• Vyučovanie od 1. februára 2021
     • Vyučovanie od 1. februára 2021

     • Piatok 29. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 1.12 - 5.2. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 25. januára 2021
     • Vyučovanie od 25. januára 2021

     • Piatok 22. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 25.1. - 29.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Telesná výchova - online :)
     • Telesná výchova - online :)

     • Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      v súčasnej zložitej situácii dištančného vzdelávania je veľmi dôležité kompenzovať prácu s PC vhodnou pohybovou aktivitou. Aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Cieľ projektu:

      • Online TSV pre všetky deti ZŠ.
      • Rozhýbať, prípadne udržať deti v pohybe.
      • Vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu.
      • Začíname stredu 20.1. 2021 o 15:00 hod!

      Podrobné informácie o projekte v prílohách:

    • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"
     • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"

     • Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      touto cestou Vás chceme informovať, že aj naša škola sa zapojila do súťaže "Neduď otrok drog 6" ktorej organizátorom je TASR - Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

      Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

      Sledujte seriál opýtaj sa hviezdy a ...

    • Vyučovanie od 18. januára 2021
     • Vyučovanie od 18. januára 2021

     • Piatok 15. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 18.1. - 22.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 11. januára 2021
     • Vyučovanie od 11. januára 2021

     • Štvrtok 7. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a nariadení MŠVVŠ SR Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 11.1. - 15.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

      Žiadame žiakov a rodičov, aby k dištančnému vzdelávaniu (DV) pristupovali v plnej zodpovednosti podľa pravidiel DV našej školy. O pravidlách výchovno-vzdelávacieho procesu počas DV rozhodol riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou. (Pozn: 3.11. 2020 web ZŠ)

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy