• Vianočné počítanie
     • Vianočné počítanie

     • Padá sniežik poľahučky, pozakrýva polia, lúčky. Sadá deťom na líca, bude že to sanica. Celý kraj sťa striebro svieti...

      A s prvými snehovými vločkami sme privítali v škole Mikuláša. Sladkou odmenou potešil všetky deti, ktoré si to zaslúžia. Deti zasa urobili radosť Mikulášovi milými básničkami a pesničkami.

      December je aj čas adventu. V triedach sme sa spoločne s deťmi pripravovali na príchod Vianoc. Výzdoba triedy a chodieb či jedálne, to je pre nás samozrejmosťou. Sme nesmierne radi, že sa nám v škole zrodila aj iná tradícia. Tradícia v podobe obdarovania niekoho neznámeho. Žiaci s rodičmi a aj zamestnanci školy spojili svoje sily a pripravili pre seniorov „krabice plné lásky“. Tento rok ich bolo neúrekom. Dúfame, že sa nám podarilo vložiť do nich čo najviac lásky a ľudského tepla. Nás teší pri srdiečku, že sme mohli vyčariť úsmev a zahriať pri srdci.

      Popri učení sme počas celého decembra počítali dni do Vianoc. Rôznymi aktivitami sme prinášali medzi nás vianočnú náladu a vôňu rozprávkami, básničkami o láske, priateľstve, rozprávaním o Vianociach a zvykoch počas adventu, koledami, vianočnými pohľadnicami, výtvarnými prácami...

      Predtým, ako sa rozletíme do svojich domovov, Vám všetkým chceme úprimne poďakovať a zaželať prekrásne Vianoce plné radosti, lásky a spokojnosti.

      Vianoce sú tam, kde nikto neplače.
      Vianoce sú tam, kde voňajú sladké koláče.
      Vianoce sú s ľuďmi, ktorých ľúbime,
      ale aj s tými, na ktorých myslíme.

      Fotogaléria

    • Národná linka na pomoc deťom v ohrození
     • Národná linka na pomoc deťom v ohrození

     • Piatok 16.12. 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadaviek koordinátora ochrany detí pred násilím z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Vám posielame informačné materiály k novozriadenej Národnej linky na pomoc deťom v ohrození  VIAC AKO NI©K

      Jej hlavným cieľom je pomáhať deťom v ohrození nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke  alebo cez mobilnú aplikáciu (Android, Iphone).

      Odborným garantom Národnej linky je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

      Prosíme rodičov aby si našli čas a so svojimi deťmi v priateľskej atmosfére prekonzultovali informačné materiály.