• Riaditelia

    •  

     RIADITELIA ŠTÁTNEJ MEŠTIANSKEJ ŠKOLY

      

     RIADITELIA ZÁKLADNEJ DEVÄŤROČNEJ ŠKOLY

     RIADITELIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V SLOVENSKOM PRAVNE

      

     • Andrej BOROŠ                                              1934 – 1934
     • Martin CHUDÝ                                             1934 – 1936
     • Ján ŠLAHOR                                                 1936 –1945
     • Vladimír LICHNER                                       1945 – 1948
     • Pavel Július KLINCKO                                 1948 – 1951
     • Štefan SLÁVIK                                              1951 – 1958
     • Ladislav KORBEĽ                                         1958 – 1959
     • Alojz KINTLY                                               1959 – 1962
     • Ján RYBA                                                       1962 – 1991
     • Ján BOĎA                                                      1991 –1993
     • Juraj KAMARÝT                                          1993 - 2013
     • Peter LUKAČOVIČ                                      2013 -