• Úvod

        • Základná škola v Slovenskom Pravne sa nachádza v krásnom kúte Slovenska na hranici medzi Turcom a hornou Nitrou. Naša škola vzdeláva deti zo Slovenského Pravna a okolia už viac ako 75 rokov. Všetci dúfame, že pred nami sú lepšie časy pre všetkých, aj pre našu školu. Na rozvoji a zveľaďovaní školy sa  musíme podieľať všetci - rodičia, žiaci, učitelia, zamestnaci školy, ale aj ostatná verejnosť.