• Tkanie na výtvarnej výchove
     • Tkanie na výtvarnej výchove

     • Keď som do žiackych knižiek nalepila oznam, že si deti majú na výtvarnú výchovu priniesť staré tričká, že budeme tkať, nejedna mamička sa určite chytila za hlavu, čo to tá učiteľka vymýšľa. S malou dušičkou som sa nemohla dočkať stredy. Bola som milo prekvapená. Žiaci prišli nabalení nielen tričkami, ale aj s veľkou chuťou do práce. A tých, ktorí na to pozabudli, ostatní zachránili. Tkanie nám síce trvalo dlhšie ako sme predpokladali, ale u detí sa prejavila životná zručnosť, priateľstvo a spolupráca, keď tí šikovnejší pomohli tým menej zručným. Všetci sa už nevedeli dočkať, kedy si koberčekmi vyzdobia svoju izbu, iní zas podarovali koberček svojmu domácemu miláčikovi – psíkovi, mačičke. Spoločne sme sa dohodli, že najbližšie si opäť niečo vymyslíme. A poviem Vám pravdu, deti sa tešia, tak im rodičia, tú radosť nepokazte.

    • 22. marec - Svetový deň vody
     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Minulý týždeň sa neniesol len v znamení rasizmu, ale aj čistej pitnej vody. Hneď v pondelok nás žiakov prvého stupňa prišli prváčikovia pozvať, aby sme pili čistú vodu počas celého týždňa. Každý deň cez desiatovú prestávku chodila vodná hliadka, ktorá všetko kontrolovala a zapisovala. V piatok na Deň vody – 22. 3. to všetko vyvrcholilo. Celý deň sa niesol vo farbách modrej. Žiaci v každej triede plnili didaktické úlohy, naučili sa pieseň od Sníčka Huga o vode a na záver do kvapky písali želania pre vodu, ktoré nám zdobia nástenku na chodbe.

    • Týždeň boja proti rasizmu
     • Týždeň boja proti rasizmu

     • Biela, červená, čierna a žltá sú farby,

      ktoré sa spájajú s ľudskou rasou.

       

      Od 18. - 22. 3. sme si na škole pripomenuli „Týždeň boja proti rasizmu.“

      Žiaci aj vyučujúce chodili počas týždňa do školy oblečení vo farbách olympijských kruhov, ktoré predstavujú jednotlivé kontinenty a znamenajú aj priateľstvo, jednotu ľudí bez rozdielu farby, národnosti, jazyka, kultúry.V pondelok sme sa obliekli do žltej farby - Ázie, v utorok prevládala červená - Amerika, v stredu čierna - Afrika, vo štvrtok zelená – Austrália a náš farebný týždeň ukončila modrá farba– Európa. O rasizme sme sa nielen rozprávali, ale sme si aj vypočuli pieseň„Boj proti násiliu“, ktorú naspievali naši populárny speváci. V ŠKD deti celý týždeň súťažili v neobvyklom preskoku cez švihadlo – preskok do výšky. Rómovia nás svojimi piesňami vtiahli do svojej neobyčajne krásnej kultúry.

      Druhý stupeň na hodinách výtvarnej výchovy tvoril výtvarné práce na túto tému, na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky a taktiež na triednických hodinách prebiehali riadené rozhovory, žiaci odpovedali na otázky a pozreli si dokumenty o rasizme.

      A na záver už len jedno želanie: „Pozerajte sa na druhých ľudí tými istými očami ako na seba v zrkadle.“

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“ 

       

      Jan Amos Komenský

       

      Tradične ako každý rok sa aj na našej škole žiaci 2. – 9. ročníka zapojili do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Tí úspešní sa napokon stretli v školskom kole 13. 2.2019, kde bojovali o postup do okresného kola. Spomedzi 29 recitátorov pani učiteľky napokon vybrali tri dievčatá Dianu Dittrichovú, Terezu Ličkovú a Veroniku Bohačíková. Všetkým srdečne blahoželáme a výherkyniam budeme „držať palce“ v okresnom kole.

    • Zápis detí do prvého ročníka
     • Zápis detí do prvého ročníka

     • Milí rodičia a budúci prváci,
      pozývame Vás na zápis detí do 1. ročníka ZŠ.
      Uskutoční sa 4. apríla 2019 od 15:00 do 17:00 hodiny v budove  prvého stupňa ZŠ. 
      Prineste si so sebou :

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz a 15 € na sadu pracovných a školských zošitov,
      •  v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
      • v prípade požiadavky o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa prineste aj:
       -žiadosť zákonného zástupcu o odklad,  
       -odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, 
       -odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


       TEŠÍME SA NA VÁS!
    • Florbal 2019 - okresné kolo v TR
     • Florbal 2019 - okresné kolo v TR

     • Dňa 19. a 20.2. 2019 sa naši žiaci 2. stupňa zúčastnili OK vo florbale žiakov a žiačiek ZŠ a OG v Turčianskych Tepliciach. Po namáhavých zápasoch a ťažkých osobných súbojov sa naším chlapcom podaril historický úspech, keď 3. krát za sebou zvíťazili a vyhrali 1. miesto v okresnom kole – 2017, 2018 a 2019 a získali tak pozvánku na postup do krajského kola v Martine! Dievčatám aj tento rok možnosť postúpiť unikla o kúsok a tak skončili na krásnom 3. mieste v okrese TR.