• Povinná karanténa - 43. týždeň
     • Povinná karanténa - 43. týždeň

     • Štvrtok 28. októbra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22, zákaz prevádzky v zariadení "Základná škola - trieda 1.A a 9.A" od 25.10. 2021 do 4.11. 2021. (Príloha)
      • Do termínu do 4.11. 2021 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • V termíne od 28.10. - 29.10. 2021 majú žiaci jesenné prázdniny.
      • Začiatok prezenčného vyučovania po karanténe je 5.11. 2021 (piatok).

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Povinná karanténa - 42. týždeň
     • Povinná karanténa - 42. týždeň

     • Piatok 22. októbra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 22, zákaz prevádzky v zariadení "Základná škola - trieda 2, 3, 4, 6" od 19.10. 2021 do 28.10. 2021. (Príloha)
      • 18.10. 2021 - Rozhodnutie RŠ č. 126/2021 o preventívnom prerušení vyučovania žiakov 3. a 4. roč. a nariadení DV z dôvodu vyskytnutia sa osoby pozitívnej na COVID-19 pred jej testovaním.
      • Do termínu do 28.10. 2021 je pre žiakov vyššie uvedených tried zabezpečené dištančné vzdelávanie.
      • Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade podozrenia na príznaky COVID-19 kontaktovať ošetrujúceho lekára.
      • V termíne od 28.10. - 29.10. 2021 majú žiaci jesenné prázdniny.
      • Začiatok prezenčného vyučovania po karanténe a jesenných prázdninách je 2.11. 2021 (utorok).

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

     • Európsky deň jazykov

     • Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike. Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t.j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. Znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia.

      Aj na našej škole sa vyučuje okrem materinského jazyka aj anglický a nemecký jazyk. V rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadal na 26.septembra 2021, sme si na škole v rámci hodín cudzieho jazyka pripomenuli jazykovú rozmanitosť Európy rôznymi aktivitami - v 9.A vytvorenie plagátu "Pamiatky Londýna", v 8.A plagát "Ahoj Európa" so symbolmi niektorých európskych štátov a v 5.A plagátiky s postavičkami s rôznymi jazykmi, ktoré sa používajú v Európe.

    • Eko Alarm
     • Eko Alarm

     • Vedeli ste, že priemerná slovenská štvorčlenná rodina vyprodukuje až 1,5 tony odpadu ročne, z ktorého viac ako dve tretiny končia na skládkach po celom Slovensku? Sme doslova zavalení odpadom.

       Nakoľko nám nie je situácia na našej planéte ľahostajná, zapojili sme sa do projektu Eko Alarm a boli sme úspešní. Získali sme koše na triedený odpad do každej jednej triedy. Koše sú vyrobené z použitých zubných kefiek. Zubné kefky sa nedajú správne vytriediť, keďže sú zložené z viacerých materiálov, a tak by skončili na skládke alebo v spaľovni.

      V rámci hodiny biológie naši deviataci odovzdali do každej triedy jednu sadu košov a poučili mladších spolužiakov, ako správne triediť odpad.

      Fotogaléria