• Novinky

    • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň

      Piatok 19. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR, Usmernenia RÚVZ Martin zo 17.2.2021, zabezpečenia epidemiologických opatrení a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 22.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

    • Telesná výchova online - info
     • Telesná výchova online - info

      Štvrtok 11. februára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      pred časom sme Vás informovali, že aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Projekt sa úspešne rozbehol a prináša nové informácie a tiež aj poďakovanie Mgr. Richarda Pikulíka:

    • Otvorenie ZŠ od 8.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 8.2. 2021 pre 1. stupeň

      Piatok 5. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe rozhodnutia Pandenickej komisie Vlády SR, MŠVVŠ SR a tiež usmernení Vlády SR, ÚVZ SR, splnení podmienok a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 8.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

    • Vyučovanie od 1. februára 2021
     • Vyučovanie od 1. februára 2021

      Piatok 29. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 1.12 - 5.2. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 25. januára 2021
     • Vyučovanie od 25. januára 2021

      Piatok 22. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 25.1. - 29.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Telesná výchova - online :)
     • Telesná výchova - online :)

      Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      v súčasnej zložitej situácii dištančného vzdelávania je veľmi dôležité kompenzovať prácu s PC vhodnou pohybovou aktivitou. Aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

    • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"
     • Zapojenie do súťaže - "Nebuď otrok drog 6"

      Pondelok 18. januára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      touto cestou Vás chceme informovať, že aj naša škola sa zapojila do súťaže "Neduď otrok drog 6" ktorej organizátorom je TASR - Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

      Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

    • Vyučovanie od 18. januára 2021
     • Vyučovanie od 18. januára 2021

      Piatok 15. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.1. 2021 Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 18.1. - 22.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Vyučovanie od 11. januára 2021
     • Vyučovanie od 11. januára 2021

      Štvrtok 7. januára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 a nariadení MŠVVŠ SR Vás informujeme, že vyučovanie v týždni od 11.1. - 15.1. 2021 bude prebiehať dištančnou formou pre 1. až 9. roč. ZŠ.

      Z vyššie uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a tiež ani školská jedáleň.

    • Predvianočný čas
     • Predvianočný čas

      Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček u nás zrazu stál.
      Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých.
      Už sa celý ligoce...

      Aj k nám do školy pomaly prišli Vianoce.

      Vyzdobili sme si triedy, chodby, pripravili sme darčeky, priania, vinše i svoje srdiečka.

      Spoločne sme strávili predvianočné chvíle v očakávaní najkrajších sviatkov roka.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      Striebrom zvonia hrkálky, letkom letia sane...
      Mikuláš sa zastavil aj v Slovenskom Pravne.
      V našej dobrej školičke našiel každé dieťa,
      tento rok však iba sám, bez anjela, čerta.
      Celý rok sme poslúchali, učiteľov nehnevali,
      od rána sme len na pána s dlhou bradou čakali.
      Všetci sme sa na návštevu poriadne pripravili,
      niekoľko dní sme sa poctivo básničky drvili.
      Niektorým to bolo málo, talent chceli ukázať,
      zvŕtali sa v rýchlom tanci, sladkosť chceli získať.
      Pánko s dlhou bielou bradou každého obdaril,
      pri rozlúčke nám všetkým úsmev na tvári vyčaril.
      Fotoalbum

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      Minulú nedeľu začal advent a tak sa všetci pripravujeme na Vianoce. Doma rozvoniavajú koláče, žiaria adventné sviečky, v tajných skrýšach pribúdajú darčeky. My však myslíme aj na ľudí, ktorí nemajú také šťastie ako my ostatní a sviatky prežijú bez svojich rodín v domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa v tomto predvianočnom čase rozhodli zapojiť do celoslovenskej iniciatívy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". S rodičmi a učiteľmi sme pripravili malé darčeky, krabice sme zabalili do slávnostného papiera a ozdobili farebnými stuhami. Každá ukrýva to, o čom si myslíme, že tomu druhému urobí radosť - niečo sladké, niečo slané, niečo pre potešenie, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo vlastnoručne vyrobené,... Všetky darčeky sme naložili do auta a odoslali babičkám a dedkom do Centra sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Veríme, že ich naše s láskou

    • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch
     • November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

      Pondelok 23. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám posielame informačné materiály k iniciatíve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ spolu s projektom ODPÍŠEME TI

    • Národný projekt - PoP II
     • Národný projekt - PoP II

      Streda 11. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      naša škola sa v tomto roku prihlásila do výzvy na zapojenie do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP II). Škola splnila podmienky a bola zaradená do NP PoP II pre pracovnú pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

    • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021
     • Pravidlá dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021

      Utorok 3. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na súčasnú situáciu v školstve, v ktorej výchovno-vzdelávací proces prebieha aj formou dištančného vzdelávania (DV) je nevyhnutné stanoviť pravidlá a spôsob hodnotenia žiakov.

      Hodnotenie predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 (Hodnotenie žiakov základnej školy) a je upravené na základe odporúčaní ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav) a VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) na podmienky dištančného vzdelávania.

    • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"
     • Usmernenie MŠVVŠ SR - "Spoločná zodpovednosť"

      Pondelok 2. novembra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Usmernenia Ministerstva školstva, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" platného od 1.11. 2020 vyplýva pre zákonných zástupcov:

      1. Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej š
    • Uzatvorenie 2. stupňa ZŠ a Jesenné prázdniny
     • Uzatvorenie 2. stupňa ZŠ a Jesenné prázdniny

      Pondelok 26. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva SR (Príloha) sa s účinnosťou 26.10. 2020 do odvolania prerušuje vyučovanie žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a prechádzajú na dištančnú výučbu.

      Jesenné prázdniny sa v šk. roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch:

    • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin
     • Usmernenia - opatrenia MŠVVŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ Martin

      Utorok 6. októbra 2020

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      V súvislosti s aktuálnou intenzitou výskytu ochorenia COVID-19 sú sprísnené opatrenia súvisiace s pandémiou aj na našej Základnej škole. Tieto opatrenia vydané MŠVVŠ SR, ÚVZ SR alebo hlavným regionálnym hygienikom RÚVZ Martin sú pre školu, rodičov a žiakov záväzné. O niektorých opatreniach a dokumentoch Vás chceme informovať aj touto cestou našej webovej stránky.

    • Nový školský rok 2020/2021
     • Nový školský rok 2020/2021

      Utorok 25. augusta 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023