• Novinky

    • Vianočná akadémia 2018
     • Vianočná akadémia 2018

      Aj tento rok si žiaci základnej a materskej školy v Slovenskom Pravne pripravili bohatý kultúrny program VIANOČNEJ AKADÉMIE 2018 ako špeciálny darček, aby potešili srdcia svojich rodičov, starých rodičov či prastarých rodičov..

      Všetkým škôlkarom, žiakom, pedagógom a priateľom školy, ktorí sa pričinili o tento nádherný program a predvianočnú atmosféru v našej obci patrí srdečná vďaka...

    • Technická olympiáda 2018
     • Technická olympiáda 2018

      Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter až do celoštátneho kola. Je zložená z teoretickej a praktickej časti.

      Technická olympiáda OK

    • V knižnici sa nám páči
     • V knižnici sa nám páči

      Knižnica je farebný dom
      plný rozprávkových tvorov.
      Zabavili sme sa v ňom,
      nechcelo sa nám ísť domov.

      Teta Janka Necpalová
      svoje knižky predstavila,
      o každej z nich niečo tajné
      odtajila, prezradila.

      Tety Katky
      (Kerekesová a Moláková)
      zasa sviatok
      svojho mena oslávili,
      o tajomstvách Mimy, Lízy
      tiež nám niečo prezradili.

    • Antikvariát
     • Antikvariát

      Načo chodíme do antikvariátu?
      Hľadáme tam rybičku zlatú?
      Kdeže, kdeže, my to vieme,
      Knižky si tam kupujeme.

      Ak nechceme kupovať,
      Janko Hraško iste rád
      bude nám tam príbehy
      od výmyslu sveta rozprávať.

    • Jeden deň v Martine
     • Jeden deň v Martine

      27. novembra 2018 bolo sychravé jesenné počasie, no našich ôsmakov a deviatakov neodradilo od návštevy Burzy informácií na výber povolania v Národnej knižnici v Martine, ktorú každoročne pre nich organizuje CPPPaP v Martine v spolupráci s mnohými strednými školami. Tento rok si mohli naši žiaci prezrieť expozíciu až 19 škôl z Martina, Vrútok, Žiliny, Banskej Štiavnice,Kysuckého Nového Mesta, Bratislavy a Hodruše-Hámrov. Dozvedeli sa mnoho informácii od pedagógov i žiakov týchto škôl, ktorí ukázali svoju školu, každý zo svojej pozície, v čo najepšom svetle. Keď už žiaci vedeli odpovede na všetky svoje otázky, pokračovali sme návštvou Národnej transfúznej stanice v Martine. Tu, v tomto tichom a sterilnom prostredí, po prvýkrát mohli vidieť naživo všetko súvisiace s darovaním krvi, čo si doteraz len rozprávali v rámci účelových cvičení. Vrchná sestra porozprávala o histórii darcovstva, kr

    • Po stopách štúrovcov - exkurzia očami žiačok
     • Po stopách štúrovcov - exkurzia očami žiačok

      Všetko to začalo v malom domčeku v Modre,kde Štúrovi žilo sa celkom dobre.

      Zopakovali sme si históriu Štúrovho života, v ktorom vládla pr náš národ nádej a ochota.

      Videli sme jeho vlasy,kúsok kosti z jeho nohy asi.

      Stáli sme pri jeho hrobe, kde odpočíva po dlhej dobe boja za národ.

      Šli sme na Devín ako kedysi jeho žiaci a on, sľub vernosti našej zemi dali na ňom.

     • "Pravek na Slovensku" - Exkurzia

      11.októbra sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie "Pravek na Slovensku" pod vedením p.u.Fobelovej a Froľovej. Naše kroky nás najskôr zaviedli do archeologického múzea na Havránku blízko Liptovskej Mary. Tu sme si vypočuli príbeh o Keltoch, žijúcich na Slovensku ešte v dobe železnej, o ich zvykoch, práci, obradoch a spôsobe života a zblízka sme mali možnosť vstúpiť do drevených veží, domov, dielne, svätyne a iných stavieb, ktoré boli súčasťou pravekého oppida.

    • Nástrahy na internete
     • Nástrahy na internete

      V dnešnom digitálnom svete na naše deti číhajú nevyspytateľné nástrahy na internete. Máloktorí rodičia vedia čo ich dieťa na PC, mobile či tablete robí, s kým si dopisuje.

      Priznajte si, koľkí ste si spätne prezreli históriu mobilu Vášho dieťaťa a či Vám to Vaše dieťa dovolí.

      Koľkokrát ani dieťa nevie, čo je pre neho nebezpečné. O týchto nebezpečenstvách a bezpečnom „surfovaní“ prišla pani Ďanovská z CPPPP porozprávať žiakom 3. – 4. ročníka a v 9. ročníku im zas rozprávala o obchodovaní s ľuďmi. Prednášky boli veľmi zaujímavé, tak dúfajme, že si žiaci z toho niečo aj odniesli.

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

      „Staroba je čas, kedy by si ľudia mali oddýchnuť a užívať si okamihy pokoja.“

      Obecný úrad v Slovenskom Pravne spolu s pedagogickými zamestnancami a deťmi zo ZŠ pripravili pre svojich starších občanov posedenie s kultúrnym programom. Po príhovore pani starostky a vystúpení, deti obdarovali všetkých malým darčekom. Na lícach starých rodičov sa zablyšťala i slzička a vtedy sme si všetci uvedomili, že by sme úctu k starším mali prejavovať po celý rok a nie len v októbri.

    • Malá finančná akadémia s Kozmixom
     • Malá finančná akadémia s Kozmixom

      Moje mesto

      Kozmix je mimozemšťan, ktorý núdzovo pristál na našej planéte, lebo sa mu pokazila raketa. Snaží sa tu zapadnúť a nájsť si priateľov. Spoznali sme ho minulý rok pomocou internetu a rôznych úloh.

      Ponúkol nám projekt Naše mesto, do ktorého nás prihlásila naša pani učiteľka. Kuriér nám priniesol veľký balík, v ktorom bolo všetko potrebné. Rozdelili sme sa do štyroch tímov, v ktorých bol bankár, novinár a architekti. Každý tím mal svoj názov a vymyslel aj názov mestskej časti.

    • Školský výlet do Banskej Bystrice
     • Školský výlet do Banskej Bystrice

      Dňa 8. Júna 2018 sa žiaci prvého stupňa našej školy vybrali na výlet. Cieľom bola Banská Bystrica. V Bábkovom divadle na Rázcestí bolo pripravené divadelné predstavenie Gulliverove cesty. Deti zažili chvíle smiechu a zábavy ale i napätia. V divadelnej záhrade bola po predstavení pripravená tvorivá dielnička. Každý žiačik si vyskúšal výrobu zajačika z ponožky. Na minikurze animácie spoznali život bábok. Zahrali sa na bábkohercov a vyskúšali si, ako môžu maňušky, marionety či javajky oživiť. Po prechádzke mestom ešte navštívili vonkajšiu expozíciu Múzea SNP. Vojenská technika zaujala nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Dúfame, že na spoločný výlet budú mať pekné spomienky.

    • Múzeum oravskej dediny v Zuberci - školský výlet
     • Múzeum oravskej dediny v Zuberci - školský výlet

      Do galérie Múzeum oravskej dediny v Zuberci - školský výlet boli pridané fotografie.

      V stredu 6. júna 2018 deti druhého stupňa veľmi rady kráčali ku škole, pretože bol pred nimi deň, na ktorý netrpezlivo čakali počas celého školského roka. Odmenou za 10 mesiacov plnej práce a učenia bol školský výlet. Tentokrát sme sa vybrali na Oravu do Zuberca, kde sa nachádza Múzeum oravskej dediny. Expozícia bola obohatená a spestrená tvorivými dieľňami, kde si deti mohli odskúšať výrobu predmetov z drôtika, vytočiť nádobu z hliny na hrnčiarskom kruhu,upliesť kľúčenky zo špagátu, ozdobiť medovník a iné tradičné slovenské remeslá. Na lúke sa zahrali tak, ako sa hrávali slovenské deti v minulosti, vyskúšali si aj strieľanie z luku. Všetkým sa nám veľmi páčilo a bohatší o zážitky a darčeky z tvorivých aktivít sme sa v podvečer vrátili domov. A už sa tešíme na výlet o rok!

    • Opäť v knižnici...
     • Opäť v knižnici...

      9. mája 2018 žiaci tretieho a štvrtého ročníka navštívili Turčiansku knižnicu v Martine. Tentoraz si tety knihovníčky pre nich pripravili vzdelávací program Tri brány. Návštevami knižníc chceme podporiť záujem detí o knižky a čítanie.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

      Vo východnej časti Horehronského podolia leží obec Heľpa. V nádhernom prírodnom prostredí tejto obce sa penzión Majk stal na týždeň domovom pre tretiakov a štvrtákov. V dňoch od 23. do 27. apríla tu strávili s pani učiteľkami M. Očkajovou a E. Brngalovu príjemný týždeň plný rôznych aktivít. Popri učení mohli spoznávať Heľpu a jej okolie, a samozrejme lepšie spoznať svojich spolužiakov. Celý týždeň sa niesol v znamení športu – futbal, frisbee, švihadlá, prechádzky boli doplnené zážitkovým programom Čľup do vody na zlepšenie plaveckej gramotnosti. O deti sa okrem personálu penziónu staral odborný lektor plávania Edo a teta zdravotníčka Katka. Všetkým sa touto cestou chceme poďakovať za ich starostlivosť. Na spiatočnej ceste žiaci ešte navštívili Ľupčiansky hrad. Deti sa na škole v prírode cítili veľmi príjemne a odniesli si množstvo zážitkov.

    • Po stopách realistov
     • Po stopách realistov

      Do galérie Po stopách realistov boli pridané fotografie.

      16. mája 2018 absolvovali žiaci 7. a 8. ročníka literárno-dejepisnú exkurziu po Orave. Navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a pamiatku tohto nášho velikána si uctili minútou ticha pri jeho hrobe na dolnokubínskom Historickom cintoríne. Viac o životných osudoch a literárnej tvorbe Martina Kukučína sa viac dozvedeli v jeho rodnom dome v Jasenovej. Zážitkom pre mnohých žiakov bola plavba po Oravskej priehrade a návšteva Slanického ostrova. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storoči

    • Matematický klokan 2018
     • Matematický klokan 2018

      "Matematik dosiahol najvyššiu priečku na rebríku ľudského myslenia".

      Havelock Henry Ellis

      Škola má rozpoznať a rozvíjať schopnosti detí. Mnohokrát sú dobre skryté. Za určitých okolností ich však v sebe dokážu objaviť, použiť a ukázať. Na to nám slúžia rôzne súťaže. Matematické nadanie nám pomáha u detí objavovať napríklad medzinárodná matematická súťaž, ktorá u detí patrí medzi najpopulárnejšie je atematický klokan. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku a na Slovensku prebehol v tomto roku 21 ročník. Zúčastnilo sa jej 67 000 žiakov z 1453 škôl.

    • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2018
     • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2018

      Dňa 11. mája 2018 sa naši žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na netradičnom športovom podujatí – školské majstrovstvá Horného Turca v halovom veslovaní. Športovú akciu organizovala a výborne pripravila ZŠ Jána Kollára Mošovce. Aj keď voda v ich telocvični bola len vo forme pitného režimu - atmosféra na profesionálnych veslárskych trenažéroch s výstupom na videoprojekciu v ničom nezaostávala za tou ozajstnou na vodných tratiach... Našu školu reprezentovali dva 4 členné tímy chlapcov a dievčat. Po fyzicky a technicky náročných „veslárskych“ pretekoch sme si z tohto skvelého športového podujatia priniesli 4 zlaté medaily1. miesto vo veslovaní 4x 500 m kat. dievčat a 1 striebornú medailu2. miesto v individuálnej súťaži dievčat na 500 m. Chlapcom aj dievčatám srdečne BLAHOŽELÁME!

    • Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ
     • Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ

      Do galérie Výchovný koncert Dr. ZEMBOLÍ boli pridané fotografie.

      Dňa 11. mája 2018 navštívil našu školu Dr. ZEMBOLÍ, ktorého k nám vyslala agentúra Letart zo Žiliny. Doktor deťom porozprával o chorobách našej planéty, zaspieval mnohé recepty, ako jej bolesti vyliečiť. Prezradil, že účinné lieky sa nazývajú SEPAROVANIE, RECYKLOVANIE, ŠETRENIE VODOU, ELEKTRINOU, OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY a mnohé ďalšie. Agentúre ďakujeme za krásny program plný piesní, zábavného a poučného rozprávania.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 20. 3. 2023