• TSV - "Príprava na ZOH v Pekingu 2022" :)
     • TSV - "Príprava na ZOH v Pekingu 2022" :)

     • Nedeľa 30. januára 2022

      Milí športoví priatelia,

      v súčasnej epidemickej situácii MŠVVŠ SR odporúča v prípade priaznivých klimatických podmienkach organizovať telesnú a športovú výchovu (TSV) v exteriéri. Aj s našimi žiakmi sme sa na hodinách TSV presunuli do krásnej zimnej prírody v okolí Základnej školy.

      Na hodinách sme preverili fyzickú kondíciu, posilnili imunitu organizmu a podporili kreativitu v stavaní "našich" maskotov na ZOH v Pekingu 2022... :)

      Podrobné informácie SOV k ZOH Peking 2022:

    • Povinná karantána - 5. týždeň
     • Povinná karantána - 5. týždeň

     • Nedeľa 30. januára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôvodu karantény mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v 3. a 4. ročníku od 31.1. 2022 do 3.2. 2022
      • V termíne od 31.1. 2022 do 3.2. 2022 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy