• Novinky

    • Nariadenie starostu obce Slovenské Pravno
     • Nariadenie starostu obce Slovenské Pravno

      Štvrtok 12. marca 2020

      Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje na základe § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia starostu obce Slovenské Pravno o prerušení vyučovania vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Pravno, udeľuje riaditeľské voľno dňa 13. marca 2020 z dôvodu prevencie pred šíriacim sa koronavírusom COVID-19.

    • Iuventa - Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží.
     • Iuventa - Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží.

      Utorok 10. marca 2020

      Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

      · Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),

    • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2020
     • Lyžiarsky výcvik - Snowland, Valča 2020

      V dňoch 3.2. – 7.2. 2020 + (10.2.) sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v LS – Snowland, Valčianska dolina. Zima 2020 pripravila skromnú nádielku snehu. Nevyspytateľné „zimno-letné“ počasie nahrávalo skôr pre plavecké športy ako tie zimné... :) Aj napriek takýmto poveternostným prekvapeniam sa nám podarilo zrealizovať lyžiarsky výcvik plný krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. Výcviku sa zúčastnili žiaci 7. – 8. ročníka pod vedením vyučujúceho TSV a lyžiarskeho inštruktora LS-Snowland. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. S potešením môžeme konštatovať, že cieľ sme splnili a žiaci si svoje nové zručnosti mohli vyskúšať v záverečnom lyžiarskom preteku, ktorý mal výbornú atmosféru a veľa pozitívnych zážitkov... pokračovanie Fotoalbum :)

    • Vianočná akadémia 2019
     • Vianočná akadémia 2019

      Aj tento rok si žiaci základnej a materskej školy v Slovenskom Pravne pripravili bohatý kultúrny program VIANOČNEJ AKADÉMIE 2019 ako špeciálny darček, aby potešili srdcia svojich rodičov, starých rodičov či prastarých rodičov..

      Všetkým škôlkarom, žiakom, pedagógom a priateľom školy, ktorí sa pričinili o tento nádherný program a predvianočnú atmosféru v našej obci patrí srdečná vďaka...

    • Vianočný futbalový turnaj 2019
     • Vianočný futbalový turnaj 2019

      Pre žiakov 2. stupňa ZŠ Slovenské Pravno sme dňa 17.12. 2019 v rámci primárnej protidrogovej prevencie a podpory Európskeho týždňa boja proti drogám pripravili športovú aktivitu – Vianočný futbalový turnaj 2019.

      Do turnaja sa kvalifikovali 2 dievčenské a 3 chlapčenské družstvá:

      Nakoľko sa do turnaja registrovali dve dievčenské a tri chlapčenské kluby mohli sme hrať systémom „každý s každým“ v kat. chlapcov a jeden exhibičný zápas v kat. dievčat. Po ťažkých vzájomných zápasoch a s vypätím všetkých síl sa turnaj začal pomaly rozuzlovať. O výborný športový záźitok a kreatívne herné kombinácie sa postarali hráči z jednotlivých európskych klubov s konečným poradím takto:

    • Technická olympiáda 2019
     • Technická olympiáda 2019

      Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter až do celoštátneho kola. Je zložená z teoretickej a praktickej časti.

    • Burza povolaní 2019 a exkurzia SNK
     • Burza povolaní 2019 a exkurzia SNK

      Dňa 26.11.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Burzy povolaní v Slovenskej národnej knižnici v Martine ohľadom voľby strednej školy po ukončení základnej školy. Tradične sa zúčastňujú tohto podujatia stredné školy z okresu Martin a Turčianske Teplice, ale aj školy z iných, bližších aj vzdialenejších, okresov. Žiaci majú možnosť sa informovať ohľadom študijných aj učebných odborov na daných školách, môžu sa porozprávať aj so súčasnými študentami daných škôl a taktiež môžu vidieť aj ukážky z rôznych odborov. Tradične nechýbali ani zastupcovia niektorých väčších firiem, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. My sme využili aj možnosť absolvovať exkurziu v SNK s pani lektorkou. Dozvedeli sme sa o minulosti a súčasnosti SNK. Taktiež o digitalizácii, ktorá prebieha v posledných rokoch a pozreli sme si aj priestory národnej knižnice. Videli sme najmenšiu knižku a najstaršiu knižku vydan

    • Študentský MIX maratón
     • Študentský MIX maratón

      Dňa 21.11. 2019 sa žiaci 9. ročníka a 8. ročníka už tradične zúčastnili vedomostno - športovej súťaže MIX maratón, ktorú organizuje Gymnázium M.Galandu v Turčianskych Tepliciach. V tomto kole súťažilo 11 tímov zo základných škôl z okresu Martin a Turčianske Teplice. Zmerali si svoje vedomosti v kvíze z rôznych oblastí - matematiky, chémie, dejepisu, slovenského jazyka. V ďalšom kole hádali, akú osobnosť počujú a v ďalšom, aký jazyk počujú v ukážke. Súťaž bola veľmi dobre pripravená žiakmi gymnázia a náš tím Slovenské Pravno sa umiestnil na krásnom 4. mieste s počtom bodov 38. Tešíme sa na ďalšie kolo.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

      30. septembra 2019

      Naša škola v septembri privítala nových žiačikov - prváčikov. Museli si zvyknúť na nový režim, pravidlá a pribudli im aj povinnosti. Aby sa prvákmi stali aj oficiálne, pani učiteľky a pani vychovávateľka pre nich pripravili malú ceremóniu pasovania. Prváčikovia ukázali svoje vedomosti, čo sa doteraz naučili, zaspievali anglickú pieseň, zahrali divadielko a nakoniec zložili prvácky sľub. Na záver boli odmenené výborným koláčom od našich paní kuchárok.

    • Atletický viacboj
     • Atletický viacboj

      "Prší, prší, len sa leje..." A bude sa športovať? Ale áno. Najskôr zábavné, súťažné štafety a potom... skok do diaľky z miesta, hod loptou z kľaku a to je ATLETICKÝ VIACBOJ TURČIANSKO - KREMNICKO v Turčianskych Tepliciach. A po vyčasení vytrvalostný beh a štafety. Keď neprší, aspoň kvapká. 7. júna získali na viacboji mladší chlapci 3. miesto v skoku do diaľky a mladšie dievčatá 2. miesto. A potom zmrzlinka a o rok...

    • Spanie v škole
     • Spanie v škole

      V piatok 14. júna podvečer si žiaci do školy priniesli spacáky a dobrú náladu, aby mohli spolu zmysluplne stráviť čas bez mobilov. Prenikanie do sveta fantázie, vyšívanie, servítková technika, kreatívne tvorenie, spoločenské hry, večerný hlavolam v areáli školského dvora – to všetko zažili školáci a mobily im pri tom vôbec nechýbali. Akcia „Spanie v škole“ sa konala v rámci projektu „Knižka, otvor sa!“, ktorý finančne podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

    • Knižka, otvor sa!
     • Knižka, otvor sa!

      V našej triede nás bola navštíviť moja babina. Prečítala nám rozprávku Stratená škola. Moja babina Olinka sa rada venuje šitiu a vyšívaniu. Ukázala nám šaty a nohavice, čo ušila a výšivky, ktoré vyšila. Skúšali sme si za jej pomoci vyšívať krížiky a svoje mená.
      Veľmi sa mi to páčilo a som rád, že mám takú šikovnú babinu.
      Riško Brngal, 3.A

    • Slávnostné otvorenie čitateľského kútika
     • Slávnostné otvorenie čitateľského kútika

      Dňa 11. júna pán riaditeľ Mgr. Peter Lukačovič slávnostne pokrstil čitateľský kútik, ktorý bol vybudovaný s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Knižky symbolicky posypal písmenkami, prestrihol pásku a žiakom zaželal, aby sa v novo vytvorenom prostredí príjemne cítili a s radosťou prenikali do sveta fantázie. Čitateľský kútil bol vytvorený v rámci projektu "Knižka, otvor sa!". Už v priebehu predchádzajúcich mesiacov sa žiaci venovali rôznym aktivitám a postupne dokončovali toto príjemné prostredie.

    • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2019
     • Majstrovstvá v halovom veslovaní 2019

      Dňa 10. júna 2018 sa naši žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili na netradičnom športovom podujatí – školské majstrovstvá Horného Turca v halovom veslovaní. Druhý ročník športovej súťaže organizovala a výborne pripravila ZŠ Jána Kollára Mošovce. Aj keď voda v ich telocvični bola len vo forme pitného režimu - atmosféra na profesionálnych veslárskych trenažéroch s výstupom na videoprojekciu v ničom nezaostávala za tou ozajstnou na vodných tratiach... Našu školu reprezentovali dva 4 členné tímy chlapcov a dievčat. Po fyzicky a technicky náročných „veslárskych“ pretekoch sme obhájili minuloročné vynikajúce výsledky a zo skvelého športového podujatia priniesli 4 zlaté medaily1. miesto vo veslovaní 4x 500 m kat. dievčat a 1 striebornú medailu2. miesto v individuálnej súťaži dievčat na 500 m. Chlapcom aj dievčatám srdečne BLAHOŽELÁME!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023