• Novinky

    • RV pre žiakov 1. a 2. stupňa dňa 18.11. 2022
     • RV pre žiakov 1. a 2. stupňa dňa 18.11. 2022

      Pondelok 14. novembra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 udeľuje dňa 18.11. 2022 riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ z prevádzkových dôvodov.

      • Dňa 18.11. 2022 (piatok)
    • Bábkové divadlo Žilina
     • Bábkové divadlo Žilina

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo Žilina.

      Vo štvrtok 10. 11. 2022 sa žiaci 1. - 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov. Nielen že si z predstavenia vzali ponaučenie, že s výzvami prichádza aj zodpovednosť, o tom, že žena i muž sú si rovní, a že zlu sa treba vždy postaviť, inak sa nezastaví pred ničím, ale si aj pozreli krásy Mariánskeho námestia.

    • Beseda so spisovateľkou Elenou Krásnohorskou
     • Beseda so spisovateľkou Elenou Krásnohorskou

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda so spisovateľkou Elenou Krásnohorskou.

      Utorok 8. 11. 2022

      Dňa 8. 11. 2022 nás poctila svojou návštevou spisovateľka z Turca, naša pani učiteľka, ktorú poznáme aj pod pseudonymom Elena Krásnohorská. Predstavila nám proces a všetky úskalia, ktorými si kniha prejde, kým ju my, ako čitatelia, dostaneme do rúk. Žiaci sa naučili veľa nového a veľa vecí aj vedeli. V závere besedy si mohli pozrieť knižky, ktoré pani spisovateľka priniesla.

    • OK Olympiády v slovenskom jazyku
     • OK Olympiády v slovenskom jazyku

      Dňa 10. novembra 2022 našu školu reprezentovala Alexandra Brngalová, žiačka 9. A triedy. Zúčastnila sa okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - kat. C. Na získanie krásneho 1. miesta musela zvládnuť neľahké úlohy v písomnom teste, náročnú transformáciu textu, ale aj tvorbu a prednes rečníckeho prejavu.

    • Prednáška OZ Žena v tiesni
     • Prednáška OZ Žena v tiesni

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednáška OZ Žena v tiesni.

      Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali prednášku ŽENSKÉ PRÁVA – RODOVÁ ROVNOSŤ. Prednáška bola zameraná na rodové stereotypy, teda príčiny násilia páchaného na ženách, priblížili žiakom tému násilia páchaného na ženách a možnosti, ako im pomôcť.

    • RETRO DEŇ
     • RETRO DEŇ

      Do fotogalérie bol pridaný nový album RETRO DEŇ .

      Posledný deň pred jesennými prázdninami sme sa všetci v našej škole, žiaci aj učitelia, obliekli do retro oblečenia. Symbolicky sme tak prejavili úctu k starším, snažili sme sa vrátiť do obdobia, keď naše staré mamy a starí otcovia boli mladí. Milú spomienku sme zakončili vyhodnotením súťaže o najlepšie retro oblečenú triedu i jednotlivcov.

    • Mimoriadne prerušenie vyučovania v 42. a 43. KT
     • Mimoriadne prerušenie vyučovania v 42. a 43. KT

      Utorok 25. októbra 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2022/19036:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa a tiež po konzultácií s RÚVZ Martin, riaditeľ Základnej školy, Slovenské Pravno 366, 038 22 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a podozrenia na výskyt ochorenie COVID-19 nasledovne:

    • Návrat do časov minulých
     • Návrat do časov minulých

      18. októbra 2022 naši šiestaci a siedmaci spolu s triednymi pani učiteľkami navštívili Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou na Slovensku. Úvodom sa dozvedeli mnohé informácie o vzniku múzea, pôvodných zámeroch vybudovať celoslovenskú expozíciu stavebnej kultúry a bývania na Slovensku, spôsobe získavania jednotlivých exponátov.

    • Divadelné predstavenie Cyber Cyrano
     • Divadelné predstavenie Cyber Cyrano

      Nie si na internete? Ty neexistuješ.

      12. 10. 2022 naši žiaci 8. a 9. ročníka navštívili kino Moskva v Martine, kde nám Bábkové divadlo na Rázcestí zahralo v tejto dobe veľmi aktuálnu hru Cyber Cyrano.

      Hra je inšpirovaná skutočným príbehom, odvážne balansuje na hranici medzi divadlom a online chatom. Demonštruje, aká tenká je hranica medzi skutočnou a virtuálnou realitou.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Október patrí už tradične našim seniorom. A nám sa dostalo milého pozvania od pána starostu potešiť naše babky a dedkov. Žiaci prišli pozdraviť a dopriať našim starkým nezabudnuteľné okamihy z predstavenia s vedomím potešiť ich. Kultúrny program bol plný piesní, básni, tancov a ďakovaní starkým za všetko čo pre nás všetkých urobili.

    • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku
     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku

      A je to tu....

      Týždeň našu školu zaplavovali vyzdobené tekvičky a tak nám skrášľovali našu chodbu.

      Do súťaže sa zapojilo spolu 12 detí z 1. aj 2. stupňa. V jedálni sa na nás usmievalo 13 tekvičiek. Každá tekvica dostala svoje číslo - aby to bolo hlasovanie tajné . V piatok každý žiak dostal lístok, kde hlasoval za jednu tekvicu. Pani učiteľky hlasy spočítali a v pondelok sme vyhlásili víťazov.

    • TEKVIČKOVO
     • TEKVIČKOVO

      Jeseň prichádza pomaličky,

      v záhradke nám dozreli tekvičky.

      Poteš kamarátom očká!

      Tekvica sa teší,

      tá veru nepočká.

      V našej škole sa uskutoční súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Tekvice môžete doniesť od pondelka 26. 9. 2022 do štvrtku 29. 9. 2022. Vyhodnotenie bude v piatok 30. 9. 2022. Každá tekvica dostane svoje číslo. Žiaci si potom vyberú tekvicu, ktorá sa im najviac páči a jej číslo vhodia do hlasovacej schránky. Na Vašu kreativitu sa veľmi tešíme.

    • Šk. rok 2022/2023 - Zelená otvoreným školám
     • Šk. rok 2022/2023 - Zelená otvoreným školám

      Streda 31. augusta 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      do nového školského roka Vám chcem v mene celej školy popriať pevné zdravie a veľa síl popasovať sa spoločne s novými úlohami a výzvami, ktorú sú pred nami. Som presvedčený, že zodpovedným správaním nás všetkých - pedagógov, žiakov a rodičov sa nám podarí všetko zvládnuť

    • Prihlásenie žiakov a cudzích stravníkov na stravovanie v ŠJ
     • Prihlásenie žiakov a cudzích stravníkov na stravovanie v ŠJ

      Vedúca ŠJ, p. Monika Hanusová oznamuje rodičom žiakov a cudzím stravníkom, že prihlásenie na odber stravy v školskom roku 2022/2023 je potrebné urobiť telefonicky u vedúcej ŠJ na telefónnom čísle 0911 295 750. Dňa 5.9.2022 ŠJ nebude v prevádzke. Obedy sa budú vydávať od 6.9.2022 len prihláseným stravníkom.

    • OŽAZ - Účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia (5. - 9. roč.)
     • OŽAZ - Účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia (5. - 9. roč.)

      Streda, 6. 7. 2022

      Posledný školský týždeň školského roka 2021/22 sa celý niesol v znamení slnečných lúčov a letných hodnôt na vonkajších teplomeroch. Práve preto bol tento týždeň ako stvorený na každoročnú školskú akciu OŽaZ. Vyhriate triedy sme nechali prázdne a vybrali sme sa čerpať energiu na čerstvý vzduch a vitamín D zo zdravého slniečka.

    • Úspech našej žiačky v súťaži S nosom v knihe
     • Úspech našej žiačky v súťaži S nosom v knihe

      piatok, 1. 7. 2022

      Naša žiačka Aďka Ďanovská z 9. A sa zúčastnila literárnej súťaže s názvom S nosom v knihe, ktorú organizoval odbor Mladej Matice v Turčianskych Tepliciach. Aďka získala krásne 3. miesto vo svojej kategórii s úvahou na tému Čo je mier?

      Jej úvaha:

      Čo je mier?

      Pre každého znamená slovo mier niečo iné. Pre niektorých je to iba slovo. No povedali by to aj matky, otcovia a rodiny miliárd ľudí padnutých v boji za slobodu a mier?

    • Školský výlet v Banskej Štiavnici
     • Školský výlet v Banskej Štiavnici

      Piatok 24. 6. 2022

      Ako nám ubúdalo školských povinností, mohli sme aj s našimi pani učiteľkami vyraziť po ťažkej corona dobe na dlhoočakávaný výlet. Do hlbín dejín sme sa vnorili návštevou Nového zámku v Banskej Štiavnici. Potom sa z nás na chvíľku stali baníci, keď sme fárali do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode. Po náročnom dni sme si oddýchli, trocha sa schladili a občerstvili pri Počúvadle.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 9. 2023