• Novinky

    • Povinná karanténa - 7. týždeň
     • Povinná karanténa - 7. týždeň

      Sobota 12. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dô
    • Povinná karanténa - 6. týždeň
     • Povinná karanténa - 6. týždeň

      Piatok 11. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dô
    • Povinná karanténa - 6. týždeň
     • Povinná karanténa - 6. týždeň

      Streda 9. februára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôv
    • TSV - "Príprava na ZOH v Pekingu 2022" :)
     • TSV - "Príprava na ZOH v Pekingu 2022" :)

      Nedeľa 30. januára 2022

      Milí športoví priatelia,

      v súčasnej epidemickej situácii MŠVVŠ SR odporúča v prípade priaznivých klimatických podmienkach organizovať telesnú a športovú výchovu (TSV) v exteriéri. Aj s našimi žiakmi sme sa na hodinách TSV presunuli do krásnej zimnej prírody v okolí Základnej školy.

    • Povinná karantána - 5. týždeň
     • Povinná karantána - 5. týždeň

      Nedeľa 30. januára 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe vyskytnutia osoby pozitívnej na COVID-19, konzultácie s RÚVZ Martin, po dohode so zriaďovateľom a podľa pokynov aktuálneho Školského semafora Vás informujeme:

      • Riaditeľstvo základnej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona a z dôv
    • Vianočné počítanie
     • Vianočné počítanie

      Padá sniežik poľahučky, pozakrýva polia, lúčky. Sadá deťom na líca, bude že to sanica. Celý kraj sťa striebro svieti...

      A s prvými snehovými vločkami sme privítali v škole Mikuláša. Sladkou odmenou potešil všetky deti, ktoré si to zaslúžia. Deti zasa urobili radosť Mikulášovi milými básničkami a pesničkami.

    • Národná linka na pomoc deťom v ohrození
     • Národná linka na pomoc deťom v ohrození

      Piatok 16.12. 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe požiadaviek koordinátora ochrany detí pred násilím z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Vám posielame informačné materiály k novozriadenej Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI©K

      Jej hlavným cieľom je pomáhať deťom v ohrození nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke alebo cez mobilnú aplikáciu (Android, Iphone).

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných, dokáže urobiť šťastnými nás.
      Toni Sorenson

      Zastavme sa na chvíľu a prejavme vďaku, radosť či vzájomnú lásku. Potešme spoločne seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček. Vyčarujme úsmev na tvári a zahrejme pri srdci nezištným činom. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc aj tento rok!

    • Povinná karanténa - 45. týždeň
     • Povinná karanténa - 45. týždeň

      Piatok 12. novembra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038
    • Čítajme viac...
     • Čítajme viac...

      „Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.“
      Horace Mann

      Kniha je priateľ, radca, spoločník, ale aj zdroj nevyčerpateľnej fantázie, rozvoja slovnej zásoby a sociálneho učenia. S každou prečítanou knihou sa posúvame ďalej, roztvára sa pred nami nový, nepoznaný svet.

    • Povinná karanténa - 43. týždeň
     • Povinná karanténa - 43. týždeň

      Štvrtok 28. októbra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038
    • Povinná karanténa - 42. týždeň
     • Povinná karanténa - 42. týždeň

      Piatok 22. októbra 2021

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe pozitívnych výsledkov PCR testov a konzultácie s RÚVZ Martin - Vás informujeme o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin:

      • RÚVZ Martin nariaďuje Základnej škole, Slovenské Pravno 366, 038 2
     • Európsky deň jazykov

      Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike. Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t.j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. Znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia.

    • Eko Alarm
     • Eko Alarm

      Vedeli ste, že priemerná slovenská štvorčlenná rodina vyprodukuje až 1,5 tony odpadu ročne, z ktorého viac ako dve tretiny končia na skládkach po celom Slovensku? Sme doslova zavalení odpadom.

      Nakoľko nám nie je situácia na našej planéte ľahostajná, zapojili sme sa do projektu Eko Alarm a boli sme úspešní. Získali sme koše na triedený odpad do každej jednej triedy. Koše sú vyrobené z použitých zubných kefiek. Zubné kefky sa nedajú správne vytriediť, keďže sú zložené z viacerých materiálov, a tak by skončili na skládke alebo v spaľovni.

    • Čítame radi
     • Čítame radi

      Čítame radi. Sme štvrtáci a pre spolužiakov sme pripravili malý projekt, v ktorom sme im ukázali, ako vzniká kniha. Nie naozaj, veď sme len žiaci. Zdramatizovali sme „cestu knižky“ od prvého nápadu spisovateľa cez redaktorov, výtvarných redaktorov, ilustrátorov, technických redaktorov, grafikov, tlačiarov, knihárov, kníhkupcov do rúk čitateľa. Prečo sme to robili? Aby si spolužiaci uvedomili, aká dlhá je cesta knižky z hlavy spisovateľa na poličku do knižnice. Aby si uvedomili, aké sú knihy vzácne a koľko potešenia, ponaučenia aj zábavy sa v nich ukrýva.

    • JESENNÝ ZBER PAPIERA
     • JESENNÝ ZBER PAPIERA

      Vážení rodičia a žiaci!

      V dňoch 24.9., 27.9. a 28.9.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.

      Papier môžete odovzdať v čase od 7.00 do 8.00 hodiny pri bočnom vchode do školskej kuchyne. Prosíme Vás, aby bol papier zviazaný do balíkov. Môžete priniesť staré časopisy, noviny, zošity, starý kancelársky papier zbavený plastových a kovových častí a pod.

    • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR
     • Šk. rok 2021/2022 - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Streda 1. septembra 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami, ale aj opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí zvíťaziť.

    • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info
     • Poskytovanie dotácie na stravu od šk. roka 2021/2022 - info

      Utorok 24. august 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, nadobudla účinnosť právna úprava tohto zákona od 01. 08. 2021, ktorá prináša zmeny v poskytovaní dotácie na stravu od nového školského roka 2021/2022 :

    • Zahrajme si divadielko
     • Zahrajme si divadielko

      Streda 16. jún 2021

      Po návrate z dištančného vyučovania sme na hodinách literatúry v rámci témy Bábkové divadlo premenili našich piatakov na bábkohercov. Žiaci si počas niekoľkých hodín sami vyrábali bábky – maňušky, napísali dialógy a pripravili divadelnú scénu. Piataci sa tak už nemusia učiť, čo je to bábka, bábkové divadlo, ale prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti si dané pojmy osvojili :)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023