• Novinky

    • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ
     • Od 10.5. 2021 otvorenie šk. vyučovania pre 1. a 2. stupeň ZŠ

      Štvrtok 6. mája 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u (Pozn.: TR - červený okres II. st. varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

    • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne
     • Šk. vyučovanie od 3.5. 2021 - 1.st. prezenčne a 2. st. dištančne

      Štvrtok 29. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, Rozhodnutia RÚVZ Martin z 26.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v šk. vyučovaní od 3.5. 2021 pre 1. stupeň prezenčne a pre 2. stupeň dištančne z dôvodu Rozhodnutia RÚVZ Martin (Prílohač. 1).

    • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ
     • Otvorenie šk. vyučovania od 26.4. 2021 pre 1. stupeň a 8. a 9. ročník ZŠ

      Štvrtok 22. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 12.4. 2021, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMAT-u a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 pokračuje v školskom vyučovaní pre 1. stupeň a končiace ročníky - 8. a 9. roč. ZŠ.

    • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

      Piatok 9. apríla 2021

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle usmernenia MŠVVŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje:

    • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021
     • Plošné otvorenie 1. stupňa od 12.4. 2021

      Piatok 9. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 8.4. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 obnovuje školské vyučovanie na 1. stupni základnej školy od 12.4. 2021

      1. Aj naďalej podľ
    • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 7.4. 2021 pre 1. stupeň

      Štvrtok 1. apríla 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 30.3. 2021, uznesenia vlády SR č. 122 a 123/2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (červená tmavá - 3. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára prezenčnú výučbu od 7.4. 2021 (streda) pre 1. stupeň základnej školy.

    • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón
     • MAREC MESIAC KNIHY a čitateľský maratón

      Tretiaci si pripomenuli, že marec je mesiacom kníh a čítania. Sľúbili sme vám, že sa na konci mesiaca dozviete, ako zvládli čitateľský maratón a či sa im podarilo vymyslieť nejakú básničku.

      Takmer všetci žiaci sa do maratónu zapojili. Niektorí však nemali dobrý tréning a čítanie po pár dňoch vzdali. My sa však tešíme, lebo takých čitateľov je medzi tretiakmi veľmi málo. Takmer všetci sú riadni knihomoli. Vydržali čítať každý deň, do maratónskeho cieľa dobehli a prebrali si za to peknú odmenu. Tesne pred cieľom sa stihli ešte zahrať na básnikov. A či majú dobré nápady posúďte sami.

    • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 29.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 26. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 19.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 29.3. 2021 (Pondelok) do 31.3. 2021 (Streda) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • MAREC MESIAC KNIHY
     • MAREC MESIAC KNIHY

      V našej škole máme čitateľský kútik, no teraz smutne zíva prázdnotou. A tretiakom bolo smutno za hrami, vakmi i knihami, ktoré ukrýva. Tak si kreslia, čítajú a hrajú sa spolu „na diaľku“.

      Vymysleli si Krajinu slov a navštívili aj krajinu, kde sa všetko muselo rýmovať. Spoločne si vyrobili niekoľko záložiek do knižiek a čítajú, čítajú... Vymysleli si čitateľský maratón. Je to taká výzva pre všetkých knihomoľov. Čítajú každý deň a kúsok svojej obľúbenej knižky prečítajú vždy aj spolužiakom alebo pani učiteľke. Že to nie je možné, keď každý sedí doma? Je to jednoduché, posielajú si hlasové správy.

     • Ponožková výzva

      21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň si na nohy obúvame ponožky, ktoré spolu nesúvisia - iná farba, veľkosť, vzor. Dávame tým najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí. Ich inakosť ich nesmie diskriminovať. Ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou nášho sveta.

      Ďakujem všetkým čo sa zapojili do #ponozkovavyzva.

    • Dištančné vzdelávanie od 22.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 22.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 19. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 22.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • 3D modely buniek
     • 3D modely buniek

      Piatok 12. marca 2021

      Svet všetkých organizmov je tvorený bunkami. Každá bunka je v podstate akýmsi mikrosvetom. Existujú dva typy buniek – rastlinné a živočíšne.

      Žiaci ôsmeho ročníka dostali za úlohu na hodine biológie vytvoriť 3D model bunky. Žiaci na svojom projekte pracovali doma počas dištančného vzdelávania. Výsledkom boli jedinečné modely buniek vytvorené z najrôznejších materiálov. Žiaci vyrábali bunky z plastelíny, papiera, stavebnice, niektoré boli dokonca aj na zjedenie.

    • Dištančné vzdelávanie od 15.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 15.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 12. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 15.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • Dištančné vzdelávanie od 8.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 8.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 5. marca 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou intenzitou ochorenia COVID-19 a zvážení možných rizík, na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 2.3. 2021, Uznesenia vlády SR č.122 a 123/2021 z 28.2. 2021 a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 bude pokračovať od 8.3. 2021 (Pondelok) v dištančnom vzdelávaní 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň
     • Dištančné vzdelávanie od 1.3. 2021 pre 1. a 2. stupeň

      Piatok 26. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR z 5.2. 2021, uznesenia vlády SR č. 77/2021 z 5.2. 2021, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU (čierna fáza - IV. stupeň varovania) a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 prechádza od 1.3. 2021 (Pondelok) na dištančné vzdelávanie 1. a 2. stupňa základnej školy.

    • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň
     • Otvorenie ZŠ od 22.2. 2021 pre 1. stupeň

      Piatok 19. februára 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR, Usmernenia RÚVZ Martin zo 17.2.2021, zabezpečenia epidemiologických opatrení a po dohode so zriaďovateľom - Základná škola, Slovenské Pravno 366, 038 22 otvára od 22.2. 2021 (Pondelok) prezenčnú výučbu 1. stupňa základnej školy.

    • Telesná výchova online - info
     • Telesná výchova online - info

      Štvrtok 11. februára 2021

      Milí žiaci a rodičia,

      pred časom sme Vás informovali, že aj naša škola prináša alternatívu TSV v online prostredí v projekte „Hýbme sa spolu“ pod vedením profesionálneho trénera a učiteľa TSV – Mgr. Richarda Pikulíka.

      Projekt sa úspešne rozbehol a prináša nové informácie a tiež aj poďakovanie Mgr. Richarda Pikulíka:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 20. 3. 2023