NP spolufinancovaného z ESF sú:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

      Podrobné informácie o NP PoP II sú zverejnené na stránke:

    • Povinná karanténa - 7. týždeň
     • Povinná karanténa - 7. týždeň

     • Pondelok 14. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku od 14.2. 2022 do 16.2. 2022
      • V termíne od 14.2. 2022 do 16.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Žiaci 8. a 9. roč. pokračujú v karanténe. Karanténu je možné ukončiť 16.2. 2022 (vrátane), pokiaľ posledných 24 hodín karantény osoby neprejavujú klinické príznaky ochorenia.
      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku samotestu alebo bol úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19, dôrazne odporúčame pri návrate do školy po karanténe absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Povinná karanténa - 7. týždeň
     • Povinná karanténa - 7. týždeň

     • Sobota 12. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 1. a 2. ročníku od 14.2. 2022 do 16.2. 2022
      • V termíne od 14.2. 2022 do 16.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Žiaci 1. a 2. roč. idú do karantény od 12.2. 2022. Karanténu je možné ukončiť 16.2. 2022 (vrátane), pokiaľ posledných 24 hodín karantény osoby neprejavujú klinické príznaky ochorenia.
      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku samotestu alebo bol úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19, dôrazne odporúčame pri návrate do školy po karanténe absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Povinná karanténa - 6. týždeň
     • Povinná karanténa - 6. týždeň

     • Piatok 11. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku od 11.2. 2022 do 14.2. 2022
      • V termíne od 11.2. 2022 do 14.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Žiaci 8. a 9. roč. idú do karantény. Karanténu je možné ukončiť 14.2. 2022 (vrátane), pokiaľ posledných 24 hodín karantény osoby neprejavujú klinické príznaky ochorenia.
      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku samotestu alebo bol úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19, dôrazne odporúčame pri návrate do školy po karanténe absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Povinná karanténa - 6. týždeň
     • Povinná karanténa - 6. týždeň

     • Streda 9. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 6. a 7. ročníku od 10.2. 2022 do 11.2. 2022
      • V termíne od 10.2. 2022 do 11.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Žiaci 6. a 7. roč. idú do karantény. Karanténu je možné ukončiť 13.2. 2022 (vrátane), pokiaľ posledných 24 hodín karantény osoby neprejavujú klinické príznaky ochorenia.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku samotestu alebo bol úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19, dôrazne odporúčame pri návrate do školy po karanténe absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy