• Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021

     • Piatok 14. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 13.5. 2021 sa s účinnosťou od 17.5. 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

      1. Všetky školy a školské zariadenia sú otvorené, nezávisle od farby okresov.
      2. Školy sa riadia Manuálom COVID školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 17.5. 2021.
      3. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • 22. apríla sme si v škole pripomenuli DEŇ ZEME. Minulý rok sme si ho pripomínali „nadiaľku“. Teraz sme sa o ňom mohli porozprávať zoči-voči. Nechceli sme zostať len pri rečiach, preto sme začali konať aktivity, lepšie povedané  maličké aktivitky na záchranu našej planéty, veď sme iba deti. Zasadiť stromček, drobnú rastlinku, vyzbierať smeti zo svojho okolia, vyseparovať vzniknutý odpad, vyhrabať trávnik, vyrobiť užitočnú vec z odpadového materiálu... Toto už robíme pravidelne pri príležitosti Dňa Zeme. Ale prečo by naša Zem nemohla oslavovať častejšie?

      Rozhodli sme sa tieto malé aktivitky robiť každý deň. Inšpiráciu nám poskytli krátke videá o triedení odpadu, rozhovory o nakupovaní a znižovaní množstva odpadu. Veď netvoriť odpad je lepšie ako ho neskôr sparovať. Náš školský kartónový „strom“ sa vďaka týmto každodenným činnostiam stále viac zazelenieva.

      Keď prírodu chceme chrániť, treba ju spoznať a tak sme sa rozhodli vytvoriť „atlas stromov“ pre všetkých spolužiakov. V ňom môžu pozorovať, voňať, hladkať konáriky, chytať šušky, semienka stromov a skúsiť si vypestovať malý stromček. Tvoríme aj projekty o prírode, o živočíchoch...

      Veríme, že aj takéto drobné činnosti nás povedú k uvedomeniu si potreby zmeny správania sa voči prírode a tiež že budú inšpiráciou pre ostatných.

      Vo fotogalérii si môžete pozrieť niektoré aktivity, ktoré sme už uskutočnili, iné nás ešte len čakajú. Uverejníme ich pred koncom školského roku.

      Fotogalária

    • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ
     • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ

     • Štvrtok 6. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u (Pozn.: TR - červený okres II. st. varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

      1. Na základe metodických pokynov MŠVVŠ SR bude aj na našej škole prebiehať adaptačné obdobie 1 - 2 týždne zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Hlavné zásady: prvý týždeň sa budeme venovať socializácii a hodnotenie žiakov budeme realizovať bez skúšania, len slovne.
      2. Podľa Manuálu COVID školský semafor pre základné školy zákonný zástupca predkladá:
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha)
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

      S úctou

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy