• Otvorenie Základnej školy od 1. júna 2020 pre 1. - 5. roč.
     • Otvorenie Základnej školy od 1. júna 2020 pre 1. - 5. roč.

     • Streda 27. mája 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020 pre 1. - 5. ročník. (príloha č. 2)

      Škola bude otvorená za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok v zmysle usmernení MŠVVŠ SR a ÚVZ SR. Obnovená bude aj prevádzka ŠKD v obmedzenom režime a prevádzka zariadenia školského stravovania len pre prihlásených žiakov - Ďakujeme za porozumenie.

      V zmysle nariadení ministerstva školstva vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1. júna 2020 (pondelok) nasledovné povinnosti:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3).
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia výchovno-vzdeláva procesu od 1. júna 2020:

      • Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú nevyhnutne prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
      • Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7:30 - 8:00 hod. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy mu bude zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Je dôležité, aby dieťa malo so sebou tlačivo Vyhlásenia! Vyučovanie konči o 11:30 hod.
      • Deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11:30 do 12:30 hod. Obedy do obedárov nebude možné vydať!
      • V mesiaci jún 2020 bude prevádzka ŠKD v súlade s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Fungovať bude v obmedzenom režime od 12:00 - 15:30 hod. Ranná činnosť ŠKD nebude v prebádzke.

      (Pozn: Ďaľšie podrobnejšie informácie prosím konzultujte s vyučujúcimi 1. stupňa.)

      Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu v súčasnej zložitej situácii.

      Mgr. Peter Lukačovič, riaditeľ školy

    • Májové pranostiky
     • Májové pranostiky

     • Májový dáždik nás prinútil posedieť si niekoľko dní dnu. Moc nám to nevadilo, dali sme si teplý čajík,  sadli sme si k oknu a pozorovali počasie.

      Sme druháci a ako Sherlock Holmes sme začali pátrať po májových pranostikách. Zoznámili sme sa s ľadovými mužmi – Pankrácom, Servácom a Bonifácom. Vedeli ste, že  na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli? Ale studený máj nie je prírode na škodu, veď Studený máj, v stodole raj.
      Pozorovali sme aj včielky, ako vyletovali z úľov a ako tancovali. Aj podľa nich sme vedeli, že máj bude upršaný, lebo je známe, že ak včely neodletujú ďaleko od úľa, bude pršať. Keď nám dáždik zaklopkal na okno, už sme vedeli, že májový dážď padá - zlato padá a každá májová kvapka za dukát stojí. Lebo každý hrášok, fazuľka či kukurička vyklíči, len ak ju dobre zalejeme vodičkou. A že je vonku blato? Príroda sa teší, aj tí, čo majú záhradky sa tešia, lebo májové blato - pre hospodára zlato.

      Pozrite sa, ako sme si kreslili, kým nám dažďové kvapky stekali po okne.

      Fotoalbum

    • Oznámenie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce
     • Oznámenie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce

     • Streda 20. mája 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša základná škola už dlhoročne spolupracuje so ZUŠ Mošovce, aby sme okrem kvalitného vzdelania mohli našim žiakom poskytnúť aj rozvoj ich umeleckého potenciálu v zmysle motta ZUŠ - "OBJAVME, ČO JE V NÁS"

      V prílohe posielame podrobné informácie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce pre šk.rok 2020/2021

      Mgr. Peter Lukačovič, rš

       

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Každý rok, druhú májovú nedeľu, si pripomíname Deň matiek. A každý rok sa na tento deň v škole spoločne pripravujeme. Rozprávame sa, spievame o mamičkách, maľujeme a kreslíme, pripravujeme pre ne pozdravy, program na vystúpenie, darčeky. Tento rok bol trochu iný, na tento krásny sviatok sme sa pripravovali nadiaľku. Každý žiačik a každá žiačka tak mohli potešiť len svoju mamičku. Potešiť ju, postískať, spraviť pre ňu malý darček alebo pozdrav, za všetku jej lásku a starostlivosť.  

      Fotoalbum