• Vianočná akadémia 2019
     • Vianočná akadémia 2019

     • Aj tento rok si žiaci základnej a materskej školy v Slovenskom Pravne pripravili bohatý kultúrny program VIANOČNEJ AKADÉMIE 2019 ako špeciálny darček, aby potešili srdcia svojich rodičov, starých rodičov či prastarých rodičov..

      Všetkým škôlkarom, žiakom, pedagógom a priateľom školy, ktorí sa pričinili o tento nádherný program a predvianočnú atmosféru v našej obci patrí srdečná vďaka...

    • Vianočný futbalový turnaj 2019
     • Vianočný futbalový turnaj 2019

     • Pre žiakov 2. stupňa ZŠ Slovenské Pravno sme dňa 17.12. 2019 v rámci primárnej protidrogovej prevencie a podpory  Európskeho týždňa boja proti drogám pripravili športovú aktivitu – Vianočný futbalový turnaj 2019.

      Do turnaja sa kvalifikovali 2 dievčenské a 3 chlapčenské družstvá:

      Nakoľko sa do turnaja registrovali dve dievčenské a tri chlapčenské kluby mohli sme hrať systémom „každý s každým“ v kat. chlapcov a jeden exhibičný zápas v kat. dievčat. Po ťažkých vzájomných zápasoch a s vypätím všetkých síl sa turnaj začal pomaly rozuzlovať. O výborný športový záźitok a kreatívne herné kombinácie sa postarali hráči z jednotlivých európskych klubov s konečným poradím takto:

    • Technická olympiáda 2019
     • Technická olympiáda 2019

     • Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Súťaž má postupový charakter až do celoštátneho kola. Je zložená z teoretickej a praktickej časti.

      Technická olympiáda OK

      Dňa 28.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 9.ročníka Technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Spojenej školy Martin.

      V kat. A (8.-9.roč.) reprezentovali našu školu v súťaži dvojíc žiaci 9. ročníka, ktorí obsadili 13. miesto.

      V kat. B (5.-7.roč.) reprezentoval našu školu v súťaži jednotlivcov žiak 6. ročníka, ktorý obsadil 8. miesto. Blahoželáme :)