• Novinky

    • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021
     • Rozhodnutie MŠVVŠ SR - obnovenie šk. vyučovania od 17.5. 2021

      Piatok 14. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 13.5. 2021 sa s účinnosťou od 17.5. 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

      1. Všetky školy a školské zariadenia sú otvorené, nezávisle od farby okresov.
      2. Školy sa riadia Manuálom COVID školský semafo
    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

      22. apríla sme si v škole pripomenuli DEŇ ZEME. Minulý rok sme si ho pripomínali „nadiaľku“. Teraz sme sa o ňom mohli porozprávať zoči-voči. Nechceli sme zostať len pri rečiach, preto sme začali konať aktivity, lepšie povedané maličké aktivitky na záchranu našej planéty, veď sme iba deti. Zasadiť stromček, drobnú rastlinku, vyzbierať smeti zo svojho okolia, vyseparovať vzniknutý odpad, vyhrabať trávnik, vyrobiť užitočnú vec z odpadového materiálu... Toto už robíme pravidelne pri príležitosti Dňa Zeme. Ale prečo by naša Zem nemohla oslavovať častejšie?

    • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ
     • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ

      Štvrtok 6. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u (Pozn.: TR - červený okres II. st. varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

    • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne
     • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne

      Štvrtok 29. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, Rozhodnutia RÚVZ Martin z 26.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v šk. vyučovaní od 3.5. 2021 pre 1. stupeň prezenčne a pre 2. stupeň dištančne z dôvodu Rozhodnutia RÚVZ Martin (Prílohač. 1).

    • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ
     • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ

      Štvrtok 22. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v školskom vyučovaní pre 1. stupeň a končiace ročníky - 8. a 9. roč. ZŠ.

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

      Piatok 9. apríla 2021

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle usmernenia MŠVVŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje:

    • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021
     • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021

      Piatok 9. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie na 1. stupni základnej školy od 12.4. 2021

      1. Aj naďalej podľ
    • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň

      Štvrtok 1. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 30.3. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (červená tmavá - 3. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára prezenčnú výučbu od 7.4. 2021 (streda) pre 1. stupeň základnej školy.

    • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón
     • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón

      Tretiaci si pripomenuli, že marec je mesiacom kníh a čítania. Sľúbili sme vám, že sa na konci mesiaca dozviete, ako zvládli čitateľský maratón a či sa im podarilo vymyslieť nejakú básničku.

      Takmer všetci žiaci sa do maratónu zapojili. Niektorí však nemali dobrý tréning a čítanie po pár dňoch vzdali. My sa však tešíme, lebo takých čitateľov je medzi tretiakmi veľmi málo. Takmer všetci sú riadni knihomoli. Vydržali čítať každý deň, do maratónskeho cieľa dobehli a prebrali si za to peknú odmenu. Tesne pred cieľom sa stihli ešte zahrať na básnikov. A či majú dobré nápady posúďte sami.

    • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 26. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 19.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 29.3. 2021 (Pondelok) do 31.3. 2021 (Streda) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • MAREC MESIAC KNIHY
     • MAREC MESIAC KNIHY

      V našej škole máme čitateľský kútik, no teraz smutne zíva prázdnotou. A tretiakom bolo smutno za hrami, vakmi i knihami, ktoré ukrýva. Tak si kreslia, čítajú a hrajú sa spolu „na diaľku“.

      Vymysleli si Krajinu slov a navštívili aj krajinu, kde sa všetko muselo rýmovať. Spoločne si vyrobili niekoľko záložiek do knižiek a čítajú, čítajú... Vymysleli si čitateľský maratón. Je to taká výzva pre všetkých knihomoľov. Čítajú každý deň a kúsok svojej obľúbenej knižky prečítajú vždy aj spolužiakom alebo pani učiteľke. Že to nie je možné, keď každý sedí doma? Je to jednoduché, posielajú si hlasové správy.

     • Ponožková výzva

      21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň si na nohy obúvame ponožky, ktoré spolu nesúvisia - iná farba, veľkosť, vzor. Dávame tým najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí. Ich inakosť ich nesmie diskriminovať. Ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou nášho sveta.

      Ďakujem všetkým čo sa zapojili do #ponozkovavyzva.

    • Dištančné vzdelávanie od 22.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 22.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 19. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 22.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • 3D modely buniek
     • 3D modely buniek

      Piatok 12. marca 2021

      Svet všetkých organizmov je tvorený bunkami. Každá bunka je v podstate akýmsi mikrosvetom. Existujú dva typy buniek – rastlinné a živočíšne.

      Žiaci ôsmeho ročníka dostali za úlohu na hodine biológie vytvoriť 3D model bunky. Žiaci na svojom projekte pracovali doma počas dištančného vzdelávania. Výsledkom boli jedinečné modely buniek vytvorené z najrôznejších materiálov. Žiaci vyrábali bunky z plastelíny, papiera, stavebnice, niektoré boli dokonca aj na zjedenie.

    • Dištančné vzdelávanie od 15.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 15.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 12. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 15.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • Dištančné vzdelávanie od 8.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 8.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 5. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 8.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 26. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 5.2. 2021, uznesenia vlády SR č. 77/2021 z 5.2. 2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (čierna fáza - IV. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 prechádza od 1.3. 2021 (Pondelok) na dištančné vzdelávanie 1. a 2. stupňa základnej školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023