• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných, dokáže urobiť šťastnými nás.
                                                                                                                                      Toni Sorenson

      Zastavme sa na chvíľu a prejavme vďaku, radosť či vzájomnú lásku. Potešme spoločne seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček. Vyčarujme  úsmev na tvári a zahrejme pri srdci nezištným činom. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc aj tento rok!

    • Povinná karanténa - 45. týždeň
     • Povinná karanténa - 45. týždeň

     • Piatok 12. novembra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22, zákaz prevádzky v zariadení "Základná škola - trieda 3.A a 4.A" od 8.11. 2021 do 15.11. 2021. (Príloha)
      • Do termínu do 15.11. 2021 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • Začiatok prezenčného vyučovania po karanténe je 16.11. 2021 (utorok).

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Čítajme viac...
     • Čítajme viac...

     • „Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.“                             
                                                                    Horace Mann

      Kniha je priateľ, radca, spoločník, ale aj zdroj nevyčerpateľnej fantázie, rozvoja slovnej zásoby a sociálneho učenia. S každou prečítanou knihou sa posúvame ďalej, roztvára sa pred nami nový, nepoznaný svet.

      Túto skutočnosť nezmenili ani  vynálezy dnešnej počítačovej doby. Potvrdilo sa, že neexistuje náhrada za kvalitnú knihu.

      Kniha je krásny dar, ktorý nás poteší a ktorým i my môžeme potešiť niekoho iného.

      Naša škola sa snaží zvýšiť záujem žiakov o čítanie kníh. Nadviazala preto  spoluprácu s Čitateľským klubom Slovart (ČKS), ktorý bude štyrikrát ročne bezplatne dodávať klubové katalógy. Z nich si žiaci (so súhlasom rodičov) môžu za zvýhodnené ceny vybrať  knihu/knihy, o ktorú/é majú záujem. Objednávka  sa bude realizovať prostredníctvom školy (kontaktná osoba Mgr. Lucia Ondrušová).