• Novinky

    • Pomôcky pre prváčikov
     • Pomôcky pre prváčikov

      Milí rodičia,

      tu nájdete zoznam pomôcok potrebných pre prváčikov pri nástupe do školy. Ďalšie pomôcky - sadu zošitov pre prvákov, výkresy... objedná triedna učiteľka vašich detí. Z tohoto dôvodu prosíme v prvý školský deň priniesť 15 €. Ďakujeme .

      Pomocky_pre_prvacikov.docx​​​​​​​​​​​​​​


    • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020
     • Obnovenie šk. vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020

      Štvrtok 18. júna 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch od 22. júna 2020. (príloha č. 2)

    • Oznam ZUŠ Mošovce - prijímacie skúšky pre šk. rok 2020/2021
     • Oznam ZUŠ Mošovce - prijímacie skúšky pre šk. rok 2020/2021

      Štvrtok 18. júna 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša základná škola už dlhoročne spolupracuje so ZUŠ Mošovce, aby sme okrem kvalitného vzdelania mohli našim žiakom poskytnúť aj rozvoj ich umeleckého potenciálu v zmysle motta ZUŠ - "OBJAVME, ČO JE V NÁS"

      V prílohe posielame podrobné informácie o termíne konania prijímačiek do ZUŠ Mošovce pre šk. rok 2020/2021

    • Otvorenie Základnej školy od 1. júna 2020 pre 1. - 5. roč.
     • Otvorenie Základnej školy od 1. júna 2020 pre 1. - 5. roč.

      Streda 27. mája 2020

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR (príloha č.1) a Usmernenia ministerstva školstva "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020" - Zriaďovateľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 rozhodol o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020 pre 1. - 5. ročník. (príloha č. 2)

    • Májové pranostiky
     • Májové pranostiky

      Májový dáždik nás prinútil posedieť si niekoľko dní dnu. Moc nám to nevadilo, dali sme si teplý čajík, sadli sme si k oknu a pozorovali počasie.

      Sme druháci a ako Sherlock Holmes sme začali pátrať po májových pranostikách. Zoznámili sme sa s ľadovými mužmi – Pankrácom, Servácom a Bonifácom. Vedeli ste, že na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli? Ale studený máj nie je prírode na škodu, veď Studený máj, v stodole raj.
      Pozorovali sme aj včielky, ako vyletovali z úľov a ako tancovali. Aj podľa nich sme vedeli, že máj bude upršaný, lebo je známe, že ak včely neodletujú ďaleko od úľa, bude pršať. Keď nám dáždik zaklopkal na okno, už sme vedeli, že májový dážď padá - zlato padá a každá májová kvapka za dukát stojí. Lebo každý hrášok, fazuľka či kukurička vyklíči, len ak ju dobre zalejeme vodičkou. A že je vonku blato? Príroda sa teší, aj tí, čo majú záhradky sa tešia, lebo májové blato

    • Oznámenie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce
     • Oznámenie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce

      Streda 20. mája 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša základná škola už dlhoročne spolupracuje so ZUŠ Mošovce, aby sme okrem kvalitného vzdelania mohli našim žiakom poskytnúť aj rozvoj ich umeleckého potenciálu v zmysle motta ZUŠ - "OBJAVME, ČO JE V NÁS"

      V prílohe posielame podrobné informácie o prijímacom konaní do ZUŠ Mošovce pre šk.rok 2020/2021

    • Deň matiek
     • Deň matiek

      Každý rok, druhú májovú nedeľu, si pripomíname Deň matiek. A každý rok sa na tento deň v škole spoločne pripravujeme. Rozprávame sa, spievame o mamičkách, maľujeme a kreslíme, pripravujeme pre ne pozdravy, program na vystúpenie, darčeky. Tento rok bol trochu iný, na tento krásny sviatok sme sa pripravovali nadiaľku. Každý žiačik a každá žiačka tak mohli potešiť len svoju mamičku. Potešiť ju, postískať, spraviť pre ňu malý darček alebo pozdrav, za všetku jej lásku a starostlivosť.

    • Hýb sa doma
     • Hýb sa doma

      27. apríla 2020

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom portáli www.ucimanadialku.sk aplikáciu na pomoc učiteľom telesnej výchovy, inštruktorom pohybových aktivít a športovým trénerom (najmä) mládeže.

      Aplikácia HybSaDoma.sk slúži aj ako inšpirácia pre verejnosť, nakoľko cvičenia vo verejnej sekcii je možné prezerať aj bez potreby registrácie. Na vhodný obsah cvičení vo verejnej sekcii dozerá ministerstvo.

    • Deň Zeme 2
     • Deň Zeme 2

      Streda 22. apríla 2020

      Aj niektorí žiaci z 5. - 7. ročníka prijali výzvu Dňa Zeme a zapojili sa do nej. Vyčistili okolie svojej dediny alebo pomáhali v záhradách svojim rodičom. Teším sa, že aj v tomto čase nezabudli a našli chuť ochrániť našu Zem.

    • Deň Zeme 1
     • Deň Zeme 1

      Streda 22. apríla 2020

      Aj keď mimoriadna situácia na Slovensku spôsobila prerušenie vyučovania na školách, druhákom nestálo nič v ceste, aby si pripomenuli vo svojich domovoch, aká je pre nás všetkých čistá príroda dôležitá. Pozrite si, ako oslávili Deň Zeme. Určite si všetci želáme, aby sa ich priania vyplnili.

    • Usmernenie a oznam k hodnoteniu žiakov
     • Usmernenie a oznam k hodnoteniu žiakov

      Pondelok 20. apríla 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a žiaci,

      Ministerstvo školstva SR vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

      Streda 15. apríla 2020

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 vychádzajú z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020. Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k zápisu detí v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

    • Call centrum rezortu školstva
     • Call centrum rezortu školstva

      Piatok 27. marca 2020

      Dňa 26. marca 2020 (štvrtok) rezort školstva spustil nové poradenské call centrum. Učitelia a rodičia sa môžu obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

    • Rezort školstva pripravil pre učiteľov, rodičov a žiakov nový portál - ucimenadialku.sk
     • Rezort školstva pripravil pre učiteľov, rodičov a žiakov nový portál - ucimenadialku.sk

      Štvrtok 26. marca 2020

      Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a má poslúžiť ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušenia vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

      Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva.

    • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov organizácie šk. roka
     • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov organizácie šk. roka

      Štvrtok 26. marca 2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

    • Pomoc, podpora a poradenstvo CPPPaP Martin
     • Pomoc, podpora a poradenstvo CPPPaP Martin

      Streda 25. marca 2020

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Martin v súčasnej zložitej situácie nemôže pracovať na školách ani v centre - ul. Kollárova č. 49, 036 01 Marin. Od 16. marca 2020 je zatvorené do odvolania, ale pre klientov, rodičov a pedagógov je pripravená možnosť spolupráce telefonicky alebo online.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023